Đồng chí Quách Thế Ngọc 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành và huyện Lạc Thủy khánh thành cầu dân sinh Cố Nghĩa. Ảnh: P.V


(HBĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu.


Đã có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Kinh tế duy trì phát triển khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng CN - TTCN - XD; dịch vụ; nông nghiệp lần lượt là: 30,2%, 44,8%, 25%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm. Đến nay, có 6/8 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã còn lại đạt 18/19 tiêu chí. Thu ngân sách đạt khá. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai hiệu quả. Hộ nghèo giảm còn 5,5%. Lĩnh vực GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao phát triển sâu rộng. Tình hình chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố, phát triển. Chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể CT-XH được đổi mới, có nhiều tiến bộ. Tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên rõ rệt, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Nhiều vấn đề bức thiết, khó khăn từ thực tiễn được chỉ đạo giải quyết kịp thời. 


Huyện là một trong những địa phương đi đầu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu dân cư theo các Nghị quyết của T.Ư, tỉnh đạt kết quả cao. Tiềm năng du lịch, dịch vụ đang trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế. Môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, nhiều dự án mới đã, đang triển khai trên địa bàn, tạo cơ hội mới và sức bật mới phát triển KT-XH. Phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng thu hút được sự tham gia của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều năm liền, huyện Lạc Thủy nằm trong tốp đầu phong trào thi đua các khối huyện, thành phố.


Đạt được kết quả trên là do Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh vào điều kiện cụ thể địa phương, khai thác tiềm năng, lợi thế thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH đề ra.


Huyện Lạc Thủy xây vùng sản xuất cam an toàn đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa đạt; tăng trưởng kinh tế chưa cao và bền vững; ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu... Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV như sau:


Một là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong nội bộ, sự phối hợp của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị với tinh thần chủ động, vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của huyện, nắm bắt và phân tích đầy đủ, chính xác tình hình, thực hiện tốt công tác dự báo, để đề ra những chủ trương, quyết sách, mục tiêu sát với thực tiễn của Đảng bộ.


Hai là: Trong lãnh đạo, xác định rõ những tiềm năng, thế mạnh của huyện, lựa chọn những nội dung, khâu đột phá, các chương trình trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia, đặc biệt quan tâm đến chất lượng, hiệu quả.


Ba là: Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, uy tín, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.


Bốn là: Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể CT-XH, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh, sự đồng tình của mọi tầng lớp Nhân dân, để thực hiện các nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.


Năm là: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Kịp thời tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Huy động hiệu quả các nguồn lực, phối hợp với các ban, ngành, tổ chức liên quan để phát triển toàn diện KT-XH.


Phát huy những kết quả đã được, đồng thời, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, xây dựng huyện Lạc Thủy vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, ổn định về QP-AN, xây dựng quê hương Lạc Thủy phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 Lạc Thủy là huyện Tốp đầu phát triển KT - XH góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Các tin khác


Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước thềm đại hội Đảng

(HBĐT) - Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB). Đây không chỉ là nội dung có liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị, góp phần vào thành công của đại hội, mà còn là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Nhiều ý kiến khác nhau về mở rộng chủ thể ký thỏa thuận quốc tế

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 46, chiều 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”

(HBĐT) - Ngày 13/7, Ban dân vận Trung ương (T.Ư) phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban cán sự Đảng đoàn Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc "Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”. 

Đảng bộ xã Trung Thành tập trung đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trung Thành (Đà Bắc) đã không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình cam kết sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thậm chí sẵn sàng tiếp nhận vốn chậm giải ngân từ nơi khác chuyển về

Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xây dựng huyện Mai Châu đẹp giàu

(HBĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mai Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KT-XH), xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, bảo đảm QP-AN. Đã có 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục