(HBĐT) -Là địa bàn quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, QP-AN  của tỉnh, huyện Kim Bôi có 1 thị trấn khu vực I, 11 xã khu vực II, 16 xã khu vực III. Trong đó, có 20 xã và 8 xóm thuộc diện đầu tư Chương trình 135. Trên địa bàn huyện, dân tộc Mường chiếm 83%, còn lại là dân tộc Kinh, Dao và một số ít dân tộc khác.


Với đặc thù huyện miền núi, phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) nên cấp ủy, chính quyền huyện luôn xác định công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực KT-XH. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, QP - AN, TTATXH luôn ổn định và giữ vững. Đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, hộ nghèo được quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Các tiềm năng, lợi thế về lao động, đất đai, tài nguyên được khai thác ngày càng hiệu quả. Đặc biệt, bám sát chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào DTTS nâng cao chất lượng cuộc sống.


Công trình ngầm xóm Vọ, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135, đáp ứng nhu cầu giao thương, phát triển KT-XH trên địa bàn. 

Trong giai đoạn 2014 - 2019, nhờ lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của các chương trình, dự án, kết cấu hạ tầng trong huyện được đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng thuận lợi và vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK), cải thiện đời sống đồng bào DTTS. Nổi bật là thực hiện Chương trình 135, huyện có 231 công trình, tổng số vốn đầu tư trên 101,3 tỷ đồng. Các công trình đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đều phát huy được hiệu quả như: giao thông phục vụ đi lại và phát triển kinh tế, trường lớp học tập cho con em các dân tộc, điện, nước sinh hoạt phục vụ nhân dân, kênh mương tưới tiêu thủy lợi, trạm y tế chăm sóc sức khỏe..., góp phần nâng cao đời sống KT-XH, giữ vững AN-QP và làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn. Ngoài ra, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với vốn đầu tư trên 26 tỷ đồng đã hỗ trợ mua cây, con giống, vật tư, phân bón, tập huấn chuyển giao KHKT về sản xuất nông nghiệp, mua máy phục vụ sản xuất cho hàng trăm hộ DTTS nghèo vùng ĐBKK. Qua đó, xây dựng 31 lượt mô hình sản xuất cho nhân dân 31 lượt xã như các mô hình: chăn nuôi vịt Bắc Kinh, nuôi bò sinh sản, trồng dưa chuột Nhật, trồng ớt, khoai tây, rau... với tổng số 4.138 lượt hộ tham gia. Thông qua việc thực hiện các mô hình, dự án đã cung cấp cho các hộ nghèo, cận nghèo trên 250 con trâu, bò sinh sản, trên 3.000 con gia cầm, 14.000 giống cây nông - lâm nghiệp các loại. Các hộ và nhóm hộ còn được hỗ trợ máy cày bừa D8, D12 đồng bộ, máy tuốt lúa, máy bơm nước, máy thuỷ luân, máy phun thuốc trừ sâu, máy gặt lúa, máy phát điện, xe rùa... Trong đó, các đối tượng thụ hưởng chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc vùng ĐBKK, vùng DTTS. Do vậy đã tạo sự chuyển biến tích cực về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng; cải thiện điều kiện sản xuất, tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất, bảo quản chế biến nông, lâm sản, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào DTTS ở các xã, xóm ĐBKK.


Từ nguồn vốn Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, người dân các xã vùng đặc biệt khó khăn huyện Kim Bôi được tập huấn chuyển giao KH-KT để đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo bền vững. 

