(HBĐT) - Những năm qua, các cấp, ngành đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh về các giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tỉnh được đánh giá là địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của T.Ư về công tác PCTN, xếp thứ 22-23/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.Công chức bộ phận "một cửa" UBND xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

5 năm qua (từ năm 2014 - đến nay), các cơ quan, tổ chức đã ban hành 549 văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; tổ chức 2.158 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho 210.559 lượt người tham gia; tiến hành 486 cuộc kiểm tra, giám sát công tác PCTN; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 1.303 cán bộ, công chức, viên chức nhằm PCTN; xử lý 4 trường hợp người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình quản lý…

Cũng thời gian trên, các cơ quan chức năng đã tiến hành 656 cuộc thanh tra hành chính (trong đó có 26 cuộc thanh tra đột xuất), tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Sau thanh tra đã ban hành các kết luận thanh tra, kiểm điểm trách nhiệm 389 tập thể và 638 cá nhân; kỷ luật 1 Chủ tịch UBND cấp xã; chuyển đổi vị trí công tác 2 cán bộ, thanh lý hợp đồng lao động 636 người, chuyển cơ quan điều tra 3 hồ sơ… Công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định, đã tổ chức tiếp 7.983 lượt người; tiếp nhận và xử lý 7.272 lượt đơn thư các loại, tập trung liên quan đến lĩnh vực tài chính, quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện nội quy, quy chế của người đứng đầu cơ quan, đơn vị… Công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường. 100% vụ án được truy tố đúng người, đúng tội, đúng thời hạn luật định, không để lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội. Việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt tỷ lệ tương đối cao so với mặt bằng chung cả nước...

Công tác PCTN đã đạt được kết quả tích cực, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn còn chưa thực sự quyết liệt và đi vào chiều sâu. Người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự nêu gương trong công tác PCTN. Qua thanh tra, kiểm tra còn phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản...

Với vai trò quản lý Nhà nước về PCTN, hàng năm, Thanh tra tỉnh đều ban thành văn bản, hướng dẫn, đôn đốc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc đối tượng phải kê khai. Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đường dây nóng đặt tại Phòng Thanh tra, PCTN để tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đường dây nóng gửi đến tất cả các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Hiện nay, Thanh tra tỉnh xử lý dứt điểm chồng chéo nội dung, trùng lắp về đối tượng thanh tra.

Nhằm nâng cao hiệu quả PCTN, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/3/2019 về tăng cường công tác PCTN trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị yêu cầu: Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của T.Ư, của tỉnh về PCTN gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, phải đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định về PCTN. Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập đúng trình tự, thủ tục và thời gian. Xây dựng và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý phụ trách. Thực hiện nghiêm việc trả lương qua tài khoản đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách theo quy định. Đẩy mạnh xây dựng và công bố công khai các quy tắc ứng xử, đạo đức, công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm nhũng nhiễu của cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ tại những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị có hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc để đơn vị mình để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, địa phương, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định công vụ…

                                                                                           Lê Chung

Các tin khác


Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành Nội vụ

(HBĐT) - Ngày 16/7, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ điều hành hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn 6 tháng cuối năm 2019

(HBĐT) - Ngày 16/7, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IV (mở rộng) khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

(HBĐT) - Đại hội lần thứ XI của Đảng nêu rõ: "Các cấp ủy Đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, tin dân, tôn trọng những người có ý kiến khác; làm tốt công tác dân vận, có cơ chế pháp luật để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình”. Cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 232- QĐ/TU ngày 9/6/2016 quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. 

Thường trực Chính phủ họp về bảo đảm cung ứng điện

Chiều 15-7, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ họp bàn các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chủ động tham mưu chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Ngày 15/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu: Đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư. Nhân dịp này, phóng viên theo đoàn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về những kết quả quan trọng của chuyến thăm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục