Bản tin phát thanh thứ Sáu, ngày 6/8/2021

Bản tin phát thanh thứ Sáu, ngày 6/8/2021