(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI diễn ra từ ngày 14 - 16/9/2015 tại Cung Văn hoá tỉnh. Dự đại hội có 343 đại biểu đại diện gần 6 vạn đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển KT - XH nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM; đảm bảo quốc phòng, giữ vững ANTT.

Chỉ tiêu chủ yếu:

Về kinh tế: Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,5 - 9%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm bằng khoảng 35% GRDP. Thu NSNN tăng 17%/năm. Đến năm 2020: GRDP bình quân đầu người đạt 60 - 65 triệu đồng; cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: CN-XD 57,8%, dịch vụ 26,4%, nông nghiệp 15,8%; số doanh nghiệp, HTX thành lập, hoạt động có hiệu quả tăng gấp 2 lần so với năm 2015; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 3,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt 40% trở lên.

Về xã hội: Đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 60%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 55 - 60%, trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 20 - 22%; có 8,5 bác sỹ và 25 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 85% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm.

Về môi trường: Đến năm 2020, có 95% dân số được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 95% chất thải nguy hại, 90 - 100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng trên 50%.

Xây dựng Đảng: Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 50%.

Một số nhiệm vụ trọng tâm:

Phát triển kinh tế và thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông kết nối với TP Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược là: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện thể chế.

Phát triển các ngành kinh tế: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao giá trị gia tăng, bền vững gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tiếp tục phát triển công nghiệp với vai trò động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Tập trung phát triển mạnh các loại hình thương mại và các ngành dịch vụ có lợi thế, giá trị gia tăng cao để trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn vào quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế. Phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, thu hút đầu tư; tài chính, tín dụng.

Phát triển văn hoá - xã hội: Phát triển văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thông. Phát triển, nâng cao chất lượng GD&ĐT. Tăng cường chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và làm tốt công tác dân số. Phát triển khoa học - công nghệ. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Quan tâm giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục quan tâm phát triển KT - XH, nâng cao đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo. 

Giữ vững thế trận quốc phòng, ổn định ANCT - TTATGT.

Tăng cường hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đối ngoại.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 54 ủy viên. BCH Đảng bộ khóa XVI đã bầu BTV Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đăng Ninh được bầu làm Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Quang được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.


P.V (TH)


Các tin khác


Huyện Cao Phong: Thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực (NNL) hướng tới mục tiêu phát triển NNL đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương”. Đây là 1 trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng bộ huyện Cao Phong chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, tiếp tục được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu cần đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức từ huyện đến cơ sở; phấn đấu đến năm 2025, trên 95% CBCC cấp xã đạt chuẩn theo chức danh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV

(HBĐT) - Ngày 20/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XIV, kiểm điểm nhiệm vụ quý III/2020 và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Đảng bộ quý IV, công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.       

Tiếp tục phát huy vai trò các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh

(HBĐT) - Chiều 22/10, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh quý III/2020.

Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ mười: Quốc hội nghe, thảo luận trực tuyến 2 dự án luật

(HBĐT)- Sáng 22/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và các ĐBQH khóa XIV tỉnh dự họp tại điểm cầu tỉnh ta. 

Các cơ quan Khối Nội chính bảo đảm ANCT-TTATXH

Ngày 22/10, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan Khối Nội chính quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Giám sát cải cách thủ tục hành chính tại UBND thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 21/10, đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2017 - 2020 tại UBND TP Hòa Bình.        

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục