(HBĐT) - Ngày 20 – 21/5, Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

BCH Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới ra mắt Đại hội.

Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh hiện có 3 tổ Đảng với 18 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong cơ quan thực hiện hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết đã đề ra. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền. Thực hiện dân chủ, đại diện; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh. Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN của tỉnh...

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% đảng viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên đăng ký và thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết nạp từ 1 quần chúng ưu tú trở lên vào Đảng...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa X gồm 3 đồng chí, bầu 1 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII.


C.L

Các tin khác


Chấm chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019

Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019 đã khai mạc ngày 29/5, tại Hà Nội.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(HBĐT) - Ngày 26/5, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Xung quanh vấn đề này, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình cho rằng, về nguyên tắc, điều khoản hoạt động của Quốc hội phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tính hợp hiến. Đồng thời, cần quy định rõ hơn chức trách, nghĩa vụ của ĐBQH, góp phần nâng cao chất lượng ĐBQH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thuỷ nhiệm kỳ 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 28/5, Đảng bộ Quân sự huyện Yên Thuỷ tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Quân sự huyện Tân Lạc Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(HBĐT) - Trong hai ngày (27 - 28/5), Đảng bộ Quân sự huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thủy lần thứ XXI

(HBĐT) - Ngày 27/5, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Yên Thủy tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo và tiểu ban văn kiện đại hội; các ủy viên và Ban tư vấn Ủy ban MTTQ huyện; ủy viên BCH các đoàn thể CT-XH huyện.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn: Dự kiến đầu tháng 6, hoàn thành 100% tổ chức cơ sở Đảng đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn có 49 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 20 chi bộ, 29 Đảng bộ). Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chi, Đảng bộ cơ sở đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công việc, từ đó, tiến hành tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ chung đã được BTV Huyện ủy ban hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục