(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh ta quan tâm lãnh đạo, thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã triển khai, học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và ban hành nhiều văn bản về công tác cán bộ nữ, cán bộ DTTS.


Nhờ vậy, số lượng, chất lượng cán bộ nữ, cán bộ người DTTS không ngừng tăng. Theo thống kê đến hết tháng 3/2017, tổng số cán bộ nữ của tỉnh giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, tương đương (đối tượng 4) và cấp sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh (đối tượng 3) là 601/2.904 cán bộ, chiếm 20,6%. Cán bộ người DTTS của tỉnh giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, tương đương (đối tượng 4) và cấp sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh (đối tượng 3) diện BTV Tỉnh ủy quản lý có 1.695/2.904 cán bộ, chiếm 51,7%...

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ nữ, cán bộ người DTTS giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp được quan tâm. Cán bộ nữ trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm, giới thiệu, ứng cử… cơ bản đảm bảo tỷ lệ theo Trung ương; cán bộ người DTTS phù hợp với cơ cấu dân tộc của tỉnh. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, người DTTS từng bước được chuẩn hóa, tăng cả về số lượng và chất lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, gắn bó với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Cán bộ người DTTS xã Tòng Đậu (Mai Châu) trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cán bộ nữ, cán bộ người DTTS của tỉnh còn một số hạn chế như: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử là nữ, người DTTS ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa ban hành được chương trình hành động, đề án, kế hoạch cụ thể trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ người DTTS. Tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh còn thấp. Cán bộ nữ tham gia cấp ủy, BTV cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu còn thấp, chưa tương xứng với cơ cấu cán bộ nữ, một số đơn vị chưa đạt tỷ lệ theo quy định. Phần lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) cấp xã là người DTTS trưởng thành từ cơ sở nên năng lực công tác còn hạn chế, trình độ chuyên môn thấp, khả năng bao quát tình hình, xác định nhiệm vụ, đề ra nghị quyết, chủ trương, điều hành công việc còn yếu.

Để công tác cán bộ nữ, cán bộ người DTTS đạt kết quả cao hơn, trong thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp như: Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy Đảng các cấp cần tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ người DTTS. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, quy định trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương trong việc triển khai và thực hiện công tác cán bộ nữ, cán bộ DTTS. Đồng thời tỉnh cũng kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng… đối với cán bộ nữ, cán bộ người DTTS. Sửa đổi, bổ sung chính sách ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức, trong đó nên quy định rõ chính sách ưu tiên, thu hút đối với HS-SV tốt nghiệp đại học loại giỏi, hệ chính quy, là người DTTS trở về địa phương công tác. Theo đó nên ưu tiên xét tuyển thẳng vào vị trí công chức, viên chức cấp xã theo quy định nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý là người DTTS từ cơ sở…

Bên cạnh đó, bản thân cán bộ nữ, cán bộ DTTS cần thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành tấm gương, những nhân tố điển hình, lan tỏa trong cộng đồng các DTTS. Bởi mỗi thành công, bước trưởng thành của cán bộ nữ, cán bộ DTTS đều có sự cổ vũ, lan tỏa lớn đối với mọi phong trào chung…


Hương Lan

Các tin khác


Kết nạp 4 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng

(HBĐT) - Ngày 17/7, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã tổ chức Lễ kết nạp cho 4 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng.

Toàn tỉnh xuất bản 231 ấn phẩm lịch sử các cấp

(HBĐT) - Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ năm 1991 đến nay, toàn tỉnh đã xuất bản 321 ấn phẩm lịch sử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Các ấn phẩm được phát hành gồm các nội dung: Lịch sử Đảng bộ các cấp; Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ Đại hội; Kỷ yếu; Địa chí; Tư liệu ảnh; Hồi ký; Sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy lịch sử tỉnh Hòa Bình; Lịch sử các sở, ngành, đoàn thể; những tập thể, cá nhân Anh hùng của tỉnh Cấp tỉnh có 55 ấn phẩm; cấp huyện 46 ấn phẩm.

Tuổi trẻ xã Hạ Bì xung kích vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Xác định vai trò, trách nhiệm của lực lượng ĐV-TN trong tình hình mới, đặc biệt đối với các hoạt động xã hội, tuổi trẻ xã Hạ Bì (Kim Bôi) luôn tiên phong, xung kích trong các hoạt động tình nguyện, tích cực tham gia các chương trình do tỉnh, huyện phát động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị toàn quốc về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

 Ngày 16-7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị toàn quốc, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Kết luận 120). Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tiếp công dân

(HBĐT) - Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo (KN-TC), kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Nhận thức được tầm quan trọng này, những năm qua, ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã duy trì việc tiếp công dân thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư KN-TC... của công dân tại cơ quan.

Cải cách hành chính huyện Cao Phong: Hướng đến sự tiện ích, phục vụ nhân dân tốt hơn

(HBĐT) -Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một khâu đột phá trong phát triển KT -XH, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành, những năm qua, huyện Cao Phong luôn chú trọng thực hiện CCHC nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của huyện thật sự trong sạch, tiện ích, phục vụ người dân tốt hơn.