Bên cạnh đó, các chương trình, dự án khác đã và đang được lồng ghép đầu tư có hiệu quả, góp phần mang lại lợi ích cho nhân dân, giúp nhân dân nhận thức và dần chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa. Nhiều mô hình hỗ trợ người dân phát triển sản xuất theo hướng bền vững gắn kết với thị trường tiêu thụ, xây dựng các chuỗi sản xuất liên kết với các doanh nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm được triển khai có hiệu quả như: Chuỗi trồng bí đỏ lấy hạt trên 86 ha, dưa chuột lấy hạt 7,3 ha với Công ty Tân Lộc Phát tại 8 xã. Chuỗi mướp đắng lấy hạt 33 ha, bí xanh lấy hạt 3,2 ha với Công ty Nhiệt đới và Công ty Hai mũi tên đỏ tại 5 xã. Chuỗi ngô ngọt 154,5 ha với Công ty Xuất nhập khẩu Đồng Giao - Ninh Bình tại 3 xã. Chuỗi dưa chuột Nhật 15,3 ha với Công ty Pacific tại 2 xã. Chuỗi ớt 8 ha tại 1 xã với Công ty Ớt Việt Nam. Chuỗi sả 23,3 ha của HTX Dịch vụ nông nghiệp Huy Chỉ tại xã Hùng Tiến… Từ các chuỗi liên kết, bước đầu đã mở ra những cơ hội đưa các giống cây trồng phù hợp với thế mạnh, tiềm năng của nhiều xã trên địa bàn, mang lại thu nhập đáng kể cho nông dân; phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng diễn ra mạnh mẽ ở nhiều xã trên địa bàn huyện, nâng cao giá trị trồng trọt và đời sống nhân dân. Ngoài ra, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, tích cực giải quyết các vấn đề sản xuất, đất ở, nước sạch, nhà ở cho các hộ nghèo, thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; chính sách phát triển giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ là người DTTS, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn vùng DTTS trong huyện đã thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng lên, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong giai đoạn 2014 - 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 11,64%/năm. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 20,14%. Kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư, tổng mức đầu tư toàn xã hội năm 2018 là 2.299.997 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Các vấn đề xã hội bức xúc được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai giải quyết kịp thời, dứt điểm. GDP bình quân theo giá hiện hành đạt 21,662 triệu đồng/người/năm. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2019, bình quân tiêu chí của cả huyện ước đạt 14,7 tiêu chí/xã, tăng 4,14 tiêu chí so với năm 2014. Toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chống mọi biểu hiện cục bộ, tư tưởng gây chia rẽ bè phái, mất đoàn kết giữa các dân tộc trong các thôn, xã. Phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và QP-AN trên địa bàn huyện.

Hai là: Ưu tiên đầu tư phát triển KT-XH các xã khu vực III, xã khu vực II có thôn ĐBKK và thôn, xóm có đông đồng bào dân tộc, trước hết tập trung vào phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng, xoá đói, giảm nghèo.

Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào DTTS, trọng tâm là đồng bào ở các xã khu vực III, có ý nghĩa tổng hợp cả về kinh tế, chính trị, xã hội, AN-QP, thể hiện tính nhân văn, nét đẹp truyền thống văn hoá dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện công bằng xã hội.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển KT-XH vùng dân tộc; công tác quy hoạch, sắp xếp phân bổ lại hợp lý khu dân cư, nguồn nhân lực theo hướng CNH - HĐH và phát triển bền vững, gắn với đảm bảo AN-QP.

Phát huy truyền thống huyện Anh hùng, tin tưởng đồng bào các DTTS sẽ nỗ lực vươn lên cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết xây dựng quê hương Kim Bôi ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bùi Văn Dùm

                               Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi


                                                                             Các tin khác


Tiếp thu nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

(HBĐT) - Ngày 16/10, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo UB MTTQ,các sở, ngành của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

(HBĐT) - Chiều 16/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư

Sáng 16/10/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước đến trình Quốc thư.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 27 tại tỉnh Thái Bình

(HBĐT) - Ngày 15/10, tại thành phố Thái Bình, Báo Thái Bình đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 27, năm 2019 với chủ đề: "Báo Đảng địa phương tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp”. Dự hội thảo có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Thái Bình; đại diện lãnh đạo, cán bộ, phóng viên báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành Kiểm tra Đảng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

(HBĐT) - Cách đây 71 năm, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tại Chiến khu Việt Bắc, BTV T.Ư Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16/10/1948 thành lập Ban Kiểm tra T.Ư - Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9/1960), Ban Kiểm tra được đổi tên thành Ủy ban Kiểm tra (UBKT). Nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và công tác xây dựng Đảng, Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) đã đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng. 

Xung quanh việc học lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên

Bài 3 - Phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng - chính trị

(HBĐT) - Giáo dục, học tập lý luận chính trị (LLCT) được Đảng ta xác định là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Với ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập LLCT, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản của T.Ư về công tác này, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục