(HBĐT) - BTV Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức hội quần chúng (HQC).


BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH và các HQC từ tỉnh đến cơ sở cần thực hiện tốt những nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 17, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về việc Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các HQC. Các cấp ủy, tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên phải nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm đối với tổ chức và hoạt động của các HQC. Các cấp ủy Đảng phải thường xuyên đổi mới, tăng cường lãnh đạo đối với hội thông qua việc định hướng chính trị về tổ chức và hoạt động của hội. Căn cứ Điều lệ Đảng và các quy định của T.ư lãnh đạo, chỉ đạo thành lập TCĐ ở những nơi có đủ điều kiện; củng cố, nâng cao chất lượng các TCĐ đã có trong các hội. Đảng viên là hội viên phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, làm nòng cốt trong việc vận động, tập hợp hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ hội

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về hội phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để nâng cao hiệu quả QLNN đối với hội, tạo điều kiện cho hội hoạt động và phát triển đúng quy định của pháp luật

MTTQ và các đoàn thể CT-XH các cấp phối hợp chặt chẽ với các HQC nhằm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới để xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. UBMTTQ các cấp cần làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên và các HQC thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thành lập hội phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của quần chúng nhân dân, theo đúng quy định của pháp luật; không nhất thiết phải tổ chức thành hệ thống từ T.ư đến cơ sở. Hoạt động của hội theo nguyên tắc chung là: Tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, tuân thủ pháp luật và Điều lệ hội. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho hội căn cứ vào hoạt động và việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Đảng, Nhà nước giao. Quản lý tốt các qũy, bảo đảm huy động, chi tiêu sử dụng đúng quy định về quản lý ngân sách.

Các chi hội phải thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đa dạng hóa các loại hình về hội, hoạt động của hội phải thực sự đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên; đoàn kết, tập hợp hội viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức hội, hội viên và cộng đồng. Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động của các hội hiện nay


H.N (TH)

Các tin khác


Kỳ họp 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 12 và 13-12-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 20. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Ủy ban KTTƯ: Ông Lê Phước Thanh có biểu hiện vun vén cho gia đình trong bổ nhiệm

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng

Vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Quỳnh Anh: Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, nguyên GĐ Sở Xây dựng Thanh Hóa với mức nghiêm khắc.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

Sáng 15-12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức bế mạc.

Hội nghị toàn quốc công tác tài chính Đảng

(HBĐT) - Trong 2 ngày 14-15/12, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại hội đại biểu công đoàn ngành NN và PTNT tỉnh lần thứ V

(HBĐT) - Ngày 15/12, Công đoàn ngành NN và PTNT tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022. Dự Đại hội có lãnh đạo Công đoàn Bộ NN&PTNT, LĐLĐ tỉnh, Sở NN&PTNT và 90 đại biểu đại diện cho gần 2.000 CBCCVC – NLĐ ngành NN&PTNT tỉnh.