(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thu (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết, cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) sử dụng lao động là người khuyết tật (NKT), người dân tộc thiểu số (DTTS) để được ưu tiên vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm cần những giấy tờ gì chứng minh?

Trả lời:
Theo quy định tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, giấy tờ chứng minh gồm:

- Đối với cơ sở SXKD sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là NKT: Bản sao quyết định về việc công nhận cơ sở SXKD sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là NKT do Sở LĐ-TB&XH cấp;

- Đối với cơ sở SXKD sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người DTTS: Danh sách lao động là người DTTS, bản sao chứng minh nhân dân, hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú và bản sao hợp đồng lao động, hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách;

- Đối với cơ sở SXKD sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là NKT và người DTTS: Danh sách lao động là NKT và người DTTS, bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người lao động là NKT do UBND cấp xã cấp, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của những người lao động là người DTTS và bản sao hợp đồng lao động, hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách.

                                                       V.H (TH)

Các tin khác


GIẢI ĐÁP PHÁP  LUẬT: Tiêu chí xếp loại cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Hải (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ dựa trên những tiêu chí nào?

Xử phạt hành vi liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hùng (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo bị xử phạt như thế nào?

Mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người lao động (NLĐ) được hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp (BNN) như thế nào?

Quy định lưu giữ tài liệu đánh giá chất lượng cán bộ, công chức

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thanh (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) được quy định như thế nào?

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đức (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch bị xử phạt như thế nào?

Quy định thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đạt (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) được quy định như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục