(HBĐT) - BTV Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức hội quần chúng (HQC).


BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH và các HQC từ tỉnh đến cơ sở cần thực hiện tốt những nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 17, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về việc Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các HQC. Các cấp ủy, tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên phải nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm đối với tổ chức và hoạt động của các HQC. Các cấp ủy Đảng phải thường xuyên đổi mới, tăng cường lãnh đạo đối với hội thông qua việc định hướng chính trị về tổ chức và hoạt động của hội. Căn cứ Điều lệ Đảng và các quy định của T.ư lãnh đạo, chỉ đạo thành lập TCĐ ở những nơi có đủ điều kiện; củng cố, nâng cao chất lượng các TCĐ đã có trong các hội. Đảng viên là hội viên phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, làm nòng cốt trong việc vận động, tập hợp hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ hội

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về hội phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để nâng cao hiệu quả QLNN đối với hội, tạo điều kiện cho hội hoạt động và phát triển đúng quy định của pháp luật

MTTQ và các đoàn thể CT-XH các cấp phối hợp chặt chẽ với các HQC nhằm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới để xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. UBMTTQ các cấp cần làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên và các HQC thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thành lập hội phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của quần chúng nhân dân, theo đúng quy định của pháp luật; không nhất thiết phải tổ chức thành hệ thống từ T.ư đến cơ sở. Hoạt động của hội theo nguyên tắc chung là: Tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, tuân thủ pháp luật và Điều lệ hội. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho hội căn cứ vào hoạt động và việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Đảng, Nhà nước giao. Quản lý tốt các qũy, bảo đảm huy động, chi tiêu sử dụng đúng quy định về quản lý ngân sách.

Các chi hội phải thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đa dạng hóa các loại hình về hội, hoạt động của hội phải thực sự đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên; đoàn kết, tập hợp hội viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức hội, hội viên và cộng đồng. Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động của các hội hiện nay


H.N (TH)

Các tin khác


Biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc 2018

Sáng 19-7, tại TP Vũng Tàu, Bộ LĐ-TB-XH, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 18-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thượng tướng Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) nước CHDCND Lào thăm chính thức Việt Nam.

Giao ban công tác Nội chính toàn quốc 6 tháng đầu năm 2018

(HBĐT) - Sáng 18/7, Ban Nội chính T.Ư tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác nội chính 6 tháng đầu năm với Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư chỉ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Đinh Quốc Liêm, UV BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào

Chiều 17-7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) Lào, do đồng chí Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH Lào dẫn đầu thăm Việt Nam.

75 Đảng viên mới kết nạp tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

(HBĐT) - Ngày 17/7/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp khóa I/ 2018.

Huyện Mai Châu cần tập trung phân tích, đánh giá, đưa ra các giải pháp cụ thể đối với các chỉ tiêu khó đạt

(HBĐT) - Ngày 17/7, Đoàn công tác của BTV Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Huyện uỷ Mai Châu. Tham gia đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, sở KH&ĐT, Văn phòng UBND tỉnh.