Nhạc: Tống Đức Cửu

Thơ: Trần Quốc Dũng

 

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh