(HBĐT) - Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cấp trên, UBKT Huyện ủy Lương Sơn đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo đúng quy định Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lương Sơn bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Năm 2019, Huyện ủy Lương Sơn đã hoàn thành tốt kế hoạch, chương trình KTGS, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả KTGS tiếp tục được nâng cao, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy thực hiện đạt 100% kế hoạch KTGS đề ra. Theo đó, Huyện ủy đã kiểm tra 26 cuộc, gồm kiểm tra 14 đảng viên và 12 tổ chức Đảng; giám sát theo chuyên đề 17 đảng viên, 3 tổ chức Đảng cấp dưới. Nội dung KTGS tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao; thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, lãnh đạo xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt các cấp… BTV Huyện ủy đã kiểm tra 1 đảng viên là Huyện ủy viên có dấu hiệu vi phạm. Đảng ủy cơ sở thực hiện 67 cuộc kiểm tra, gồm 36 chi bộ và 31 đảng viên; giám sát 72 cuộc, gồm 34 chi bộ, 38 đảng viên, kỷ luật 1 đảng viên vi phạm bằng hình thức khiển trách. Chi bộ trực thuộc Đảng ủy thi hành kỷ luật 4 đảng viên vì vi phạm quy chế thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 - 2018, vi phạm chính sách dân số, quy định pháp luật. Chi bộ cơ sở KTGS chuyên đề đối với 215 đảng viên về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện những điều đảng viên không được làm.

UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên Nguyễn Thị Lan Vân, Chi bộ Y tế - Thống kê cơ quan Chính quyền có con được nâng điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, kết luận thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. UBKT Huyện ủy đã hoàn thành chương trình KTGS theo kế hoạch, thực hiện kiểm tra 5 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 3 tổ chức đảng, 7 đảng viên; giám sát thường xuyên 10 tổ chức đảng, 2 cá nhân. Năm 2019, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức khai trừ đối với đảng viên Bùi Thanh Trà, sinh hoạt tại Chi bộ 3, Đảng bộ trường THPT Lương Sơn và đảng viên Mai Xuân Kiểm, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Chợ Bến, xã Cao Thắng.

Qua KTGS, các tổ chức Đảng, đảng viên cơ bản thực hiện các nội dung KTGS. Cấp uỷ, UBKT các cấp đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, yếu kém của đối tượng được KTGS. Cấp ủy và UBKT các cấp chủ động thực hiện các cuộc KTGS theo chương trình KTGS năm 2019; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Việc thi hành kỷ trong Đảng bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, quy định, không phát sinh đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc…

Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lương Sơn cho biết: UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy xây dựng, triển khai chương trình toàn diện KTGS. Theo đó, năm 2020 sẽ chủ động phối hợp tốt với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy các cấp chủ động nắm tình hình, kiểm tra toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực, tính chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

P.V

Các tin khác


Nhớ Mùa Thu lịch sử

(HBĐT) - Với thế hệ sinh ra thời hậu chiến, thì chiến tranh đã trở thành lịch sử. Song, đó là phần lịch sử không được phép lãng quên và không bao giờ có thể lãng quên. Bởi vậy, mỗi độ thu về, tôi lại tìm trong sử sách để thấy lại những hình ảnh sắc nét của cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, làm nên trang sử hào hùng - thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.


Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh sẵn sàng cho đại hội

(HBĐT) - Theo Kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được tiến hành trong 2 ngày, từ 6 - 7/8/2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm các điều kiện để tổ chức thành công đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXV

(HBĐT) - Ngày 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn và 283 đại biểu đại diện cho trên 4.530 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau 3 ngày (từ 3 - 5/8) làm việc với tinh thần dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau 3 ngày (từ 3 - 5/8) làm việc với tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục