(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy đã định hình được hướng đi rõ nét và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực từ thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, đó là: Tập trung vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và quan tâm đầu tư hạ tầng du lịch, hình thành tuor, tuyến, sản phẩm du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững.

 


Cơ sở hạ tầng thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) được đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển mới.

Đảng bộ huyện Lạc Thủy có 43 tổ chức cơ sở đảng với trên 5.255 đảng viên. Đảng bộ huyện đã chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động và nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thực hiện các giải pháp nâng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; lấy sản phẩm, chất lượng công việc làm tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 29-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở gắn với công tác kiểm tra, đốn đốc, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (TSVM). Qua đánh giá, hàng năm có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. MTTQ và các đoàn thể các cấp đạt TSVM.

Huyện Lạc Thủy đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, chú trọng dành các nguồn lực thích đáng triển khai các đề án, kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp tạo được kết quả quan trọng. Huyện đã chỉ đạo tốt việc dồn điền đổi thửa, cải tạo vườn tạp, phát triển vùng cây có múi và một số sản phẩm nông nghiệp đặc thù có hiệu quả kinh tế cao; tổ chức lại sản xuất, phát triển sản phẩm nông nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường, chú trọng quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, ứng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao. Đặc biệt đã nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng huy động các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM. Từ năm 2010-2019, đã huy động 3.500 tỷ đồng vốn đầu tư xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, xây dựng NTM. Dự kiến, đến hết năm 2020, huyện có 8/8 xã đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh đó, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển các ngành du lịch, dịch vụ. Huyện đã chú trọng quy hoạch du lịch, cải thiện môi trường kinh doanh, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển du lịch, lịch vụ. Đến nay, huyện đã huy động hàng trăm tỷ đồng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch, thương mại; thực hiện các giải pháp CCHC, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, xúc tiến, quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư, "chăm sóc” các dự án sau khi được đăng ký triển khai đầu tư…  Lạc Thủy đã trở thành điểm đến khá thân thiện của các nhà đầu tư. Trên địa bàn có nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch như: Dự án tổ hợp sinh thái nghỉ dưỡng Đồng Tâm, dự án du lịch sinh thái làng Đá Bạc, dự án cáp treo Hương Bình. Huyện đã xây dựng chương trình hành động kích cầu du lịch gắn với phát triển dịch vụ, triển khai Đề án phát triển du lịch huyện Lạc Thủy giai đoạn 2013-2020; thực hiện các giải pháp cụ thể liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng các tuor, tuyến du lịch. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển các ngành dịch vụ phụ trợ cho hoạt động du lịch, hình hành các ngành nghề truyền thống như: Chế tác đá cảnh, hàng thủ công mỹ nghệ, sản xuất các sản phẩm đặc sắc của địa phương để tạo sức hấp dẫn cho du khách. Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hạ tầng, sản phẩm du lịch riêng có, Lạc Thủy đã và đang là điểm đến cho du khách, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. 

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, đã có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Huyện Lạc Thủy đã định hình và khai thác hiệu quả tiềm năng  lợi thế trong phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, đời sống người dân được cải thiện.


P.V

Các tin khác


Chấm chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019

Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019 đã khai mạc ngày 29/5, tại Hà Nội.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(HBĐT) - Ngày 26/5, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Xung quanh vấn đề này, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình cho rằng, về nguyên tắc, điều khoản hoạt động của Quốc hội phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tính hợp hiến. Đồng thời, cần quy định rõ hơn chức trách, nghĩa vụ của ĐBQH, góp phần nâng cao chất lượng ĐBQH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thuỷ nhiệm kỳ 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 28/5, Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thuỷ tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Quân sự huyện Tân Lạc Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(HBĐT) - Trong hai ngày (27 - 28/5), Đảng bộ Quân sự huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thủy lần thứ XXI

(HBĐT) - Ngày 27/5, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Yên Thủy tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo và tiểu ban văn kiện đại hội; các ủy viên và Ban tư vấn Ủy ban MTTQ huyện; ủy viên BCH các đoàn thể CT-XH huyện.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn: Dự kiến đầu tháng 6, hoàn thành 100% tổ chức cơ sở Đảng đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn có 49 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 20 chi bộ, 29 Đảng bộ). Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chi, Đảng bộ cơ sở đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công việc, từ đó, tiến hành tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ chung đã được BTV Huyện ủy ban hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục