Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 10/2017/HĐBĐG ngày 03/4/2017 giữa Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình và Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hoà Bình;

 

Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 42/TB-ĐG ngày 04/4/2017 về việc bán đấu giá tài sản gắn liền với đất thuê Ki ốt thị trấn Bo của Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình;

 

Thực hiện Công văn số 1980/VPUBND-NNTN ngày 28/4/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Hội doanh nghiệp huyện Kim Bôi đề nghị thu hồi đất để xây dựng văn phòng hoạt động;

 

Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình xin thông báo tạm dừng việc thu, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá đồng thời tạm dừng mở cuộc bán đấu giá đối với tài sản gắn liền với đất thuê Ki ốt thị trấn Bo của Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình theo Thông báo bán đấu giá tài sản số 42/TB-ĐG ngày 04/4/2017 về việc bán đấu giá tài sản gắn liền với đất thuê kho Ki ốt thị trấn Bo của Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình để kiểm tra xác minh thông tin liên quan. Vì vậy không thể thực hiện việc mở phiên đấu giá vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 08/5/2017.

 

Thời gian tổ chức các thủ tục bán đấu giá đối với tài sản nêu trên, Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình xin thông báo như sau:

 

1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

1.1. Thời gian: Từ ngày: 09/5/2017 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 10/5/2017;

1.2. Mức tiền đặt trước: 321.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn trên một hồ sơ);

1.3. Hình thức nộp tiền đặt trước: Tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng;

1.4. Đơn vị thu tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần tài chính Đấu giá Hòa Bình;

- Số tài khoản: 45510000415557 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

 

2. Mở cuộc bán đấu giá:

2.1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 11/5/2017;

2.2. Địa điểm: Tại Hội trường đấu giá của Công ty Đấu giá Hòa Bình; Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Mọi thông tin trên Báo điện tử tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân thị trấn Bo, huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình và Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình để người tham gia đấu giá được biết.

 

* Mọi thông tin chi tiết và giải đáp xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

Công ty Đấu giá Hòa Bình: Địa chỉ Văn phòng giao dịch: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 0123 880 5688 hoặc 0985 410 246;                                                       Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình xin trân trọng thông báo.

 

 

                                                                          GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                                                Nguyễn Thị Lợi Quỳnh

Các tin khác