(HBĐT) - Ngày 13/5, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) và dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo các BQL các dự án trên địa bàn tỉnh; Hội Luật gia; Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Văn hóa – xã hội (HĐND tỉnh).

Luật Đầu tư công (sửa đổi) gồm có 6 chương vầ 106 điều, trong đó quy định việc quản lý Nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương gồm 3 điều: Sửa đổi, bổ sung 4 điều, khoản, điểm của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13; sửa đổi, bổ sung 23 điều, khoản, điểm của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 và một số điều, khoản thi hành.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến đóng góp xây dựng Luật Đầu tư công (sửa đổi) gồm các nội dung: Về quy định chung (phạm vi điều chỉnh; khái niệm; các quy định về nguồn vốn đầu tư công; phân loại đối tượng, dự án đầu tư…); về dự án đầu tư công (các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án…); về kế hoạch đầu tư công (các quy định về quy trình, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm); những kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách, pháp luật. Đối với dự thảo Luật Sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, các đại biểu quan tâm góp ý nhiều đối với những quy định khung về số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện; việc phân quyền cho chính quyền địa phương; số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại hội nghị. Tổng hợp các nội dung đã thảo luận, đồng chí Trưởng ĐBQH đánh giá các nội dung được đưa ra hết sức rõ ràng, chất lượng, có hiệu quả, cung cấp cho Đoàn ĐBQH nhiều thông tin để góp ý, sửa đổi, hoàn thiện luật.


Đinh Hòa


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục