(HBĐT) - BTV Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức hội quần chúng (HQC).


BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH và các HQC từ tỉnh đến cơ sở cần thực hiện tốt những nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 17, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về việc Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các HQC. Các cấp ủy, tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên phải nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm đối với tổ chức và hoạt động của các HQC. Các cấp ủy Đảng phải thường xuyên đổi mới, tăng cường lãnh đạo đối với hội thông qua việc định hướng chính trị về tổ chức và hoạt động của hội. Căn cứ Điều lệ Đảng và các quy định của T.ư lãnh đạo, chỉ đạo thành lập TCĐ ở những nơi có đủ điều kiện; củng cố, nâng cao chất lượng các TCĐ đã có trong các hội. Đảng viên là hội viên phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, làm nòng cốt trong việc vận động, tập hợp hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ hội

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về hội phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để nâng cao hiệu quả QLNN đối với hội, tạo điều kiện cho hội hoạt động và phát triển đúng quy định của pháp luật

MTTQ và các đoàn thể CT-XH các cấp phối hợp chặt chẽ với các HQC nhằm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới để xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. UBMTTQ các cấp cần làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên và các HQC thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thành lập hội phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của quần chúng nhân dân, theo đúng quy định của pháp luật; không nhất thiết phải tổ chức thành hệ thống từ T.ư đến cơ sở. Hoạt động của hội theo nguyên tắc chung là: Tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, tuân thủ pháp luật và Điều lệ hội. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho hội căn cứ vào hoạt động và việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Đảng, Nhà nước giao. Quản lý tốt các qũy, bảo đảm huy động, chi tiêu sử dụng đúng quy định về quản lý ngân sách.

Các chi hội phải thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đa dạng hóa các loại hình về hội, hoạt động của hội phải thực sự đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên; đoàn kết, tập hợp hội viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức hội, hội viên và cộng đồng. Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động của các hội hiện nay


H.N (TH)

Các tin khác


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Charles Michel

Nhận lời mời của Thủ tướng Bỉ Charles Michel, chiều 16-10, giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ. Tại Cung điện Palais d’Egmont, Thủ tướng Bỉ Charles Michel chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, với nghi lễ trang trọng.

Khối Nội chính: Công tác phối hợp góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

(HBĐT) - Đánh giá về công tác nội chính trong 9 tháng qua, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đinh Quốc Liêm cho biết: "Trong bối cảnh có nhiều sự tác động của các yếu tố chính trị bên ngoài và diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, từ đầu năm đến nay, các cơ quan trong Khối Nội chính tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và thủ đoạn của các loại tội phạm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức CH Áo

Chiều 16-10 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Viên của Áo, kết thúc tốt đẹp thăm chính thức CH Áo; lên đường tới Brúc-xen dự Hội nghị ASEM 12, thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Vương quốc Đan Mạch.

Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào thăm và trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh ta

(HBĐT) - Ngày 16/10, Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phu Xôn Thăm Mạ Vị Xay, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh: Chuẩn bị nội dung tham dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

(HBĐT) - Ngày 16/10, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội XIV. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Huyện ủy Yên Thủy kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

(HBĐT) - Huyện ủy Yên Thủy vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 54 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng huyện Yên Thủy.