(HBĐT) - Ngày 31/5, UBND tỉnh đã họp thường kỳ tháng 5, đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình và dự thảo Nghị quyết để trình HĐNĐ tỉnh. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các Uỷ viên UBND tỉnh; giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Qua rà sát, trong tổng số 24 chỉ tiêu năm 2017, có 10 chỉ tiêu đạt kế hoạch cao hơn, 3 chỉ tiêu giảm và 11 chỉ tiêu không thay đổi. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm từ 9,46% xuống còn 8,67%, tuy nhiên, vẫn vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng từ 20,03% lên 23,22%; công nghiệp - xây dựng giảm từ 48,59% xuống còn 45,05%; dịch vụ tăng từ 31,38% lên 31,72%...

6 tháng năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,39%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,64%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,26% (trong đó, công nghiệp tăng 12,85%); dịch vụ tăng 7,82%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Diện tích cây lương thực có hạt vụ chiêm xuân ước đạt 35,3 nghìn ha, đạt 100% so với kế hoạch; sản lượng cây lương thực có hạt đạt 17,8 vạn tấn, tăng 2% so với kế hoạch. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 15.850 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước, bằng 50,1% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 ước tăng 1,1% so với tháng 12/2017. Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng trưởng khá. Giá trị xuất khẩu ước đạt 308,175 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, bằng 50,52% kế hoạch năm. Tổng khách du lịch đến tỉnh đạt 1.520.000 lượt khách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.478,46 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước... Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giao dục, chính sách bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm.

Mặc dù vậy việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn gặp khó khăn, liên kết sản xuất và tiêu thụ còn ít, quy mô nhỏ và thiếu bền vững. Sản xuất công nghiệp tuy tăng khá nhưng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tình hình sản xuất của Công ty thủy điện Hòa Bình. Phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp chưa tạo được chuyển biến. Tiến độ thực hiện các dự án di dân khẩn cấp còn chậm. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư ở một số địa phương vẫn còn vướng mắc. Công tác bảo đảm an toàn lao động còn hạn chế. Tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT của người lao động vẫn ở mức cao và có chiều hướng gia tăng...

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều nội dụng quan trọng gồm: Báo cáo tình hình nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng, giải pháp chủ yếu cho 6 tháng cuối năm 2018; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định thời gian UBND các cấp gửi báo cáo đến các ban của HĐND, Thường trực HĐND, HĐND cùng cấp; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của UBND các cấp; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018; Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 29/5/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN và sơ kế 5 năm thực hiện Kết luận số 96-KL/TU, ngày 24/5/203 của BCH đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 10/CTr/TU; dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 10/CTr/TU, ngày 29/5/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh; Dự thảo tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến BTV Tỉnh ủy về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn tỉnh Hòa Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận những chuyển biến tích cực trong tình hình phát triển KT-XH. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH năm 2018, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phấn đấu đưa kinh tế của tỉnh đạt mức trung bình chung của cả nước, thì các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nội dung, công việc đã đề ra. Trong đó cần rà soát, đánh giá thực chất các kết quả đã đạt được, cũng như khó khăn thuận lợi, nghiên cứu, trao đổi, học kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu KT-XH. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới tư duy phân bổ vốn đầu tư, trong đó đầu tư cho hạ tầng thiết yếu để có sức lan toả tăng trưởng tốt nhất. Xây dựng giải pháp để tăng thu cho NSNN, có chính sách sử dụng đất hiệu quả; đổi mới đánh giá công tác cán bộ. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh của địa phương; tổ chức Lễ hội cam Cao Phong cũng như các hoạt động xúc tiến đầu tư, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố; tổ chức lại bộ máy các quỹ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm như đường Hòa Lạc – Hòa Bình, tỉnh lộ 435 và chủ trương xây dựng khu liên cơ quan các sở, ngành; phối hợp với Sơn La thực hiện xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2…


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để đạt được tốc độ tăng trưởng GRDP là 9,5%, với kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm như đã báo cáo trên, thì trong 6 tháng cuối năm phải nỗ lực phấn đấu để tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 10,41% trở lên. Đồng chí đề nghị: Các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong năm, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho SXKD. Triển khai các giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; triển khai triển khai công tác phòng chống lũ bão, đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu tái định cư, rà soát các khu vực nguy cơ cao sạt lở, triển khai phương án kịch bản phòng chống thiên tai mưa lũ bảo vệ tính mạng và tài sản người dân…

Đồng chí Chủ tịch UBND giao các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện các dự thảo, tờ trình bảo đảm tính khả thi và căn cứ pháp lý trình HĐND tỉnh quyết định trong kỳ họp tới đây. 

L.C

Các tin khác


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018

Sáng 10-1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018.

Đoàn công tác cấp cao thành phố Gimje, Hàn Quốc chào xã giao Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh

(HBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình, ngày 9/1, đoàn công tác cấp cao thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc, do ngài Cheon Daesik, Phó thị trưởng thành phố Gimje làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Triển khai đồng bộ, toàn diện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

(HBĐT) - Sáng 9/1, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành của, đại diện Thường trực các Huyện, Thành ủy.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

(HBĐT) -Sáng 9/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác TĐKT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh.

Tham mưu toàn diện cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh

(HBĐT) - Sáng 8/1, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Cục lưu trữ Văn phòng T.Ư Đảng, lãnh đạo các đơn vị khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh, Văn phòng UBND, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; Thường trực và Văn phòng các Huyện, Thành ủy.

Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018; triển khai chương trình công tác năm 2019

(HBĐT) - Chiều ngày 3/1, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.