(HBĐT) - "Việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp" - đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Bôi Nguyễn Văn Xiêng khẳng định.


Mô hình sản xuất thuốc nam gia truyền của gia đình bà Bùi Thị Thu, xóm Khoai, xã Xuân Thủy (Kim Bôi) giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đảng bộ huyện Kim Bôi có 42 tổ chức cơ sở Đảng (23 Đảng bộ cơ sở, 19 chi bộ cơ sở); 291 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 6.465 đảng viên. BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW theo các chuyên đề gắn với công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đến nay, có 96,1% CB, ĐV đăng ký học tập và làm theo lời Bác. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH các cấp, các ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "học đi đôi với làm theo”.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, ĐV, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, CB, ĐV thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Kim Bôi đã hình thành phong trào, ý thức tự giác học tập, làm theo lời Bác dạy, tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực công tác. Trách nhiệm nên gương của CB, ĐV, người đứng đầu được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng đổi mới có hiệu quả. Chất lượng công vụ, chất lượng cải cách hành chính được cải thiện. Huyện có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chỉ đạo tốt thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn gắn với bố trí, sắp xếp nhân sự cấp ủy khóa mới. Từ 28 đơn vị được sắp xếp còn 17 đơn vị, bộ máy các xã, thị trấn đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Sức lan tỏa học tập và làm theo lời Bác ngày càng thiết thực. Cơ quan Huyện ủy, chính quyền đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tiết kiệm ngân sách. Ban CHQS huyện duy trì mô hình "Đồng hành cùng các em đến trường". Các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng NTM. Kim Bôi là một trong những huyện đi đầu trong phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Đến nay, trên địa bàn huyện bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng, giá trị sản xuất thu được trên 1 ha canh tác được nâng lên, đạt 155 triệu đồng/ha. Đặc biệt, có nhiều vùng sản xuất hiệu quả cao như: vùng sản xuất cây lấy hạt, diện tích khoảng 100 ha/vụ tại các xã: Đú Sáng, Vĩnh Đồng, Xuân Thủy, Hợp Tiến. Vùng cây ăn quả có múi 1.400 ha tại các xã: Tú Sơn, Hùng Sơn, Kim Lập, Vĩnh Tiến, Mỵ Hòa. Vùng nhãn tập trung tại xã Xuân Thủy, diện tích gần 300 ha. Tiềm năng phát triển du lịch cũng đang được khai thác hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy tăng trưởng.

Từ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, huyện Kim Bôi đã tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc ở địa phương như: Giải quyết dứt điểm khai thác khoáng sản trái phép, giải phóng hành lang giao thông đường 12 B ở xã Nam Thượng, thị trấn Bo, tranh chấp đất đai ở xóm Trung Mường, xã Tú Sơn… Huyện đã thực hiện 14/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đề ra. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,3%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,8 triệu đồng/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác chính quyền được tăng cường. ANCT - TTATXH ổn định.

Lê Chung


Các tin khác


Ðồng chí Lê Khả Phiêu với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị

Đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt chúng ta! Trọn vẹn cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tâm huyết, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trước Ðảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản, phẩm chất nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ", hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Những đóng góp to lớn của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị đã được Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; thể hiện rõ tầm tư tưởng, tư duy chính trị, quân sự sắc bén, luôn mang tính thời sự, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(HBĐT) - Ngày 12/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đảng bộ huyện Tân Lạc: Nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

(HBĐT) - Tính đến ngày 26/6/2020, 100% chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Tân Lạc đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiện nay, các cấp ủy cơ sở đang nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm tạo chuyển biến mới trong giai đoạn tiếp theo.

Xã Cao Sơn: Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Cao Sơn (Đà Bắc) luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu nhi. Qua đó, giúp thế hệ trẻ thấm nhuần truyền thống cách mạng, nỗ lực rèn luyện, trưởng thành, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với đồng chí Nguyễn Đức Chung

Ngày 11-8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của đồng chí trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ VI thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Trong 2 ngày 10 - 11/8, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội Liên minh HTX lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Liên minh HTX Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UB MTTQ tỉnh và 206 đại biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục