(HBĐT) - Năm 2017, UBKT các cấp huyện Lạc Thủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng.


Toàn huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra đối với 57 lượt tổ chức Đảng cấp dưới và 38 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 29 tổ chức Đảng, 21 đảng viên. Nội dung KT,GS tập trung vào việc tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kiểm điểm theo tinh thần NQT.ư 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Chỉ thị số 29, ngày 23/5/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở...

Đối tượng KT,GS được lựa chọn tập trung vào tổ chức Đảng và đảng viên công tác ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những nơi mà năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đảng viên còn nhiều hạn chế... Thông qua KT,GS đã giúp các cấp ủy nắm chắc được tình hình cấp dưới chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, từ đó có biện pháp động viên, nhân rộng điển hình tiên tiến và chấn chỉnh kịp thời tổ chức Đảng, đảng viên chấp hành chưa tốt nhằm đảm bảo các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho cấp ủy trong công tác KT,GS và thi hành kỷ luật Đảng, UBKT các cấp trong huyện đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của UBKT là kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP). Qua đó, UBKT các cấp đã chủ động khảo sát, kiểm tra khi có DHVP đối với 30 đảng viên (tăng 2 đảng viên so với năm 2016) và 4 tổ chức Đảng trong việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao... Qua kiểm tra, kết luận 3 tổ chức Đảng có vi phạm (chưa đến mức phải thi hành kỷ luật), 23 đảng viên có vi phạm, trong đó vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 5 đồng chí.

Để kịp thời nắm bắt tình hình chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên, UBKT các cấp trong huyện đã thực hiện giám sát thường xuyên, sâu rộng đến các chi bộ Đảng và đảng viên trong việc quán triệt, triển khai thực hiện quy định của Đảng, cấp ủy cấp trên và quy định của cấp mình; giám sát chuyên đề đối với 21 tổ chức Đảng, 22 đảng viên trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 85 của BCH T.ư, Kế hoạch số 08, ngày 26/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về KT,GS việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, Nghị quyết số 09, ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác KT,GS của Đảng bộ tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06 của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, chi bộ, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư T.ư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, chức trách, nhiệm vụ được giao...

Trong thực tế, có nhiều lý do dẫn đến đảng viên có vi phạm, UBKT các cấp trong huyện đã kiên quyết thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật 25 đảng viên (tăng 8 đảng viên so với năm 2016) bằng các hình thức: Khiển trách 18, cảnh cáo 6, khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp). Việc thi hành kỷ luật được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, đúng người, đúng nội dung sai lầm, khuyết điểm cho nên trong Đảng bộ không có tình trạng khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Việc UBKT các cấp huyện Lạc Thủy chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ KT,GS, thực hiện và chỉ đạo thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch KT,GS đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên đã có tác dụng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần đảm bảo cho các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc.

Ghi nhận thành tích của UBKT các cấp huyện Lạc Thủy đã đạt được trong năm 2017, vừa qua, Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành Kiểm tra Đảng tỉnh đã bình xét, công nhận UBKT Huyện ủy Lạc Thủy là đơn vị xếp thứ nhì về thành tích trong công tác KT,GS tỉnh Hòa Bình năm 2017.


Tô Đăng Hữu

(UBKT Tỉnh ủy)

Các tin khác


Đổi tên “trạm thu phí” thành “trạm thu giá”: Từ ngữ không hợp lý

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện cho rằng, việc thay đổi từ "trạm thu phí” sang "trạm thu giá” của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ gây hiểu lầm cho người dân. Theo đó, Bộ cần phải thay đổi cách sử dụng từ hoặc bổ sung cho đầy đủ nếu vẫn dùng từ "trạm thu giá”.

Lựa chọn những hình thức tố cáo phù hợp thực tế

Ngày 24-5, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội (QH) khóa XIV tiếp tục chương trình làm việc tại Hội trường. Các đại biểu QH nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hai dự án luật: Luật Tố cáo (sửa đổi) , Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của hai dự án luật nêu trên.

Thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch và dự án Luật Trồng trọt.

(HBĐT)-Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, chiều 23/5, các đại biểu Quốc hội tiến thành thảo luận ở Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch và Dự án Luật Trồng trọt.

QH thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch

Chiều 23.5, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Năm, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Tiếp đó, QH thảo luận tại tổ về dự án luật này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu Công đoàn Quân đội

Chiều 23-5, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư, gặp mặt 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 370 đại biểu về dự Ðại hội Công đoàn Quân đội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023.

Huyện ủy Cao Phong tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020

(HBĐT) – Chiều ngày 23/5, Huyện ủy Cao Phong tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ  2015-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.