(HBĐT) - Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 của huyện Cao Phong được đánh giá thực hiện khá bài bản với nhiều đổi mới.


Cấp ủy xã Bình Thanh (Cao Phong) rà soát đội ngũ cán bộ đã được quy hoạch để có phương án cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Căn cứ các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 145-KH/HU, ngày 6/4/2022 về "rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; triển khai công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; 2026 - 2031”. Với mục đích tạo sự chủ động trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ. Khắc phục tình trạng hụt hẫng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị...

Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ hiện tại và định hướng nhiệm kỳ tiếp theo, chỉ đạo rà soát, đánh giá nguồn cán bộ theo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện để chuẩn bị nguồn nhân sự trước khi tiến hành công tác quy hoạch cán bộ. Đặc biệt phải rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền...

Huyện đã thực hiện phương châm quy hoạch "động” và "mở”. Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh để đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc uy tín thấp; kịp thời bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển. Đồng thời không khép kín trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị mà cần mở rộng nguồn cán bộ từ nơi khác để đưa vào quy hoạch những cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bùi Văn Thơ, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy (BTCHU) cho biết: Điểm đổi mới trong công tác quy hoạch đợt này là sau khi cấp xã thực hiện xong quy trình nhân sự, BTCHU đã ban hành lịch thẩm định kết quả đề xuất nhân sự quy hoạch của Đảng ủy các xã, thị trấn (theo phân cấp). Theo đó, BTCHU đã làm việc trực tiếp với từng BTV Đảng uỷ các xã, thị trấn về danh sách nhân sự đề xuất quy hoạch trong nhiệm kỳ hiện hành và nhiệm kỳ kế tiếp. Qua đó kịp thời cho ý kiến về các nội dung cần điều chỉnh để đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, hệ số, số lượng, cơ cấu nhân sự... trước khi trình BTV Huyện uỷ xem xét, phê duyệt...

Ngoài ra, trong công tác rà soát, quy hoạch cán bộ, huyện Cao Phong đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trên cơ sở nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người đứng đầu gắn với công tác kiểm tra, giám sát trong công tác quy hoạch cán bộ. Kết quả, đã rà soát phê duyệt quy hoạch BCH, BTV và các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 là 152 đồng chí; nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 là 155 đồng chí. Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số một số xã tăng cao so với nhiệm kỳ trước.


Dương Liễu


Các tin khác


Tập trung rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chương trình giảm nghèo 

(HBĐT) - Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đang ở năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Để có cơ sở đánh giá kết quả chương trình giảm nghèo năm 2022, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người dân, các xã, thị trấn trong tỉnh đã triển khai đợt rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc khảo sát, thu thập thông tin của hộ gia đình nhằm ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Xã Yên Trị khéo làm, khéo vận động Nhân dân

(HBĐT) - Trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, KT-XH, văn hóa…, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yên Trị (Yên Thủy) luôn xác định vai trò đi đầu của công tác dân vận. Trong đó, tập trung thực hiện "Dân vận khéo” với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần giúp xã đạt được những kết quả tích cực.

Xã Thu Phong vang mãi chiến công bắn rơi máy bay Mỹ

(HBĐT) - Trở lại xã Thu Phong (Cao Phong) dịp cuối năm, chúng tôi được nghe kể chiến công oanh liệt của quân và dân xã dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ ngày 20/7/1966.

Củng cố tin cậy, tăng cường hợp tác Việt Nam-Mexico

Tiếp đồng chí Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Chuyến thăm của đoàn là sự tiếp nối, duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, củng cố sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người có chức vụ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (*)

(HBĐT) Chiều 30/11, sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu bài phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

(HBĐT) - Ngày 25/11/2022, Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 822 – KL/TU về việc "sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục