(HBĐT) - Sở Y tế vừa ban hành Thông báo số 25/TB-SYT, ngày 19/1/2022 thông báo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cập nhật đến 12 giờ ngày 18/1.

Theo đó, toàn tỉnh được đánh giá ở cấp độ 2. Đối với cấp huyện có 4 địa bàn cấp độ 1; 4 địa bàn cấp độ 2 và 2 địa bàn cấp độ 3 và không có địa bàn cấp độ 4. Đối với cấp xã có 89 địa bàn cấp độ 1; 35 địa bàn cấp độ 2; 27 địa bàn cấp độ 3 và không có địa  bàn cấp độ 4.

Cụ thể, đối với cấp huyện, 4 địa bàn cấp độ 1 là Cao Phong, Tân Lạc, Yên Thủy, Mai Châu; 4 địa bàn cấp độ 2 là Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, TP Hòa Bình. So với công bố cấp độ dịch ngày 17/1, huyện Đà Bắc mới được đánh giá  địa bàn cấp độ 2. Đối với cấp xã, 2 địa bàn mới được đánh giá ở mức độ độ 3 là Yên Hòa và Đoàn Kết, huyện Đà Bắc.

                                                                   ĐH (TH)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục