(HBĐT) - Năm 2017, UBND tỉnh công nhận 12 mô hình, điển hình tiên tiến (ĐHTT) về các lĩnh vực: QP-AN; chung sức xây dựng NTM; một số mô hình trong lĩnh vực GD&ĐT; nông dân, doanh nghiệp SX-KD giỏi; gương dũng cảm cứu người; điển hình trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo... tại các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Cao Phong, Tân Lạc, Công ty thủy điện Hòa Bình, trường PTDTNT THPT tỉnh.

Để triển khai, phổ biến và nhân ĐHTT nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, CB, ĐV và quần chúng nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về triển khai nhân rộng mô hình, ĐHTT.

UBND tỉnh yêu cầu: Triển khai nhân rộng ĐHTT phải được cụ thể hóa thông qua hiệu quả từng mô hình, nhân tố mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. ĐHTT phải thực sự tiêu biểu, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có cách làm hay, hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác, trong lao động, sản xuất và thực hiện nhiệm vụ được quần chúng thừa nhận. Phát huy vai trò, tác dụng nêu gương học tập và là nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở...

Để thực hiện hiệu quả việc nhân rộng các mô hình, ĐHTT tiêu biểu, UBND tỉnh đề ra một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đối với xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong phong trào thi đua nhằm phát huy cao độ tính tự giác của mọi CB, ĐV và quần chúng nhân dân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền, phổ biến điển hình thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức hội và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Đề ra các giải pháp phát huy có hiệu quả các ĐHTT đã được phổ biến nhân rộng để các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu thăm quan, học tập kinh nghiệm. Khẳng định ngọn cờ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; có cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT - XH; nội bộ đoàn kết, thống nhất; tổ chức Đảng đạt TSVM, các đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Tạo môi trường thuận lợi để các mô hình, ĐHTT có điều kiện phấn đấu, khẳng định mình trước tập thể, được báo cáo, giới thiệu mô hình trong cộng đồng và tại các hội nghị tổng kết phong trào thi đua, biểu dương điển hình các cấp, các ngành trong tỉnh. Đồng thời có hình thức thi đua giữa các ĐHTT.

Nghiên cứu xây dựng ĐHTT của các tập thể, cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính cách, ngành nghề, lĩnh vực công tác, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở bình xét, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích.

Định kỳ hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả điển hình thông qua mô hình so với năm trước, rút kinh nghiệm tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng ĐHTT trong những năm tiếp theo. Thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân ĐHTT.

 

                                                                H.N

Các tin khác


Đề cao trách nhiệm, nâng cao hơn nữa chất lượng công vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của ngành thanh tra

(HBĐT) - Đó là nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh trong phần phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra 2018 của ngành Thanh tra tỉnh được tổ chức vào ngày 18/1/2018. Dự hội nghị có đại diện Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo một số sở, ngành,UBND các huyện, thành phố. 

Tổng kết công tác Hội NCT và phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” năm 2017

(HBĐT) - Ngày 18/1, Hội NCT tỉnh đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổng kết công tác Hội, phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng"0và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

62 người có uy tín trong cộng đồng được công nhận

(HBĐT) - Năm 2017, UBND tỉnh ra quyết định công nhận 62 người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ.

Còn nhiều vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

(HBĐT) - Ngay sau khi Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/ 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2013, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan hữu quan triển khai, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định đến CB,CC,VC trong đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, giám sát thực hiện.

Kiểm tra, giám sát góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng

(HBĐT) - Thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) của Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, năm 2017, Cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ Khối đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KT,GS theo quy định Điều lệ Đảng, nhiệm vụ cấp uỷ giao và hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT,GS của Đảng.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng LB Nga; Phó Chủ tịch Đu-ma quốc gia Nga; Chủ tịch QH Phi-ghi

Chiều 17-1, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Ca-rê-lô-va Ga-li-na Ni-cô-la-ê-na và Phó Chủ tịch Ðu-ma quốc gia (Hạ viện) Nga Ê-pi-pha-nô-va Ôn-ga Ni-cô-la-ê-na.