(HBĐT) - Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 30/11, Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Chủ trì phiên bế mạc có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Trung ương.


Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. 

Quá trình thảo luận tại tổ và hội trường, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp và là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo của Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết, BCH Đảng bộ tỉnh đã chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cùng với sự nỗ lực, đồng hành của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng các doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Dự kiến có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo NQ T.Ư 4 gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, từng bước sắp xếp, kiện toàn bộ máy, biên chế các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Tiếp tục triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện. Thực hiện toàn diện, đồng bộ, chất lượng Chương trình KTGS. Xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Triển khai hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống của nhân dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, GRDP bình quân đầu người, thu NSNN và tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt kế hoạch đề ra. Phong trào xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm TTATXH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. QP-AN được đảm bảo; công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng và tăng cường...Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và những năm tiếp theo. Cùng với một số khó khăn, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, hội nghị đã thảo luận đóng góp nhiều giải pháp nhằm phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu năm 2019 và cả nhiệm kỳ đã đề ra.


Đại biểu dự hội nghị thảo luận tại tổ. 

Về Chương trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy năm 2019, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy thống nhất thực hiện 128 nội dung. Đây là các nội dung quan trọng, mang tính lãnh đạo toàn diện nhằm vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đại biểu dự hội nghị đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt để đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Thảo luận và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả KTGS năm 2018 và Chương trình công tác KTGS của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2019, hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2018, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh triển khai toàn diện và hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nội dung KTGS gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, các địa phương, đơn vị; không có các vụ việc kéo dài, nổi cộm, bức xúc trong CBĐV và nhân dân. Trên cơ sở Chương trình KTGS toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực tiễn của tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất tiến hành KTGS 9 chuyên đề đối với tổ chức Đảng và 2 chuyên đề đối với đảng viên trong năm 2019.

Trên cơ sở Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất trong năm 2019 phấn đấu thu NSNN đạt 3.800 tỷ đồng. Tập trung quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả, ưu tiên đầu tư hợp lý cho con người, giải quyết tốt các vấn đề an sinh, xã hội và tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển KT-XH. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi thường xuyên trên tinh thần tiết kiệm, đặc biệt là chi cho các hoạt động sự nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp xử lý nợ đọng XDCB, không đầu tư dàn trải các dự án, hạn chế khởi công các dự án mới. Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng nhm to điu kin thun li cho phát trin KT-XH, to tin đề cho thu hút đầu tư và tăng ngun thu NSNN...

Cùng các nội dung trên, BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất cao với Tờ trình của BTV Tỉnh ủy quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban KT-XH; Tiểu ban Xây dựng Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số thành tựu đã đạt được trong năm 2018. Phân tích rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và nhấn mạnh các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo. Đồng chí đề nghị từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, trên cương vị công tác của mình phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các Kết luận của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, góp phần hoàn thành tốt, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy.(Toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng mục Chính trị).


                                                                       Đức Phượng

Các tin khác


Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Đúng 9 giờ ngày 20/5/2019, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung góp ý kỹ lưỡng đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng) 
Thưa các đồng chí Trung ương, Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị, Theo chương trình được Trung ương thông qua, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ bàn về các nội dung: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

 Ngày 15-5-2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV và một số vấn đề quan trọng khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục