(HBĐT) -Với quan điểm xây dựng, củng cố tổ chức Đảng (TCĐ), đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các đoàn thể, thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH và sự phát triển của DN, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã chú trọng công tác phát triển, củng cố TCĐ, đoàn thể trong các DN thuộc mọi thành phần kinh tế. Từ đó tạo bước chuyển đáng kể trong nhận thức của các cấp, các ngành, DN về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác phát triển TCĐ, đoàn thể.


Những năm qua, từ hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, công đoàn của Công ty may Việt-Hàn (TP Hoà Bình) đã góp phần giúp ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập cho người lao động.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển TCĐ, đoàn thể trong DN được BTV Tỉnh ủy triển khai từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy Đảng đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác; xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Định kỳ hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch, công văn chỉ đạo để tổ chức thực hiện.

Anh Nguyễn Cao Cường vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi là công nhân của Công ty may Việt - Hàn, phường Dân Chủ (TP Hòa Bình). Anh Cường chia sẻ: Tuy luôn bận rộn trong hoạt động SX-KD, song đảng viên vẫn được tham gia sinh hoạt chi bộ khá đảm bảo. Chúng tôi được quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy, Thành ủy, nhờ đó nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách đối với DN. Bên cạnh đó, là đoàn viên của tổ chức công đoàn công ty, công nhân lao động luôn được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp. Khi dịch Covid-19 bùng phát, chính từ công tác tuyên truyền thường xuyên của chi bộ Đảng, công đoàn đã giúp đội ngũ công nhân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch, từ đó góp phần ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập cho người lao động (NLĐ).

TP Hòa Bình là địa phương có nhiều nhất DN ngoài khu vực Nhà nước thành lập được TCĐ, đoàn thể với 32 TCĐ, gần 440 đảng viên; 45 tổ chức công đoàn, trên 2.100 đoàn viên; 20 tổ chức đoàn thành niên, gần 180 đoàn viên. Theo đánh giá của BTV Thành ủy, hàng năm, cơ bản các TCĐ, đoàn thể đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ, từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị trong DN. Nhằm tiếp tục thành lập mới TCĐ, đoàn thể CT-XH ở những DN có đủ điều kiện, nhất là các DN trong khu, cụm công nghiệp…, ngày 13/7/2021, BCH Đảng bộ TP Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TH.U về xây dựng và củng cố TCĐ, đoàn thể CT-XH trong các DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Việc triển khai thực hiện nghị quyết nhằm củng cố, nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của TCĐ, đoàn thể CT-XH; đảm bảo phù hợp với yêu cầu ngày càng phát triển nhanh, đa dạng quy mô, lĩnh vực hoạt động SX-KD của các DN, cũng như đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phát triển KT-XH của thành phố. 

Thực tế cho thấy, từ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập TCĐ, đoàn thể trong DN đã tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức của chủ DN. Đặc biệt là qua các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh với các DN được tổ chức thường xuyên đã tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với DN; kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, qua đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các DN.

Toàn tỉnh hiện có gần 55 TCĐ trong DN tư nhân, tập trung chủ yếu ở Đảng bộ TP Hòa Bình, còn lại ở 7 Đảng bộ huyện và Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Riêng 2 huyện Đà Bắc, Mai Châu chưa có TCĐ trong DN tư nhân. Năm 2021 thành lập được 3 chi bộ Đảng, kết nạp được 16 đảng viên trong DN, trong đó, 11 đảng viên được kết nạp trong DN có TCĐ, 5 đảng viên được kết nạp trong DN chưa có TCĐ. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có trên 220 công đoàn cơ sở, 25 tổ chức đoàn thanh niên cơ sở và 2 tổ chức hội cựu chiến binh cơ sở. 

Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh, nhìn chung các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách của địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập các tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH. Tuy nhiên, số lượng phát triển TCĐ, đảng viên, tổ chức đoàn thể trong DN còn ít so với quy mô, tổng số DN đang hoạt động. Công tác vận động, thuyết phục các chủ DN trong việc hình thành TCĐ, tổ chức đoàn thể còn hạn chế. Một bộ phận công nhân, người lao động chưa giác ngộ về chính trị, chưa thiết tha phấn đấu vào Đảng và tham gia các đoàn thể… Do vậy, trong thời gian tới, cấp ủy, ban thường vụ các đoàn thể CT-XH cấp trên cơ sở cần làm tốt công tác phối hợp, tiếp xúc với chủ DN, NLĐ để vận động, thuyết phục, hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của TCĐ, đoàn thể phù hợp điều kiện của DN trên cơ sở điều lệ của các tổ chức và các quy định, hướng dẫn thi hành. Đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp vận động, đầu tư xây dựng nhiều mô hình, loại hình sinh hoạt theo nhu cầu, sở thích phù hợp với từng đối tượng để tập hợp NLĐ, thanh niên có đủ điều kiện tham gia TCĐ, đoàn thể. Làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của DN, đoàn viên, hội viên, NLĐ, từ đó thu hút NLĐ phấn đấu vào Đảng và gia nhập tổ chức đoàn thể; giúp chủ DN nhận thấy được vai trò hạt nhân, gương mẫu, sự cần thiết của TCĐ, đoàn thể đối với DN...

                                                                  Thu Hiền


Các tin khác


Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Ngày 25/5/2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình thảo luận kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

(HBĐT) - Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 26/5, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình, đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tham gia thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận tại Tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận; việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022; chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Cán bộ trẻ cần nêu cao trách nhiệm, biết đấu tranh trước biểu hiện né tránh công việc

Chiều 25/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt thân mật và biểu dương 75 đại biểu tham dự Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các cơ quan Trung ương năm 2023.

Huyện Tân Lạc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

(HBĐT) - Ngày 25/5, Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Kim Bôi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

(HBĐT) - Trong 2 ngày 24 - 25/5, Hội Nông dân (HND) huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 115 đại biểu đại diện cho trên 18.700 cán bộ, hội viên nông dân (HVND) trong huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục