Những kỳ vọng của cử tri cả nước, cùng những thành tựu cùng với truyền thống quý báu của QH sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp. 

 

Trong không khí phấn khởi chào "Ngày hội lớn” toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Mai Công Quấn, cử tri thôn Thượng Phúc, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy (Thái Bình) bày tỏ: "Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy nhiệm kỳ qua, QH khóa XIV đã thể hiện sâu sắc hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, tư duy sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, thận trọng, quyết đoán, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và đối ngoại. QH đã thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước. Các quyết sách của QH luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển của đất nước, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc".

Nhận định của ông Mai Công Quấn cũng thống nhất với ý kiến của cử tri cả nước và các đại biểu QH về những thành tựu nổi bật của QH khóa XIV.

Tâm đắc về hoạt động chất vấn của QH, cử tri Lưu Huy Vinh, cư trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết: "Tại mỗi kỳ họp của QH, nội dung chúng tôi trông chờ, quan tâm nhất là các phiên chất vấn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vấn đề đại biểu tập trung chất vấn là những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội được cử tri quan tâm. Các đại biểu đã chất vấn rất thẳng thắn, sôi nổi, đúng trọng tâm; thể hiện được ý chí nguyện vọng của cử tri...”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp ngày 2/4/2021.

Còn đại biểu Bùi Văn Xuyền, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình lại cho rằng, ông rất ấn tượng với hoạt động lập pháp của QH. QH đã dành nhiều thời gian cho công tác lập pháp vì đây là yêu cầu của giai đoạn hiện nay. Các đạo luật cơ bản về quyền con người, quyền công dân, tư pháp đã cơ bản đầy đủ. Ông Xuyền cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, áp lực của hoạt động lập pháp sẽ giảm bớt mà QH sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung những điều còn mâu thuẫn, chồng chéo trong các luật hiện hành.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch QH khóa XIV, QH đã xem xét, quyết định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước, có tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, phát triển vùng miền núi đồng bào dân tộc, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Hoạt động đối ngoại của QH được triển khai hiệu quả, đóng góp quan trọng vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Mô hình tổ chức phù hợp, phương thức hoạt động không ngừng được đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chú trọng mối quan hệ phối hợp công tác là những nhân tố quyết định hiệu quả, góp phần tạo nên những dấu ấn sâu sắc trong hoạt động của QH.

Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều dự án Luật quan trọng.

Hoạt động ngoại giao nghị viện cũng được đẩy mạnh, mang nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện rõ vai trò là thành viên chủ động, tích cực, đối tác tin cậy và trách nhiệm của Việt Nam và QH Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước tra trong khu vực và trên thế giới. Phương thức hoạt động của QH cũng có bước chuyển biến mạnh mẽ, từ QH "tham luận” sang QH "tranh luận”. Tăng cường ứng dụng công nghệ - thông tin, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của QH.

Năm 2020, đất nước ta đã trải qua những khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử, đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã thành công trong kiểm soát được đại dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế với tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 2,91% thuộc nhóm nước có tăng trưởng cao trên thế giới, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, vị thế đất nước ngày càng được nâng cao (thực hiện thành công 3 vai trò quan trọng Ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc, Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA). QH đã tổ chức thành công một số kỳ họp theo phương thức trực tuyến và tập trung, được cử tri và các vị đại biểu QH đồng tình, đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ QH khóa XIV, hoạt động giám sát của QH tiếp tục được tăng cường, có sự đổi mới, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, Đoàn đại biểu QH tỉnh An Giang đánh giá: Trong nhiệm kỳ QH khoá XIV, kế hoạch, nội dung giám sát được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; có khảo sát, nắm thông tin trước khi tiến hành giám sát tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc giám sát không chỉ dựa vào các báo cáo của đối tượng chịu sự giám sát, mà còn dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau và trong quá trình giám sát, thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng có liên quan để củng cố thêm các nhận định, giúp cho đánh giá trong báo cáo kết quả giám sát được khách quan.

Trên cơ sở đó, QH đã ban hành nghị quyết về kết quả giám sát, làm căn cứ quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện. Hoạt động giám sát của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nội dung, phương thức giám sát có nhiều cải tiến, đổi mới, phù hợp với chương trình giám sát của QH. Trong nhiệm kỳ, việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở Trung ương được quan tâm thực hiện, qua đó, phát hiện những nội dung không phù hợp, chưa rõ ràng để kiến nghị, yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV ngày 24/3/2021.

Đồng quan điểm, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH cho rằng: Việc giám sát chuyên đề được tiến hành chủ động, bám sát lĩnh vực phụ trách, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra, hỗ trợ hiệu quả cho công tác xây dựng pháp luật, thẩm tra các báo cáo, đồng thời, đề xuất kiến nghị cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khắc phục bất cập, hạn chế trong lĩnh vực được giám sát.

Việc tổ chức chất vấn tại phiên họp UBTVQH, hoạt động giải trình tại Hội đồng, các Ủy ban tiếp tục được tăng cường, có nhiều đổi mới, thông qua đó, đã xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề "nóng”, đáp ứng yêu cầu của nhân dân và xã hội. Việc giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri được chú trọng, triển khai nghiêm túc, thường xuyên, hiệu quả ngày càng được nâng cao, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân vào hoạt động của các cơ quan của QH.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nội dung giám sát của QH tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng hoặc bức xúc của cuộc sống, bao quát hầu hết các lĩnh vực. Thông qua hoạt động giám sát, đã khẳng định tính đúng đắn của chính sách, pháp luật, tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập và đưa ra kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, làm cơ sở cho việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, từ đó, các cơ quan hữu quan nhận thức đầy đủ trách nhiệm và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.    

Nguyên Chủ tịch QH, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc xem xét báo cáo của các cơ quan được thực hiện khá hiệu quả, thảo luận kỹ lưỡng, có sự giám sát của cử tri, góp phần bảo đảm tổ chức và thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH đúng quy định. Các đại biểu QH đã đi sâu phân tích, đánh giá, ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém để đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành…

Giám sát chuyên đề tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả rõ nét, lựa chọn "trúng” và "đúng” vấn đề. QH đã tiến hành giám sát 7 chuyên đề liên quan mật thiết đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Cách thức tiến hành được đổi mới, cải tiến, ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát.

"Thay vì ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) triển khai thực hiện như trước đây, QH ban hành nghị quyết thành lập các đoàn giám sát, phân công lãnh đạo QH làm Trưởng đoàn, các Ủy viên UBTVQH làm Phó Trưởng đoàn; thành viên đoàn giám sát được tăng cường về số lượng, là những người có kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực giám sát”- Nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá.

Bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng lớn vào những ứng cử viên ĐBQH khóa XV sẽ lãnh đạo QH, lãnh đạo đất nước, bà Nguyễn Thanh Hải, ĐBQH khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chia sẻ: "Tôi nhận thấy, quá trình công tác của các đồng chí lãnh đạo QH, nhất là đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch QH đã thể hiện vai trò như một chuyên gia am hiểu tài chính ngân sách, nhiều kinh nghiệm hoạt động nghị trường, trả lời chất vấn, xây dựng pháp luật. Mong rằng, tất cả yếu tố đó sẽ tạo nên một Chủ tịch QH bản lĩnh, dày dặn kinh nghiệm, đưa ra được những thay đổi mang tính chiến lược trong hoạt động của QH, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển”.

Sáng 31/3/2021, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội.

Cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng vào Quốc hội khóa XV tiếp tục có rất nhiều đổi mới, giải quyết thấu đáo những vấn đề mà cử tri quan tâm. Cử tri mong muốn những vấn đề còn dang dở ở nhiệm kỳ cũ sẽ được giải quyết hiệu quả trong nhiệm kỳ mới, đảm bảo tính xuyên suốt trong cách giải quyết vấn đề, đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng của nhân dân. Những vấn đề liên quan đến lập pháp đang có nhiều kiến nghị, mong muốn sửa đổi cũng sẽ được chuyển sang nhiệm kỳ tới một cách nhanh và sớm nhất; những vấn đề trăn trở của đại biểu QH kỳ này sẽ được chuyển sang nhiệm kỳ sau.

"Chúng tôi rất mong muốn phiên chất vấn trong nhiệm kỳ tới sẽ diễn ra nhiều hơn nữa, với tinh thần và trách nhiệm cao," đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Phân tích về tiêu chí và vai trò của ĐBQH, ông Nguyễn Mai Bộ, ĐBQH khóa XIV của tỉnh An Giang cho rằng tiêu chuẩn chính trị, đạo đức về kiến thức pháp luật đã được quy định trong Luật Tổ chức QH. Tuy nhiên, khi ĐBQH được cử tri tin tưởng, gửi gắm nguyện vọng thì phải thể hiện được bản lĩnh, chính kiến của mình vì một mục đích lớn, chung nhất đó là lợi ích của QH, của nhân dân.

Quốc hội bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của Nhà nước, Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Chiến, ĐBQH khóa XIV của TP Hà Nội nhấn mạnh: QH là cơ quan quyền lực cao nhất, thực hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri, của người dân. Do vậy, để hoàn thiện hệ thống luật pháp, QH cần tăng cường đội ngũ đại biểu chuyên trách để từ đó công tác lập pháp của QH đạt được chất lượng, hiệu quả hơn. Đại biểu thành phố Hà Nội cũng cho biết cử tri mong muốn QH tăng cường hơn nữa việc truyền hình trực tiếp các hoạt động trên nghị trường để người dân theo dõi, thực hiện quyền giám sát của mình.

Nhiều ĐBQH và cử tri cả nước tin tưởng lãnh đạo QH nhiệm kỳ mới có đủ năng lực điều hành, lãnh đạo, thực hiện khát vọng hùng cường và phồn vinh của dân tộc. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được ban hành, chỉ rõ con đường đi của dân tộc trong nhiều thập kỷ cũng như mục tiêu của 5 năm tới với một lực lượng lãnh đạo đầy nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và quyết liệt sáng tạo.

Ông Ngọ Duy Hiển, ĐBQH khóa XIV của TP Hà Nội khẳng định: "Tôi tin rằng dưới sự điều hành sáng suốt của tập thể Ủy ban TVQH, của các ĐBQH khóa mới, đất nước ta sẽ vượt qua những khó khăn và sẽ thực hiện được mục tiêu đến giữa thế kỷ 21 trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Tin tưởng vào vai trò của người đứng đầu QH, ông Đỗ Văn Sinh - ĐBQH khóa XIV tỉnh Quảng Trị cho rằng: QH làm việc trên nghị trường theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Song, vai trò của người đứng đầu QH rất quan trọng. Đất nước ngày càng phát triển nên yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cũng ngày càng cao đối với cả ĐBQH và đặc biệt là người đứng đầu QH để tạo được đồng thuận cao. QH là cơ quan quyền lực tối cao của Nhà nước, quyết sách những vấn đề quan trọng của đất nước mà linh hồn của QH chính là đại biểu. "Tôi kỳ vọng Chủ tịch QH cũng như các ĐBQH khóa mới sẽ đáp ứng kỳ vọng và thật sự phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước”, đại biểu Đỗ Văn Sinh tin tưởng.

Chỉ còn ít ngày nữa, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đai biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra. Cử tri và nhân dân cả nước rất mong chờ các ứng cử viên khi trúng cử được bầu vào QH khóa XV sẽ đem hết sức lực, trí tuệ xây dựng đất nước.

Vừa nhận được tấm thẻ cử tri để chuẩn bị ngày 23/5 đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH, chị Lê Thị Vân, ngụ ở phường Phước Long B, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, chị rất hồi hộp được trải nghiệm không khí bầu cử tại TP Hồ Chí Minh bởi đây là lần đầu tiên chị nhận được tấm thẻ cử tri sau khi rời Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc.

Ngày 23/5/2021 cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo chị Lê Thị Vân, cầm lá phiếu trên tay nghĩa là chị đã có quyền lựa chọn những người đại biểu đủ đức, đủ tài, có tinh thần trách nhiệm đứng ra gánh vác trọng trách đưa đất nước ngày càng phát triển. "Hiện tôi và gia đình đang nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên một cách kỹ lưỡng tại khu vực nơi mình bầu cử để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Tôi hy vọng rằng, những đại biểu đắc cử lần này sẽ đem hết khả năng của mình ra giúp dân, giúp nước, thực hiện ý chí và nguyện vọng của đa số cử tri”, chị Lê Thị Vân nói.

Ghi nhận tại các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh, đa số các các cử tri đều bày tỏ tâm tư, mong muốn các đại biểu trúng cử trong cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách an sinh xã hội cho lao động nhập cư; chính sách tiền lương đối với người thu nhập thấp; chính sách đối với các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Video: Trên 69 triệu cử tri sẽ thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri Nguyễn Văn On, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức cho biết: "Tôi đã nhận được thẻ cử tri, được tham dự buổi tiếp xúc cử tri, nghe mạn đàm tiểu sử của các ĐBQH và HĐND TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn các ĐBQH và HĐND TP Hồ Chí Minh khi trúng cử cần quan tâm đến việc xây dựng thành phố Thủ Đức phát triển hơn để đời sống người dân ở các vùng ngoại thành có đời sống tốt hơn, cần công khai quy hoạch chi tiết và công khai minh bạch các quy hoạch đất đai để người dân không bị ảnh hưởng khi bồi thường đền bù do thu hồi đất. Ngoài ra, những vấn đề tồn tại của thành phố như vấn đề Thủ Thiêm, các dự án treo cần được các ứng cử viên trúng cử có giải pháp giải quyết dứt điểm để mở ra sự phát triển mới cho TP Hồ Chí Minh".

Ông Mai Công Quấn, cử tri thôn Thượng Phúc, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho rằng, ở phạm vi QH, dân chủ trên nghị trường đã được ghi nhận trong nhiều khóa vừa qua với tiếng nói ngày càng mạnh mẽ, độc lập, trí tuệ của các vị đại biểu. Giờ đây, đông đảo cử tri mong muốn làm sao để QH ngày càng chuyên nghiệp. Và một QH chuyên nghiệp phải bắt đầu từ một kỳ bầu cử đổi mới, chuyên nghiệp và chọn lựa để tiếp tục bồi dưỡng được những đại biểu QH chuyên nghiệp, biết cách làm "nghề nghị sỹ”.

Một trong những đặc trưng của cơ quan dân cử là tính đại diện (khu vực, thành phần dân số, ngành nghề...). Ở nước ta, điều này được định hướng bằng cơ cấu. Tuy nhiên, nếu nghiêng về tính đại diện, nặng tính cơ cấu mà không chú trọng đến tính chuyên nghiệp thì sẽ không thoả mãn được yêu cầu của cử tri hiện đại về sự làm việc hiệu quả của các ĐBQH, hay nghị sỹ.

Do đó, tổ chức bầu cử ngoài việc tuân thủ chủ trương lãnh đạo của Đảng còn phải là một minh chứng sống động nhất về sự đổi mới, chuyên nghiệp, tạo đà cho 5 năm làm việc hiệu quả của QH.

Theo ông Phùng Quốc Hiển, nguyên Phó Chủ tịch QH, trên thực tế, trong nhiều khóa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã đề ra nhiều chủ trương trong công tác cán bộ có liên hệ trực tiếp đến nâng cao chất lượng ĐBQH. Trên cơ sở đó, Đảng đoàn QH lãnh đạo Ủy ban Thường vụ và các cơ quan của QH có các giải pháp để giúp mỗi một đại biểu chuyên nghiệp hơn trong hoạt động của mình, dù là chuyên trách hay kiêm nhiệm. Việc tạo đà tăng tính chuyên nghiệp cho QH khoá XV đã được chuẩn bị kỹ càng ngay từ khâu chuẩn bị ứng cử viên. Cơ cấu, thành phần số lượng ĐBQH lần này đã có sự điều chỉnh quan trọng về mặt hình thức.

Video: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử

Căn cứ theo quy định của Luật Tổ chức QH (được sửa đổi năm 2020), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (được sửa đổi năm 2019), số lượng đại biểu chuyên trách khoá XV tăng lên ít nhất 40%, nhiều nhất từ trước đến nay. Nghĩa là cử tri có thể phần nào yên tâm rằng có ít nhất 200 trong số 500 vị sẽ dành trọn vẹn thời gian, tâm huyết cho việc làm "nghề nghị sỹ”, hạn chế tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi” khi đại biểu hành pháp tham gia quá đông vào vai giám sát.

Tuy nhiên, tăng số lượng thì đồng thời phải tăng chất lượng đại biểu chuyên trách. Một mặt, thời gian qua, Đảng đoàn QH đã làm tốt công tác quy hoạch để chuẩn bị nguồn nhân sự chất lượng, đủ tiêu chuẩn, kinh nghiệm làm công tác chuyên trách cho Quốc hội khoá XV. Mặt khác, sau bầu cử, cử tri kỳ vọng vẫn phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo không gian cho ĐBQH nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng có được những kỹ năng của một nhà lập pháp và giám sát tối cao.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều thách thức đang ở phía trước, bởi nhiệm kỳ mới đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, nặng nề, đòi hỏi cần có sự tập trung cao độ trí, lực của mỗi người dân và toàn xã hội để xây dựng tỉnh Lào Cai ngày một phát triển. Người đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cần phải có tâm, có đức, có tầm nhìn chiến lược để đưa ra những quyết sách đúng, sát với tình hình thực tế ở địa phương. Phải thực sự là cầu nối giữa cử tri với Đảng, Nhà nước, phải gần dân, lắng nghe tiếng nói của dân, hòa cùng nhịp sống với người dân, phải thật sự có dũng khí để lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người mà mình đại diện, đấu tranh với những việc làm đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân, luôn có những hành động vì dân, vì lợi ích của Tổ quốc. Tin tưởng và kỳ vọng những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã đề ra để thật sự xứng đáng là người đại diện của nhân dân.

Những kỳ vọng của cử tri cả nước, cùng những thành tựu cùng với truyền thống quý báu của QH sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp. Những tin tưởng gửi gắm của cử tri cùng nền tảng quan trọng của QH, đặc biệt là QH khoá XIV là cơ sở để QH khoá XV tiếp tục kế thừa, phát huy, không ngừng lớn mạnh, có nhiều đổi mới, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 


Theo TTXVN

Các tin khác


Megastory: Nhìn lại hơn 200 ngày chống dịch Covid-19 của tỉnh

(HBĐT) - Hơn 200 ngày chống đại dịch Covid-19 (tính từ ngày 30/1 khi phát hiện ca dương tính với Covid-19 đầu tiên tại tỉnh đến nay), toàn tỉnh đã căng mình phòng chống, ngăn chặn dịch xâm nhập, bùng phát, đồng thời ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống cho Nhân dân.  

Bảo vệ, mở rộng ‘vùng xanh’ sản xuất

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đang chạy đua để có thể đáp ứng yêu cầu sản xuất "3 tại chỗ” hoặc "1 cung đường - 2 địa điểm”. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp phản ánh quá trình triển khai mô hình này đã phát sinh những bất cập cần tháo gỡ nhằm mở rộng "vùng xanh”, thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Bảo đảm chuỗi cung ứng trong giãn cách

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Việc giãn cách xã hội cùng lúc nhiều tỉnh, thành phố đặt ra vấn đề điều phối, vận chuyển, cung ứng hàng hóa nông sản, thực phẩm nhằm đảm bảo đời sống cho người dân cũng như lưu thông hàng hóa được thuận lợi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục