(HBĐT) - Ngày 31/5, UBND tỉnh đã họp thường kỳ tháng 5, đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình và dự thảo Nghị quyết để trình HĐNĐ tỉnh. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các Uỷ viên UBND tỉnh; giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Qua rà sát, trong tổng số 24 chỉ tiêu năm 2017, có 10 chỉ tiêu đạt kế hoạch cao hơn, 3 chỉ tiêu giảm và 11 chỉ tiêu không thay đổi. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm từ 9,46% xuống còn 8,67%, tuy nhiên, vẫn vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng từ 20,03% lên 23,22%; công nghiệp - xây dựng giảm từ 48,59% xuống còn 45,05%; dịch vụ tăng từ 31,38% lên 31,72%...

6 tháng năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,39%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,64%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,26% (trong đó, công nghiệp tăng 12,85%); dịch vụ tăng 7,82%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Diện tích cây lương thực có hạt vụ chiêm xuân ước đạt 35,3 nghìn ha, đạt 100% so với kế hoạch; sản lượng cây lương thực có hạt đạt 17,8 vạn tấn, tăng 2% so với kế hoạch. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 15.850 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước, bằng 50,1% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 ước tăng 1,1% so với tháng 12/2017. Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng trưởng khá. Giá trị xuất khẩu ước đạt 308,175 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, bằng 50,52% kế hoạch năm. Tổng khách du lịch đến tỉnh đạt 1.520.000 lượt khách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.478,46 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước... Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giao dục, chính sách bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm.

Mặc dù vậy việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn gặp khó khăn, liên kết sản xuất và tiêu thụ còn ít, quy mô nhỏ và thiếu bền vững. Sản xuất công nghiệp tuy tăng khá nhưng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tình hình sản xuất của Công ty thủy điện Hòa Bình. Phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp chưa tạo được chuyển biến. Tiến độ thực hiện các dự án di dân khẩn cấp còn chậm. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư ở một số địa phương vẫn còn vướng mắc. Công tác bảo đảm an toàn lao động còn hạn chế. Tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT của người lao động vẫn ở mức cao và có chiều hướng gia tăng...

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều nội dụng quan trọng gồm: Báo cáo tình hình nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng, giải pháp chủ yếu cho 6 tháng cuối năm 2018; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định thời gian UBND các cấp gửi báo cáo đến các ban của HĐND, Thường trực HĐND, HĐND cùng cấp; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của UBND các cấp; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018; Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 29/5/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN và sơ kế 5 năm thực hiện Kết luận số 96-KL/TU, ngày 24/5/203 của BCH đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 10/CTr/TU; dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 10/CTr/TU, ngày 29/5/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh; Dự thảo tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến BTV Tỉnh ủy về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn tỉnh Hòa Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận những chuyển biến tích cực trong tình hình phát triển KT-XH. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH năm 2018, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phấn đấu đưa kinh tế của tỉnh đạt mức trung bình chung của cả nước, thì các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nội dung, công việc đã đề ra. Trong đó cần rà soát, đánh giá thực chất các kết quả đã đạt được, cũng như khó khăn thuận lợi, nghiên cứu, trao đổi, học kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu KT-XH. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới tư duy phân bổ vốn đầu tư, trong đó đầu tư cho hạ tầng thiết yếu để có sức lan toả tăng trưởng tốt nhất. Xây dựng giải pháp để tăng thu cho NSNN, có chính sách sử dụng đất hiệu quả; đổi mới đánh giá công tác cán bộ. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh của địa phương; tổ chức Lễ hội cam Cao Phong cũng như các hoạt động xúc tiến đầu tư, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố; tổ chức lại bộ máy các quỹ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm như đường Hòa Lạc – Hòa Bình, tỉnh lộ 435 và chủ trương xây dựng khu liên cơ quan các sở, ngành; phối hợp với Sơn La thực hiện xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2…


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để đạt được tốc độ tăng trưởng GRDP là 9,5%, với kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm như đã báo cáo trên, thì trong 6 tháng cuối năm phải nỗ lực phấn đấu để tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 10,41% trở lên. Đồng chí đề nghị: Các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong năm, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho SXKD. Triển khai các giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; triển khai triển khai công tác phòng chống lũ bão, đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu tái định cư, rà soát các khu vực nguy cơ cao sạt lở, triển khai phương án kịch bản phòng chống thiên tai mưa lũ bảo vệ tính mạng và tài sản người dân…

Đồng chí Chủ tịch UBND giao các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện các dự thảo, tờ trình bảo đảm tính khả thi và căn cứ pháp lý trình HĐND tỉnh quyết định trong kỳ họp tới đây. 

L.C

Các tin khác


Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Tạo sự thống nhất cao để có quyết sách đúng, hợp lòng dân

Sáng 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Đúng 9 giờ ngày 20/5/2019, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung góp ý kỹ lưỡng đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng) 
Thưa các đồng chí Trung ương, Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị, Theo chương trình được Trung ương thông qua, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ bàn về các nội dung: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục