(HBĐT) - Ngày 20/5, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và 47 đại biểu chính thức.

 


BCH Đảng bộ Sở Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. 

Đảng bộ Sở Tư pháp có 49 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Sở đã phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện thẩm định 421 dự thảo văn bản quy pham pháp luật của UBND tỉnh; đóng góp ý kiến 654 dự thảo văn bản; tự kiểm tra 248 văn bản quy phạm pháp luật. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở tổ chức lồng ghép được gần 1.300 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 114.000 lượt người. Đã trợ giúp pháp lý được 2.755 vụ việc… Năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nặp mới 15 đảng viên; bình quân hàng năm có 80% tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Tư pháp đặt mục tiêu: Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của TƯ, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đến 100% cán bộ, đảng viên; hàng năm, 100% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; kết nạp 5 đảng viên trở lên; trên 90% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa X gồm 6 đồng chí và bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã tiếp thu ý kiến thảo luận của đảng viên và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XVII.


Đinh Thắng

Các tin khác


Chấm chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019

Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019 đã khai mạc ngày 29/5, tại Hà Nội.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(HBĐT) - Ngày 26/5, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Xung quanh vấn đề này, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình cho rằng, về nguyên tắc, điều khoản hoạt động của Quốc hội phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tính hợp hiến. Đồng thời, cần quy định rõ hơn chức trách, nghĩa vụ của ĐBQH, góp phần nâng cao chất lượng ĐBQH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thuỷ nhiệm kỳ 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 28/5, Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thuỷ tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Quân sự huyện Tân Lạc Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(HBĐT) - Trong hai ngày (27 - 28/5), Đảng bộ Quân sự huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thủy lần thứ XXI

(HBĐT) - Ngày 27/5, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Yên Thủy tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo và tiểu ban văn kiện đại hội; các ủy viên và Ban tư vấn Ủy ban MTTQ huyện; ủy viên BCH các đoàn thể CT-XH huyện.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn: Dự kiến đầu tháng 6, hoàn thành 100% tổ chức cơ sở Đảng đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn có 49 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 20 chi bộ, 29 Đảng bộ). Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chi, Đảng bộ cơ sở đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công việc, từ đó, tiến hành tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ chung đã được BTV Huyện ủy ban hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục