(HBĐT) - Trước tình hình dịch Covid-19 tại huyện Lương Sơn và đề xuất của huyện, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh vừa ban hành Quyết định phân bổ kinh phí công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 cho huyện Lương Sơn. Cụ thể, phân bổ 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh để hỗ trợ huyện trong công tác PCD bệnh.

Số tiền này được chuyển đến Ban cứu trợ huyện Lương Sơn để tiếp tục phân bổ thực hiện công tác PCD Covid-19 trên địa bàn. Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh đề nghị huyện sử dụng số tiền đúng mục đích, đối tượng, góp phần PCD bệnh.

Ban quản lý Quỹ PCD Covid-19 tỉnh cũng đã phân bổ cho huyện Lương Sơn 8 thùng khẩu trang, 600 kính chắn giọt bắn, 1.000 kit test Covid-19, 100 hộp vitamin C liều cao để PCD Covid-19.


C.L

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục