(HBĐT) - Ngày 19/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị rà soát Báo cáo tình hình KT - XH 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025 và các chỉ tiêu phát triển KT - XH chủ yếu. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. 

Trong 5 năm 2016 - 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; duy trì đảm bảo QP - AN và ổn định chính trị - xã hội; nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH đã đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm đạt 9,15%. Đến năm 2020, dự kiến tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19%, CN-XD 47%, dịch vụ 29,2%, thuế sản phẩm 4,8%. GRDP bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng; thu NSNN đạt 5.000 tỷ đồng; có 2.470 doanh nghiệp, HTX hoạt động có hiệu quả, tăng gấp 2 lần năm 2015; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.907 triệu USD, gấp 3,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%. Số xã đạt chuẩn NTM đạt 45%, có 3 đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 10 chỉ tiêu xã hội và môi trường đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch. Như vậy, trong 19 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, có 18 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Còn 1 chỉ tiêu cơ cấu kinh tế không so sánh do bổ sung thêm lĩnh vực thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.

Tuy nhiên, UBND tỉnh đánh giá, trong những năm qua, quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển KT - XH. Tỷ trọng cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, diện tích cây trồng đáp ứng điều kiện ATTP theo tiêu chuẩn còn nhỏ. Ngành công nghiệp chủ yếu là gia công, giá trị gia tăng thấp. Cơ cấu thu NSNN trên địa bàn chưa bền vững; tình trạng nợ đọng thuế vẫn xảy ra... Chất lượng giáo dục có sự chênh lệch giữa các vùng. Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao còn hạn chế. Phát triển KHCN chưa tạo được sự đột phá...

Trong giai đoạn 2021 - 2025, các đại biểu thống nhất với mục tiêu tổng quát là: Huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, theo định hướng phát triển công nghiệp làm động lực, phát triển du lịch làm mũi nhọn, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Nâng cao rõ rệt về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát triển. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tài nguyên được khai thác hợp lý, ô nhiễm môi trường được kiểm soát tốt; bảo đảm vững chắc về QP - AN. Phấn đấu đến năm 2025, Hòa Bình trở thành một tỉnh phát triển trung bình, thứ hạng các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp và hầu hết các chỉ tiêu xã hội có thứ hạng nằm trong tốp giữa của cả nước trở lên. Riêng về chỉ tiêu chủ yếu, các đại biểu cho rằng việc xây dựng phải căn cứ trên cơ sở thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, nhất là xây dựng chỉ tiêu thu NSNN phải nhìn thấy dư địa, đột biến để có khả năng thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc đánh giá tình hình KT - XH giai đoạn 2016 -2020; xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 - 2025 là nhiệm vụ rất quan trọng để xây dựng văn kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cũng là tư liệu cho đại hội cấp cơ sở thảo luận, vì vậy, việc xây dựng báo cáo, kế hoạch cần sự tập trung trí tuệ của các sở, ngành chức năng. Theo đó cần nêu bật được kết quả thực hiện ba đột phá chiến lược; kết quả phát triển các ngành, lĩnh vực và phải nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém để tìm giải pháp khắc phục. Đối với việc xây dựng các chỉ tiêu cho giai đoạn mới, cần phải nghiên cứu, xem xét kỹ, không để chỉ tiêu quá thấp mà phải có tính phấn đấu, chiến lược thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với việc đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2021 – 2025, gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân từ 9,5-10%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 100 triệu đồng; thu NSNN bình quân hàng năm tăng 17%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến năm 2025 tăng gấp 3,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35%...

 Hoàng Nga

Các tin khác


100% cán bộ, chiến sỹ đạt yêu cầu về nhận thức chính trị hàng năm

(HBĐT) - Thực hiện công tác giáo dục chính trị, với quan điểm học đến đâu kiểm tra đến đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng nhiều biện pháp linh hoạt để đánh giá đúng nhận thức của từng đối tượng. Trong đó, tập trung chủ yếu kiểm tra vấn đáp, kiểm tra viết, trắc nghiệm kết hợp để đánh giá toàn diện kiến thức, trình độ hiểu biết, lập trường tư tưởng, thái độ chính trị của các đối tượng; tổ chức tốt việc viết thu hoạch sau mỗi nội dung học tập.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam

Chiều 17-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Báo Hòa Bình và Huyện ủy Mai Châu ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 – 2025

(HBĐT) - Ngày 17/9, tại huyện Mai Châu, Ban Biên tập Báo Hòa Bình và Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Hà Văn Di, Bí thư Huyện ủy Mai Châu; Ban biên tập Báo Hòa Bình, lãnh đạo, đại diện các phòng, ban chuyên môn của Báo Hòa Bình và huyện Mai Châu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình lần thứ IV

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình lần thứ IV diễn ra từ ngày 14 - 20/10/1986 tại thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông - TP Hà Nội), với 444 đại biểu đại diện cho 62.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.  

Huyện Lương Sơn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Lương Sơn đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm, quan tâm đánh giá chất lượng, xếp loại CB, CC, đề cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

(HBĐT) - Qua 5 năm phát động phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều đề tài, sáng kiến được đánh giá cao, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, cho thấy phong trào nhận được sự quan tâm, tích cực hưởng ứng của CNVCLĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục