(HBĐT) - Ngày 10/11/2021, Thành ủy Hoà Bình tổ chức tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân phường Thịnh Lang. Nhân dân đã phát biểu ý kiến liên quan đến một số nội dung về: Quy trình, căn cứ thu hồi đất, giá đất đền bù; giải quyết việc làm cho người dân sau khi thu hồi đất; công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn phường; bố trí quỹ đất để xây dựng chợ; xử lý sai phạm liên quan đến sử dụng đất; tạo điều kiện về quỹ đất xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố; quan tâm, làm tốt hơn công tác môi trường... Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, cơ quan chuyên môn đã giải đáp, làm rõ những ý kiến trong phạm vi thẩm quyền; thông tin thêm về chính sách, quy định của Nhà nước trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để người dân nắm rõ, chia sẻ với chính quyền, tạo điều kiện cho các dự án triển khai thuận lợi hơn trong thời gian tới.Nhân dân phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình) phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp do Thành uỷ, UBND thành phổ tổ chức ngày 10/11/2021.

Tại huyện Mai Châu, ngày 14/10/2021, các đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã TX, ĐT trực tiếp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân xã Cun Pheo. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, Nhân dân đã tham gia 14 ý kiến với 30 đề xuất, kiến nghị về các lĩnh vực phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương... Các ý kiến phản ánh của Nhân dân được đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các ban, ngành có liên quan tiếp thu, giải đáp thấu đáo. Qua đó, giúp các đồng chí lãnh đạo huyện nắm rõ hơn tình hình cơ sở, có biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời.

Những năm qua, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên Quyết định số 232-QĐ/TU và Quyết định số 367-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành quy định về TX, ĐT với Nhân dân và trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của người đứng đầu, 100% huyện, thành ủy và đảng ủy các xã, phường, thị trấn có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Hàng năm, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình để lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch tổ chức TX, ĐT với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; đồng thời, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp thu, góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp theo quy định.

Trong 5 năm qua (2016 - 2021), đã có hơn 2.100 cuộc TX, ĐT trực tiếp với Nhân dân theo hình thức hội nghị riêng được tổ chức trên toàn tỉnh. Trong đó, ở cấp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh TX, ĐT gần 20 cuộc, các cơ quan tổ chức hơn 1.000 cuộc; cấp huyện hơn 170 cuộc và cấp xã hơn 1.100 cuộc. Nội dung các cuộc TX, ĐT thuộc nhiều lĩnh vực về KT-XH, nông nghiệp, nông thôn, nông dân, ANTT.

Bên cạnh đó, việc tiếp thu ý kiến của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc phát huy dân chủ trực tiếp. Nổi bật trong 5 năm qua, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã tiếp thu trên 162.000 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện của Đảng có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức Đảng với Nhân dân. Chính quyền và cơ quan hành chính các cấp tiếp thu trên 145.000 lượt ý kiến góp ý của MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, dân chủ ở cơ sở, chế độ, chính sách… Lực lượng Công an tỉnh tổ chức hơn 300 hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, với gần 2.900 ý kiến góp ý tại hội nghị và hơn 6.200 ý kiến góp ý bằng văn bản. 

Để hoạt động TX, ĐT có hiệu quả, thực chất, đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: "Việc chuẩn bị nội dung TX, ĐT phải chu đáo, kỹ lưỡng; nắm chắc tư tưởng, nhu cầu, những băn khoăn, bức xúc của Nhân dân. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức TX, ĐT; đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đề xuất sau đối thoại. Trong quá trình đối thoại phải tạo được không khí gần gũi, cởi mở, phát huy dân chủ để Nhân dân chủ động nêu những ý kiến, nguyện vọng của mình. Nâng cao vai trò của MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong chủ động nắm tình hình và tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân. Tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của Nhân dân sau TX, ĐT”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 2 - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng - giải pháp căn cơ

(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Không bỏ lỡ cơ hội phát triển

(HBĐT) - Với lợi thế cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hoá, kề cận và nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, tỉnh đứng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục