(HBĐT) - Năm 2017, UBND tỉnh công nhận 12 mô hình, điển hình tiên tiến (ĐHTT) về các lĩnh vực: QP-AN; chung sức xây dựng NTM; một số mô hình trong lĩnh vực GD&ĐT; nông dân, doanh nghiệp SX-KD giỏi; gương dũng cảm cứu người; điển hình trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo... tại các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Cao Phong, Tân Lạc, Công ty thủy điện Hòa Bình, trường PTDTNT THPT tỉnh.

Để triển khai, phổ biến và nhân ĐHTT nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, CB, ĐV và quần chúng nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về triển khai nhân rộng mô hình, ĐHTT.

UBND tỉnh yêu cầu: Triển khai nhân rộng ĐHTT phải được cụ thể hóa thông qua hiệu quả từng mô hình, nhân tố mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. ĐHTT phải thực sự tiêu biểu, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có cách làm hay, hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác, trong lao động, sản xuất và thực hiện nhiệm vụ được quần chúng thừa nhận. Phát huy vai trò, tác dụng nêu gương học tập và là nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở...

Để thực hiện hiệu quả việc nhân rộng các mô hình, ĐHTT tiêu biểu, UBND tỉnh đề ra một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đối với xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong phong trào thi đua nhằm phát huy cao độ tính tự giác của mọi CB, ĐV và quần chúng nhân dân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền, phổ biến điển hình thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức hội và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Đề ra các giải pháp phát huy có hiệu quả các ĐHTT đã được phổ biến nhân rộng để các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu thăm quan, học tập kinh nghiệm. Khẳng định ngọn cờ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; có cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT - XH; nội bộ đoàn kết, thống nhất; tổ chức Đảng đạt TSVM, các đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Tạo môi trường thuận lợi để các mô hình, ĐHTT có điều kiện phấn đấu, khẳng định mình trước tập thể, được báo cáo, giới thiệu mô hình trong cộng đồng và tại các hội nghị tổng kết phong trào thi đua, biểu dương điển hình các cấp, các ngành trong tỉnh. Đồng thời có hình thức thi đua giữa các ĐHTT.

Nghiên cứu xây dựng ĐHTT của các tập thể, cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính cách, ngành nghề, lĩnh vực công tác, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở bình xét, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích.

Định kỳ hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả điển hình thông qua mô hình so với năm trước, rút kinh nghiệm tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng ĐHTT trong những năm tiếp theo. Thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân ĐHTT.

 

                                                                H.N

Các tin khác


Huyện Mai Châu cần tập trung phân tích, đánh giá, đưa ra các giải pháp cụ thể đối với các chỉ tiêu khó đạt

(HBĐT) - Ngày 17/7, Đoàn công tác của BTV Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Huyện uỷ Mai Châu. Tham gia đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, sở KH&ĐT, Văn phòng UBND tỉnh.

Kết nạp 4 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng

(HBĐT) - Ngày 17/7, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã tổ chức Lễ kết nạp cho 4 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng.

Toàn tỉnh xuất bản 231 ấn phẩm lịch sử các cấp

(HBĐT) - Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ năm 1991 đến nay, toàn tỉnh đã xuất bản 321 ấn phẩm lịch sử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Các ấn phẩm được phát hành gồm các nội dung: Lịch sử Đảng bộ các cấp; Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ Đại hội; Kỷ yếu; Địa chí; Tư liệu ảnh; Hồi ký; Sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy lịch sử tỉnh Hòa Bình; Lịch sử các sở, ngành, đoàn thể; những tập thể, cá nhân Anh hùng của tỉnh Cấp tỉnh có 55 ấn phẩm; cấp huyện 46 ấn phẩm.

Tuổi trẻ xã Hạ Bì xung kích vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Xác định vai trò, trách nhiệm của lực lượng ĐV-TN trong tình hình mới, đặc biệt đối với các hoạt động xã hội, tuổi trẻ xã Hạ Bì (Kim Bôi) luôn tiên phong, xung kích trong các hoạt động tình nguyện, tích cực tham gia các chương trình do tỉnh, huyện phát động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị toàn quốc về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

 Ngày 16-7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị toàn quốc, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Kết luận 120). Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tiếp công dân

(HBĐT) - Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo (KN-TC), kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Nhận thức được tầm quan trọng này, những năm qua, ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã duy trì việc tiếp công dân thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư KN-TC... của công dân tại cơ quan.