(HBĐT) - Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Kim Bôi luôn quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy hành chính các cấp trên địa bàn.Đội ngũ cán bộ đạt và vượt chuẩn góp phần quan trọng đưa Đảng bộ xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) nhiều năm liền đạt Đảng bộ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

Minh chứng cho nhận định đó là năm 2011, huyện đã ban hành Đề án chuẩn hóa CB, CC, VC cấp huyện, xã, thị trấn, qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, tạo chuyển biến rõ nét trong vận hành bộ máy hành chính.

Cùng cán bộ Phòng Nội vụ huyện, chúng tôi về xã Sào Báy - nơi vốn là địa bàn có tỷ lệ cán bộ có trình độ đạt chuẩn còn thấp của huyện. Theo thống kê, thời điểm 30/3/2015, xã có 21 cán bộ chuyên trách và công chức xã. Tuy nhiên, có 3 người chưa qua đào tạo, chiếm 15%; 3 người có trình độ đại học, 1 người có trình độ cao đẳng, còn lại là trung cấp. Thực hiện đề án, xã đã cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời đẩy mạnh tinh giản biên chế. Đến nay, 100% CB, CC xã có trình độ đạt và vượt chuẩn, trong đó, 15 người có trình độ đại học. Đồng chí Bùi Mạnh Tường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Với nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là sau chuẩn hóa CB, CC xã, từ địa bàn xếp cuối về cải cách hành chính, hiện nay, Sào Báy luôn vững vàng trong top 3 đơn vị dẫn đầu toàn huyện.

Toàn huyện có 2.627 CB, CC, viên chức sự nghiệp giáo dục, trong đó, công chức hành chính huyện 77 người; cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã 477 người. Theo đồng chí Lê Thị Hải Yến, Trưởng phòng Nội vụ huyện, tỷ lệ CB, CC, VC đạt chuẩn và vượt chuẩn chiếm trên 70%. Để tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, huyện chủ trương khuyến khích CB, CC, VC đi đào tạo nâng chuẩn, bên cạnh đó thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) của Đảng. Dựa trên hướng dẫn của Sở Nội vụ, huyện tiếp tục hoàn thiện bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện - đây là một căn cứ quan trọng để đánh giá CB, CC, VC trong lộ trình tinh giản biên chế.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan Nhà nước, huyện yêu cầu các cấp ủy, đặc biệt là cấp cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả nội dung Chỉ thị số 29, Kết luận số 82 của Tỉnh ủy, đồng bộ với Chỉ thị số 26, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, của CB, CC, VC trong thi hành công vụ. Đặc biệt, huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nếu có.

Với những giải pháp nêu trên, huyện đề ra chỉ tiêu, chuẩn hóa đội ngũ viên chức sự nghiệp giáo dục trong 2 năm tiếp theo, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% CB, CC, VC trên địa bàn có trình độ đạt và vượt chuẩn, góp phần quan trọng thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.


Hải Yến


Các tin khác


Huyện Cao Phong: Thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực (NNL) hướng tới mục tiêu phát triển NNL đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương”. Đây là 1 trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng bộ huyện Cao Phong chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, tiếp tục được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu cần đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức từ huyện đến cơ sở; phấn đấu đến năm 2025, trên 95% CBCC cấp xã đạt chuẩn theo chức danh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV

(HBĐT) - Ngày 20/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV, kiểm điểm nhiệm vụ quý III/2020 và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Đảng bộ quý IV, công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.       

Tiếp tục phát huy vai trò các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh

(HBĐT) - Chiều 22/10, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh quý III/2020.

Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ mười: Quốc hội nghe, thảo luận trực tuyến 2 dự án luật

(HBĐT)- Sáng 22/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH khóa XIV tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta. 

Các cơ quan Khối Nội chính bảo đảm ANCT-TTATXH

Ngày 22/10, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan Khối Nội chính quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Giám sát cải cách thủ tục hành chính tại UBND thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 21/10, đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2017 - 2020 tại UBND TP Hòa Bình.        

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục