(HBĐT) - Năm 2017, UBND tỉnh công nhận 12 mô hình, điển hình tiên tiến (ĐHTT) về các lĩnh vực: QP-AN; chung sức xây dựng NTM; một số mô hình trong lĩnh vực GD&ĐT; nông dân, doanh nghiệp SX-KD giỏi; gương dũng cảm cứu người; điển hình trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo... tại các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Cao Phong, Tân Lạc, Công ty thủy điện Hòa Bình, trường PTDTNT THPT tỉnh.

Để triển khai, phổ biến và nhân ĐHTT nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, CB, ĐV và quần chúng nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về triển khai nhân rộng mô hình, ĐHTT.

UBND tỉnh yêu cầu: Triển khai nhân rộng ĐHTT phải được cụ thể hóa thông qua hiệu quả từng mô hình, nhân tố mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. ĐHTT phải thực sự tiêu biểu, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có cách làm hay, hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác, trong lao động, sản xuất và thực hiện nhiệm vụ được quần chúng thừa nhận. Phát huy vai trò, tác dụng nêu gương học tập và là nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở...

Để thực hiện hiệu quả việc nhân rộng các mô hình, ĐHTT tiêu biểu, UBND tỉnh đề ra một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đối với xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong phong trào thi đua nhằm phát huy cao độ tính tự giác của mọi CB, ĐV và quần chúng nhân dân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền, phổ biến điển hình thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức hội và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Đề ra các giải pháp phát huy có hiệu quả các ĐHTT đã được phổ biến nhân rộng để các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu thăm quan, học tập kinh nghiệm. Khẳng định ngọn cờ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; có cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT - XH; nội bộ đoàn kết, thống nhất; tổ chức Đảng đạt TSVM, các đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Tạo môi trường thuận lợi để các mô hình, ĐHTT có điều kiện phấn đấu, khẳng định mình trước tập thể, được báo cáo, giới thiệu mô hình trong cộng đồng và tại các hội nghị tổng kết phong trào thi đua, biểu dương điển hình các cấp, các ngành trong tỉnh. Đồng thời có hình thức thi đua giữa các ĐHTT.

Nghiên cứu xây dựng ĐHTT của các tập thể, cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính cách, ngành nghề, lĩnh vực công tác, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở bình xét, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích.

Định kỳ hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả điển hình thông qua mô hình so với năm trước, rút kinh nghiệm tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng ĐHTT trong những năm tiếp theo. Thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân ĐHTT.

 

                                                                H.N

Các tin khác


Đặt hoa tưởng niệm V.I.Lê-nin

Nhân kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I. Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2018), sáng 22-4, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của TP Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu, đã đến tượng đài Lê-nin tại Công viên Lê-nin (Hà Nội), đặt hoa tưởng niệm Lê-nin, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau sáp nhập xóm, tổ dân phố - nhìn từ thực tiễn ở huyện Cao Phong

(HBĐT) - Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện; sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cơ sở; sự ủng hộ và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, đầu tháng 10/2017, huyện Cao Phong đã hoàn thành Đề án của UBND tỉnh về "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”.

Lắng lòng hướng về Quốc giỗ Hùng Vương

Là người Việt Nam dù quần tụ ở quê hương hay cách xa Tổ quốc hẳn ai cũng thuộc nằm lòng câu ca "Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Cố vấn nhà nước Myanmar

Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Myanmar.

Ban chỉ đạo 1084 thống nhất kế hoạch nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố

(HBĐT) - Ngày 20/4, Ban chỉ đạo 1084 tỉnh đã tổ chức họp giao ban các thành viên đánh giá tình hình triển khai, thực hiện đề án thí điểm; tình hình triển khai, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc triển khai, thực hiện Đề án 1084. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 1084 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Những công trình mang dấu ấn thanh niên

(HBĐT) - Xây nhà cho bạn, sửa cầu cho dân; mang sinh kế đến người nghèo; làm đường để mang lại no ấm… Năm qua, khắp nơi trong tỉnh hiện hữu hàng trăm công trình thanh niên như thế và trở thành minh chứng rõ nét về đóng góp của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng.