(HBĐT) - Dự án "Tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hòa Bình trong phòng, chống bạo lực giới (PCBLG)" giai đoạn 2019-2020 thông báo tuyển giảng viên cho chương trình "Tập huấn về bình đẳng giới (BĐG) và PCBLG”. Dự án do Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) tài trợ, Hội LHPN tỉnh tổ chức thực hiện.

Cơ quan ký hợp đồng: Hội LHPN tỉnh Hòa Bình.

Giới thiệu chung về dự án: Hội LHPN tỉnh Hoà Bình trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, được phép hoạt động trên lãnh thổ của tỉnh Hòa Bình. Với chức năng, nhiệm vụ là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện BĐG; tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc; tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và BĐG; xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh; đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trên thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Dự án nhằm tạo quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt tập trung vào phụ nữ dân tộc thiểu số, đây là nhóm phụ nữ còn hạn chế về nhận thức, hiểu biết tháp luật, thực hiện pháp luật, bảo vệ chính mình để không vi phạm pháp luật, tăng cường phối hợp đa ngành trong thực hiện luật, truyền thông nâng cao nhận thức, tư vấn pháp luật và tư pháp; tài liệu hoá các bài học kinh nghiệm để nhân rộng mô hình PCBLG.

Nội dung thực hiện: Tập huấn cho học viên nâng cao kiến thức về BĐG, PCBLG, đóng góp cuốn sổ tay PCBLG cho các thành viên thuộc tổ chức CT-XH tại 16 xã của 4 huyện dự án: Yên Thủy, Mai Châu, Đà Bắc, Lạc Sơn.

Yêu cầu đối với giảng viên:

- Giảng viên có trình độ từ đại học trở lên;

- Có kiến thức, kinh nghiệm về giới, PCBLG;

- Có kiến thức pháp luật về BĐG, PCBLG, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em;

- Có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tập huấn có sự cùng tham gia;

- Có kỹ năng trong việc hướng dẫn các thành viên nâng cao nhận thức;

- Có kỹ năng trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện luật pháp, chính sách về bạo lực giới.

Trách nhiệm của giảng viên:

- Chuẩn bị nội dung giảng dạy, tập huấn, biên soạn tài liệu cho học viên theo chương trình của lớp tập huấn;

- Cung cấp tài liệu, bài giảng cho Ban tổ chức lớp học để phô tô cho học viên;

- Điều phối tiến trình học tập trên lớp cho phù hợp;

Địa điểm tập huấn: Tại 4 huyện: Yên Thủy, Mai Châu, Đà Bắc, Lạc Sơn.

 Thời gian: Tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho phụ nữ, 35 người/lớp, mỗi lớp 3 ngày (trong tháng 9/2020).

Trách nhiệm của Hội LHPN tỉnh:

- Cung cấp tài liệu liên quan theo yêu cầu của giảng viên;

- Liên hệ và đặt lịch, khớp lịch với giảng viên và các đơn vị liên quan;

- Triệu tập đại biểu lớp học;

- Tổ chức phục vụ, hậu cần, thuê hội trường, phòng nghỉ cho đại biểu, thanh toán tiền ăn, tiền đi lại cho đại biểu;

- Phô tô tài liệu, mua văn phòng phẩm phục vụ lớp học.

Kinh phí thanh toán và điều khoản thanh toán:

- Định mức thanh toán cho giảng viên: 1.400.000 đồng/ngày x 3 ngày/lớp = 4.200.000 đồng;

- Hỗ trợ kinh phí đi lại của giảng viên từ Hòa Bình đi các huyện Yên Thủy, Mai Châu, Đà Bắc, Lạc Sơn và ngược lại.

Hồ sơ dự tuyển:

- Lý lịch khoa học của giảng viên có xác nhận của cơ quan nơi công tác;

- Bản phô tô bằng cấp và các chứng chỉ có liên quan.

Thông tin liên hệ:

Hình thức nộp: trực tiếp tại Văn phòng Hội LHPN tỉnh (đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Liên,  Hội LHPN tỉnh).

Địa chỉ: phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 02183.852.209, 0948.531.899.

Email: lienhoiphunu@gmail.com.                                                 

Các tin khác


THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Lần 2)

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 08 thửa đất tại thôn Đồng Bíp và thôn Mạnh Tiến xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình chuyển giao như sau:

Dự án Hòa Bình New City điểm sáng từ vị trí đắt giá

Thị trường bất động sản BĐS thành phố Hoà Bình đầu năm 2020 đang có nguồn cung đất nền tương đối dồi dào với hàng loạt các dự án tại Thành phố. Nổi bật trong các dự án là Hòa Bình New City với vị trí "đắt giá” có một không hai

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Viettel Hòa Bình – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2019 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)

(HBĐT) - Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác làm việc tại các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2019;

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục