(HBĐT) - Trong 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, Nhân dân huyện Lạc Thuỷ chú trọng triển khai, thực hiện Kết luận số 102-KL/TU. Nhiều tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì, phát triển. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí được tiến hành thường xuyên hơn.


 

Công chức các hội, đoàn thể thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thuỷ) duy trì sinh hoạt đọc báo Đảng đầu giờ làm việc.
 

Hơn 30 năm nay, từ lúc còn đi làm cho đến khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Văn Bổng, Bí thư chi bộ thôn Đồi (thị trấn Ba Hàng Đồi) vẫn luôn giữ thói quen đọc báo Đảng mỗi ngày. Ông Bổng chia sẻ: "Trên báo in, tôi được đọc những thông tin đầy đủ, nổi bật trong và ngoài nước, trong tỉnh mà không phải băn khoăn để chọn lựa như việc đọc tràn lan thông tin không chính thống trên mạng internet. Chính vì vậy, không chỉ tôi mà các đảng viên trong chi bộ đều trung thành với báo Đảng, đặc biệt là báo Đảng địa phương - Báo Hoà Bình”.

Thực hiện Kết luận số 102-KL/TU, ngày 13/10/2017 của BTV Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kịp thời nắm vững, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ năm 2017, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã đặt mua 955 số Báo Nhân dân với 329.130 tờ; 1.599 số Báo Hòa Bình với 487.971 tờ; 461 số Tạp chí Cộng sản với 11.064 tờ. Trong đó, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã mua 513 số Báo Nhân dân với 169.904 tờ; 186 số Báo Hòa Bình với 55.927 tờ; 59 số Tạp chí Cộng sản với 1.416 tờ. Tổng kinh phí cho việc mua báo, tạp chí của Đảng 5 năm qua trên 2,4 tỷ đồng.

Hiện, toàn Đảng bộ có 100% Đảng bộ, tổ chức chính trị - xã hội và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn có Báo Hòa Bình và Tạp chí Cộng sản (tăng 65% so với năm 2017); 43,3% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn có Báo Nhân dân. Ngoài việc mua báo, tạp chí của Đảng cấp cho các chi bộ, gần 50% Đảng bộ chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội mua báo của ngành nhằm kịp thời cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm bắt, trang bị thêm nhiều kiến thức trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, học tập những nội dung, mô hình, điển hình hay.

Ngoài ra, việc sử dụng cuốn Thông tin Sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện khá đa dạng, linh hoạt. Đa số chi bộ, Đảng bộ cơ sở sử dụng để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và coi đó là tài liệu không thể thiếu của sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, việc khai thác báo, tạp chí điện tử của Đảng, Nhà nước, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị cũng được quan tâm; số người sử dụng hình thức đọc báo điện tử nói chung, báo, tạp chí điện tử của Đảng nói riêng ngày càng tăng. Thông qua việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng góp phần phát triển KT-XH, nâng cao đời sống văn hoá ở cơ sở, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT, an toàn xã hội ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Bí thư TT Huyện uỷ Lạc Thuỷ cho biết: Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới, thời gian tới, Huyện uỷ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 102-KL/TU. Từ đó, nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, góp phần tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đưa việc đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng đi vào nền nếp.

Đinh Thắng

Các tin khác


Huyện Cao Phong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong tăng cường chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thông qua đó góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Brazil

Trải qua chặng đường hơn 30 năm, tình hữu nghị và đoàn kết giữa Việt Nam và Brazil ngày càng phát triển mạnh mẽ, với nền tảng là mối quan hệ cân bằng và tôn trọng lẫn nhau. Hai nước đang nỗ lực thúc đẩy hiệu quả hợp tác sâu rộng hơn nữa trong nhiều lĩnh vực, đồng thời củng cố vai trò đối tác chủ chốt của nhau ở hai khu vực Ðông Nam Á và Mỹ Latin.

Huyện Lương Sơn ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

(HBĐT) - Ngày 22/9, Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo” phối hợp UBND huyện Lương Sơn tổ chức ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người gắn với phát triển văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 22/9, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người gắn với phát triển văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình”. 

Đảng bộ thị trấn Chi Nê quan tâm phát triển đảng viên

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) phấn đấu kết nạp 60 đảng viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị trấn kết nạp được 29 đảng viên. Đảng bộ xác định trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm bồi dưỡng tạo nguồn, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên.

Huyện Lạc Thuỷ nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) các cấp trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 44-CT/TU) nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện Lạc Thuỷ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hoạt động giám sát chuyên đề được nâng lên; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục