(HBĐT) - Sáng nay 15/10, tại Cung văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hòa Bình lần thứ III, năm 2019 đã chính thức khai mạc với chủ đề "Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình đoàn kết, phát huy nội lực, chung sức xây dựng quê hương hội nhập và phát triển".Toàn cảnh Đại hội.

07h30' - 8h00': Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội với nhiều tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương trình văn nghệ với chủ đề "Các dân tộc Hòa Bình đoàn kết và phát triển".


08h05': Đại hội chính thức bắt đầu

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đỗ Văn Chiến - UV BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng các đồng chí trong Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc.

Tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh...

Dự Đại hội có đại biểu một số tỉnh bạn; các đại biểu là Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động; các lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các huyện, thành phố và 245 đại biểu xuất sắc tiêu biểu được chọn cử từ các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, LLVT trong toàn tỉnh.


Các đại biểu làm lễ chào cờ.

                                             Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh tại Đại hội.

08h15': đồng chí Đinh Công Sứ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thông qua chương trình Đại hội; báo cáo kết quả phiên trù bị và mời đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên điều hành Đại hội.


Đoàn Chủ tịch Đại hội.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.


08h20':  Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Diễn văn nêu rõ: Tỉnh ta là địa bàn cư trú lâu đời của 6 dân tộc anh em là: Kinh, Mường, Thái, Tày, Dao, Mông. Đồng bào các DTTS cư trú chủ yếu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, có vị trí quan trọng về QP-AN và phát triển KT - XH. Cùng chung truyền thống của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, các DTTS tỉnh ta có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, xây dựng cuộc sống, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bản, làng, quê hương đất nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh:Với tinh thần "Bình đẳng, đoàn kết, dân chủ”, Đại hội đại biểu các DTTS toàn tỉnh lần thứ III phải thật sự là biểu tượng của sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phát triển KT - XH, giảm nghèo, bền vững, tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm QP - AN, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước diễn ra vào năm 2020.
 


08h32': Đoàn đại biểu học sinh đại diện cho học sinh các DTTS toàn tỉnh chào mừng Đại hội.08h36': đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội trình bày Báo cáo tóm tắt, tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt.

Báo cáo đánh giá: 5 năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chính sách dân tộc trong tỉnh được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho từng hộ chuyển dần từ sang hỗ trợ cho cộng đồng, nhóm hộ, hỗ trợ có điều kiện giúp người dân tự vươn lên thoát nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được nâng lên. Diện mạo vùng DTTS và miền núi đã có nhiều đổi mới tích cực. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, thu nhập kinh tế từ các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đều tăng, một số vùng có điều kiện thuận lợi đang hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hoá tập trung, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS, miền núi khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện. Chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục tiếp tục có sự chuyển biến tốt. Giá trị văn hoá các dân tộc tiếp tục được quan tâm, bảo tồn và phát huy. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS được quan tâm xây dựng và củng cố, hoạt động có hiệu quả. Năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ vùng đồng bào DTTS ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những kết quả trên đã khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc.

Báo cáo chính trị cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm sâu sắc. Từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024. Theo đó, mục tiêu tổng quát được đề ra là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần địa bàn đặc biệt khó khăn, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, cải thiện rõ rệt đời sống của đồng bào DTTS, huy động mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT - XH đồng bộ, kết nối với các vùng sản xuất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc; bảo vệ môi trường, giữ vững ANCT, TTATXH; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Các đại biểu dân tộc thiểu số tham dự Đại hội.

08h55': Để làm rõ hơn về kết quả công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đại biểu xem phóng sự về kết quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019.

09h18': Đại hội tiến hành thảo luận. 


Đồng chí Bùi Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy tham luận tại Đại hội.

- Đồng chí Bùi Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy tham luận về chủ đề: "Thực hiện chính sách dân tộc góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH vùng DTTS trên địa bàn huyện Yên Thủy, giai đoạn 2014-2019”. Đại biểu cho biết: Thực hiện chính sách dân tộc đã giúp đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên và từng bước ổn định, cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng, tình hình ANCT, TTATXH vùng DTTS nói riêng và toàn huyện nói chung luôn được giữ vững.  

Giai đoạn 2014-2019, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS của Yên Thủy giảm trên 4%/năm. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 13,92%, giảm 4,1% so với năm 2016. Chương trình 135 đã đầu tư xây dựng 60 công trình với tổng nguồn vốn 34,484 tỷ đồng; duy tu bảo dưỡng 95 công trình, hỗ trợ giống vật nuôi cho 4.146 hộ, tập huấn kỹ thuật cho 2.562 hộ, tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm cho hơn 300 lượt người. Qua đó góp phần thúc đẩy vùng đặc biệt khó khăn phát triển.


Đại biểu Quách Quang Thọ, ngừi có uy tín xã Yên Lập (Cao Phong) phát biểu tham luận tại Đại hội.

- Đại biểu Quách Quang Thọ, người có uy tín xã Yên Lập (Cao Phong) tham luận với chủ đề "Vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc”. Đại biểu cho biết: Nhận thức được vị trí, vai trò của người có uy tín nên bản thân luôn xác định phải là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa mới; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; tham gia bảo vệ ANTT tại thôn xóm. Đồng thời chú trọng tuyên truyền đến người dân chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, giúp họ hiểu chính họ là những người được hưởng lợi từ các chương trình, chính sách đó, chính vì vậy khi triển khai các chương trình người dân đều nhiệt tình tham gia. Đại biểu Vì Thị Oanh (HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu, huyện Mai Châu) phát biểu tham luận tại Đại hội.

- Đại biểu Vì Thị Oanh (HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu, huyện Mai Châu) tham luận với chủ đề "Duy trì nghề truyền thống phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa vùng DTTS". Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Chiềng Châu khóa 26, nhiệm kỳ 2015- 2020 về đẩy mạnh phát triển kinh tế đa ngành nghề, chuyển đổi mạnh nông nghiệp nông thôn, chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, phát triển nghề truyền thống. Nhằm khôi phục lại nghề dệt truyền thống của dân tộc Thái  Mai Châu, HTX dệt thổ cẩm xã Chiềng Châu được thành lập. HTX đã thu hút và tạo việc làm ổn định cho 21 thành viên với thu nhập bình quân từ 3,5 – 4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra còn tạo việc làm cho hơn 10 chị em không phải là thành viên của tổ để tranh thủ những lúc nông nhàn làm thêm, tăng thu nhập cho gia đình. Trong năm 2018, HTX đã công nhận làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Thái Mai Châu. 09h45': Đại hội nghỉ giải lao.Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội.Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh thăm quan gian hàng trưng bày tại Đại hội.


10h15': Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III tiếp tục chương trình làm việc. 
Đại hội được nghe đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu ý kiến chỉ đạo.


Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại Đại hội.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ: Quán triệt sâu sắc đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nướcCác dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triểnTrong những năm qua, Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đã chăm lo, đầu tư phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi. Cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ hơn; kinh tế từng bước phát triển; QP - AN được giữ vững; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố xây dựng vững chắc.

Đồng chí chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh ta và nhấn mạnh: "Đó là những kết quả cho thấy tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo, thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc một cách bài bản, có trọng tâm, trọng điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng giúp nhau phát triển đời sống, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, tạo tiền đề để Hòa Bình tiếp tục bứt phá phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và hội nhập.

Trong thời gian tới, để địa bàn DTTS và miền núi của tỉnh phát triển hơn nữa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghịTỉnh Hòa Bình tiếp tục tranh thủ và ưu tiên các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KT - XH đồng bộ; giai đoạn tới cần tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của điều kiện địa hình về địa chính trị, kinh tế và AN - QP để tạo sinh kế mới, phát triển kinh tế cho người dân. Đi đôi với phát triển kinh tế, cần tiếp tục quan tâm phát triển GD&ĐT, dạy nghề để nâng cao mặt bằng dân trí, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó thay đổi nhận thức và hành vi để người dân phát huy nội lực, vượt qua chính mình hội nhập và phát triển. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần có kế hoạch, giải pháp thiết thực đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào DTTS để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết hiệu quả những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm nảy sinh không để phát sinh điểm nóng về ANTT. Quan tâm bảo tồn, phát huy văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc, đa dạng, phong phú thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ tin tưởng và mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Bình tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, tạo những bứt phá mới trong phát triển KT - XH, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

10h46': Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch và các đại biểu dự Đại hội cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

10h48': Về dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, UV BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH T. Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

10h50': Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến với Đại hội. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đồng bào trong công tác dân tộc.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.11h03': Công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Phòng Dân tộc huyện Kim Bôi; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Nhân dân và cán bộ huyện Yên Thuỷ và đồng chí Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen cho 5 tập thể, 16 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 25 tập thể, 57 cá nhân.Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Phòng Dân tộc huyện Kim Bôi.Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân.


Đồng chí Đỗ Văn Chiến, UV BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen của Ủy ban Dân tộc cho các tập thể, cá nhân.

11h30': Thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020 ra mắt Đại hội với 57 đồng chí.

11h33': Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó Giám đốc Sở Công Thương thay mặt Đoàn thư ký lên trình bày Dự thảo Quyết tâm thư của Đại hội.


Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó Giám đốc Sở Công Thương thay mặt Đoàn thư ký trình bày Dự thảo Quyết tâm thư của Đại hội.

11h40': Đồng chí Hoàng Văn Tứ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh xin ý kiến đại biểu tham gia các chỉ tiêu, nội dung dự thảo Quyết tâm thư; Đại hội đã thống nhất cao và biểu quyết thông Quyết tâm thư Đại hội.


Các đại biẻu biểu quyết thông qua Quyết tâm thư.

11h43': Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhthay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

 Đồng chí Bùi Văn KhánhPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hòa Bình lần thứ III, năm 2019 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra.

Để phát huy thành công, sớm đưa mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đại biểu tích cực tuyên truyền về kết quả của Đại hội đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đồng thời thi đua thực hiện tốt các Chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, kế hoạch của UBND tỉnh về công tác dân tộc gắn với thi đua xây dựng nông thôn mới để phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, phát huy nội lực, chung sức xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu, đẹp văn minh hội nhập và phát triển.


11h46': Đại hội bế mạc.

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục