(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh ta quan tâm lãnh đạo, thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã triển khai, học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và ban hành nhiều văn bản về công tác cán bộ nữ, cán bộ DTTS.


Nhờ vậy, số lượng, chất lượng cán bộ nữ, cán bộ người DTTS không ngừng tăng. Theo thống kê đến hết tháng 3/2017, tổng số cán bộ nữ của tỉnh giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, tương đương (đối tượng 4) và cấp sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh (đối tượng 3) là 601/2.904 cán bộ, chiếm 20,6%. Cán bộ người DTTS của tỉnh giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban, tương đương (đối tượng 4) và cấp sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh (đối tượng 3) diện BTV Tỉnh ủy quản lý có 1.695/2.904 cán bộ, chiếm 51,7%...

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ nữ, cán bộ người DTTS giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp được quan tâm. Cán bộ nữ trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm, giới thiệu, ứng cử… cơ bản đảm bảo tỷ lệ theo Trung ương; cán bộ người DTTS phù hợp với cơ cấu dân tộc của tỉnh. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, người DTTS từng bước được chuẩn hóa, tăng cả về số lượng và chất lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, gắn bó với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Cán bộ người DTTS xã Tòng Đậu (Mai Châu) trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cán bộ nữ, cán bộ người DTTS của tỉnh còn một số hạn chế như: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử là nữ, người DTTS ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa ban hành được chương trình hành động, đề án, kế hoạch cụ thể trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ người DTTS. Tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh còn thấp. Cán bộ nữ tham gia cấp ủy, BTV cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu còn thấp, chưa tương xứng với cơ cấu cán bộ nữ, một số đơn vị chưa đạt tỷ lệ theo quy định. Phần lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) cấp xã là người DTTS trưởng thành từ cơ sở nên năng lực công tác còn hạn chế, trình độ chuyên môn thấp, khả năng bao quát tình hình, xác định nhiệm vụ, đề ra nghị quyết, chủ trương, điều hành công việc còn yếu.

Để công tác cán bộ nữ, cán bộ người DTTS đạt kết quả cao hơn, trong thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp như: Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy Đảng các cấp cần tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ người DTTS. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, quy định trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương trong việc triển khai và thực hiện công tác cán bộ nữ, cán bộ DTTS. Đồng thời tỉnh cũng kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng… đối với cán bộ nữ, cán bộ người DTTS. Sửa đổi, bổ sung chính sách ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức, trong đó nên quy định rõ chính sách ưu tiên, thu hút đối với HS-SV tốt nghiệp đại học loại giỏi, hệ chính quy, là người DTTS trở về địa phương công tác. Theo đó nên ưu tiên xét tuyển thẳng vào vị trí công chức, viên chức cấp xã theo quy định nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý là người DTTS từ cơ sở…

Bên cạnh đó, bản thân cán bộ nữ, cán bộ DTTS cần thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành tấm gương, những nhân tố điển hình, lan tỏa trong cộng đồng các DTTS. Bởi mỗi thành công, bước trưởng thành của cán bộ nữ, cán bộ DTTS đều có sự cổ vũ, lan tỏa lớn đối với mọi phong trào chung…


Hương Lan

Các tin khác

Không có hình ảnh

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thựuc hiện hiệu quả Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(HBĐT) - Bám sát Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị về thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 56, của BTV Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII), UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất BTV Tỉnh ủy đưa các nội dung trong NQ T.ư 4 (khóa XII) vào Chương trình trình KT,GS năm 2017 của BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII) và kịp thời bổ sung vào Chương trình KT,GS hàng năm của UBKT Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo UBKT các cấp điều chỉnh, bổ sung và đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện NQ T.ư 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình KT,GS hàng năm của cấp mình và báo cáo kết quả thực hiện lên cấp trên theo quy định.

Nợ công mà đầu tư không hiệu quả sẽ gây thiệt hại “kép”

Ngay từ đầu phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng sáng 16-11, nhiều đại biểu đã chất vấn và tranh luận khá gay gắt về vấn đề nợ công vẫn đang tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, trong khi đầu tư công không hiệu quả. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cũng tham gia trả lời về vấn đề này.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cạnh tranh

Ngày 15-11, các đại biểu Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường. Buổi sáng, QH biểu quyết thông qua Luật Lâm nghiệp và thảo luận dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Buổi chiều, QH thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Nêu cao vai trò đảng viên trong đấu tranh chống diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

(HBĐT) - Trước thềm Đại hội CCB xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022, một số đối tượng có hành vi phát tờ rơi với tiêu đề "Văn hóa Phúc Tiến” mang nội dung nói xấu cán bộ, đảng viên xóm Mon, gây mất ANTT. Sau khi được đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội báo cáo sự việc, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, thu giữ 29 tờ rơi in trên giấy A4 theo thể thơ lục bát ở các điểm nhà văn hóa xóm Đoàn Kết I, Đoàn Kết II và xóm Mon. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trong xã tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định tư tưởng giúp đại hội thành công tốt đẹp. Sự việc một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của đảng viên, sự chủ động của huyện trong công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá.

Hiệu quả tinh gọn bộ máy ở Quảng Ninh

Bốn năm qua, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TP Hải Phòng

Trong hai ngày 14 và 15-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng, kiểm tra tình hình, kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố và dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng văn hóa Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.