(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Kỳ Sơn đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) theo quy định của Điều lệ Đảng. Các cuộc kiểm tra được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc và thủ tục. Chất lượng các cuộc KT, GS được nâng lên, góp phần đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.


Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết: Cấp ủy và UBKT các cấp đã chủ động thực hiện các cuộc KT, GS theo chương trình KT, GS năm 2019. Trong đó, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra chuyên đề, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, quy trình, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bên phối hợp. Chất lượng KT, GS được nâng lên, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.


Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Sơn trao đổi tham mưu cho cấp ủy triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

9 tháng năm 2019, cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra 46 tổ chức Đảng; kiểm tra 32 đảng viên, cấp ủy viên; giám sát 39 tổ chức Đảng; giám sát 35 đảng viên. Nội dung KT, GS tổ chức Đảng, đảng viên tập trung vào thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ; công tác đánh giá phân loại, tổ chức Đảng và đảng viên; thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; về thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Qua KT, GS cho thấy, tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua giám sát, không có đảng viên nào phải chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức cảnh cáo vì vi phạm vay nợ của nhiều cá nhân với mục đích vay không rõ ràng, chính đáng, dẫn đến đơn khiếu nại, tố cáo.

Về thực hiện chương trình KT, GS theo Điều lệ Đảng, trong 9 tháng, UBKT Huyện ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức Đảng, 2 đảng viên; 56 tổ chức Đảng; thực hiện giám sát thường xuyên tổ chức Đảng cấp dưới và cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; giám sát chuyên đề 48 tổ chức Đảng và 4 đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 9 tháng năm 2019, UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận 5 đơn thư tố cáo, kiến nghị của công dân. Qua nghiên cứu, rà soát, UBKT Huyện ủy đã chuyển 4 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, 1 đơn UBKT xác minh nắm tình hình. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy đã tham mưu BTV Huyện ủy thực hiện xem xét, xử lý vi phạm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có con được nâng điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo đúng quy định.

Theo đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, thời gian tới, UBKT Huyện ủy Kỳ Sơn chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt nhiệm vụ theo chương trình KT, GS năm 2019, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2019 theo chỉ đạo của UBKT Tỉnh ủy. Trong đó, đẩy mạnh KT, GS việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Triển khai toàn diện, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định Điều 32, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức kiểm tra Đảng đủ về số lượng, có trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác KT, GS của Đảng.


Lê Chung


Các tin khác


Đảng bộ xã Phong Phú tập trung rà soát, sàng lọc đảng viên

(HBĐT) - Nhìn lại hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 28, ngày 2/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, đồng chí Bùi Thị Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Phú (Tân Lạc) khẳng định: Các cấp ủy Đảng trên địa bàn đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị đến 100% cán bộ, đảng viên, đồng thời tổ chức thực hiện chặt chẽ nội dung chỉ thị. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ xã ngày càng TS-VM.

Huyện Yên Thủy kỳ vọng bứt phá

(HBĐT) - Những năm qua, với sự đồng lòng thống nhất vượt khó, huyện Yên Thủy đã đạt được những kết quả quan trọng phát triển KT-XH, chuẩn bị những điều kiện nắm bắt cơ hội mới để bứt phá trong tương lai.

62 tập thể, cá nhân phụ nữ huyện Đà Bắc được tuyên dương khen thưởng

Hội LHPN huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.


Tuyên truyền, vận động hội viên hướng về các sự kiện lớn, tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

(HBĐT) - Chiều 7/7, Khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban quý II/2020. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo xây dựng huyện Kim Bôi ngày càng phát triển

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu.  

Dấu ấn thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

(HBĐT) - Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở huyện Kim Bôi không ngừng được nâng lên, tích cực đổi mới tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, vì dân, "nói đi đôi với làm”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học..., được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục