(HBĐT) - Tổ chức lại Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng huyện thành BQL đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện; Thực hiện bãi bỏ Phòng Y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện; Xây dựng Đề án số 01/ĐA-UBND về kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đầu mối, giảm số lượng cán bộ quản lý gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đó là 3 trong nhiều quyết sách "đúng” và "trúng”, thể hiện quyết tâm của huyện Cao Phong nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần đắc lực thúc đẩy KT-XH địa phương.Các đồng chí lãnh đạo huyện Cao Phong sát sao tình hình cơ sở để có những chỉ đạo thiết thực, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ảnh chụp tại xã Dũng Phong.

Theo chỉ đạo của UBND huyện, việc tiến hành rà soát, tổ chức lại bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đầu mối, giảm số lượng cán bộ quản lý gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc rà soát, kiện toàn, phân định trách nhiệm được thực hiện theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức đảm bảo nguyên tắc quan trọng là: Một cơ quan/đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.  

Thực tế 5 năm gần đây (2017 - 2022), huyện đã quyết tâm thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bám sát Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII). Huyện đã phấn đấu thực hiện xong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong 5 năm đã tinh giản được 98 biên chế (gồm cả cấp huyện và cấp xã), 3 đơn vị hành chính cấp xã, 3 đầu mối tổ chức cơ sở Đảng, 30 tổ chức đoàn thể CT-XH và các tổ chức hội đặc thù; giảm được 36 xóm, khu dân cư…

Cụ thể, tại khối Đảng - Đoàn thể huyện: Năm 2018, Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện đã thực hiện xong việc sắp xếp lại chi bộ. Từ 11 chi bộ còn 8 chi bộ (giảm 3 chi bộ). Năm 2019, thực hiện xong việc thống nhất Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ huyện. Thực hiện xong việc thống nhất kế toán Huyện ủy kiêm kế toán khối đoàn thể và kế toán Trung tâm Chính trị huyện (giảm đầu mối cấp trưởng, tinh giản biên chế cho cơ quan Huyện ủy).

Tại khối chính quyền huyện có thể kể đến nỗ lực sáp nhập để hình thành Trung tâm GDNN-GDTX huyện (năm 2016); Trung tâm Y tế huyện (năm 2017); Trung tâm VH-TT&TT huyện (năm 2018); Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (năm 2020); BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện (năm 2021)... Sau sáp nhập từ năm 2016 đến nay đã giảm 3 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 12 trường học thuộc khối GD&ĐT; 22 lãnh đạo, quản lý và 36 biên chế trong bộ máy.


Đối với chính quyền cấp xã, cuộc "cách mạng” trong lịch sử phát triển của huyện chính là việc hoàn thành sáp nhập, điều chỉnh xóm, khu dân cư năm 2018. Trong đó, sáp nhập, điều chỉnh 6 khu dân cư, giảm còn 3 khu dân cư; sáp nhập, điều chỉnh 66 xóm, giảm còn 33 xóm. Trong quá trình sáp nhập đã thực hiện đồng thời việc đặt tên, đổi tên xóm, khu dân cư. Hiện nay, huyện còn 88 xóm, khu dân cư (giảm 36 xóm, khu dân cư). Đến tháng 1/2020, huyện hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp còn 10 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 3 đơn vị); tinh giảm 33 đầu mối tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức đặc thù; giảm 60 cán bộ, công chức cấp xã.

Theo đánh giá của BTV Huyện ủy: Nhìn chung, toàn huyện có quyết tâm chính trị cao và giải pháp đồng bộ, phù hợp nên đạt hiệu quả trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Điều đáng ghi nhận là sau sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy, biên chế, các cơ quan, đơn vị cấp huyện, đơn vị hành chính các xã đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả; tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được hợp nhất; công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cơ bản đảm bảo yêu cầu vị trí việc làm, năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phù hợp với tình hình đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cũng theo BTV Huyện ủy, việc sắp xếp, kiện toàn đã giúp huyện tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính trị; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi cơ cấu lại được sắp xếp phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường, vị trí việc làm. Đặc biệt, quá trình thực hiện đã cho thấy quyết tâm vào cuộc cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với lộ trình và bước đi vững chắc, đảm bảo được tính thống nhất, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đó là nền tảng vững chắc, tạo thêm động lực giúp Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc huyện tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH trong giai đoạn phát triển mới.


Thu Trang

Các tin khác


Tập trung rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chương trình giảm nghèo 

(HBĐT) - Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đang ở năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Để có cơ sở đánh giá kết quả chương trình giảm nghèo năm 2022, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người dân, các xã, thị trấn trong tỉnh đã triển khai đợt rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc khảo sát, thu thập thông tin của hộ gia đình nhằm ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Xã Yên Trị khéo làm, khéo vận động Nhân dân

(HBĐT) - Trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, KT-XH, văn hóa…, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yên Trị (Yên Thủy) luôn xác định vai trò đi đầu của công tác dân vận. Trong đó, tập trung thực hiện "Dân vận khéo” với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần giúp xã đạt được những kết quả tích cực.

Xã Thu Phong vang mãi chiến công bắn rơi máy bay Mỹ

(HBĐT) - Trở lại xã Thu Phong (Cao Phong) dịp cuối năm, chúng tôi được nghe kể chiến công oanh liệt của quân và dân xã dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ ngày 20/7/1966.

Củng cố tin cậy, tăng cường hợp tác Việt Nam-Mexico

Tiếp đồng chí Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Chuyến thăm của đoàn là sự tiếp nối, duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, củng cố sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người có chức vụ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (*)

(HBĐT) Chiều 30/11, sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu bài phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

(HBĐT) - Ngày 25/11/2022, Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 822 – KL/TU về việc "sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục