(HBĐT) - Với nỗ lực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, những năm qua, các báo, tạp chí của Đảng đã phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống; là chủ lực đảm đương nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời là nguồn tài liệu quan trọng trong công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội và ổn định chính trị, xây dựng niềm tin trong nhân dân. Chính vì vậy, báo, tạp chí của Đảng được xác định là kênh thông tin nòng cốt và cũng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.


Xác định vị trí, vai trò rất quan trọng của việc đọc báo, tạp chí của Đảng và thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của T.Ư, ngày 26/8/2014, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ngày 13/10/2017, BTV Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Kết luận số 102-KL/TU về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU. Mới đây, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TU, BTV Tỉnh ủy đánh giá: Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Cùng với đó là nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng của các cấp ủy, của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Nhiều chi bộ, đảng bộ đã sử dụng báo Đảng làm một trong những tài liệu quan trọng phục vụ thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Không chỉ góp phần đắc lực nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nâng cao dân trí, BTV Tỉnh ủy cũng đánh giá: Báo, tạp chí của Đảng là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; định hướng dư luận, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề tiêu cực, mâu thuẫn trong đời sống xã hội, những bức xúc nảy sinh trong thực tiễn.

Thống kê cho thấy, sau 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TU, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các chi, đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở được duy trì. Giai đoạn từ năm 2018 đến hết quý II/2022, toàn tỉnh đã có 14.517 lượt chi bộ đặt mua Báo Hòa Bình; 12.012 lượt chi bộ đặt mua Báo Nhân Dân; 2.591 lượt đơn vị đặt mua Tạp chí Cộng sản. Ngoài thành phần đặt mua báo Đảng theo Kết luận số 102-KL/TU, từ tháng 10/2017 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã đặt mua Báo Hòa Bình cấp phát cho trên 8.500 lượt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng nguồn kinh phí do ngân sách T.Ư hỗ trợ theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tìm hiểu từ thực tiễn cơ sở, chúng tôi đã ghi nhận được nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên, người có uy tín, già làng, trưởng bản cho rằng, việc đọc và học theo báo Đảng giúp người đọc nắm bắt kịp thời, đầy đủ thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới. Đồng thời biết thêm nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trên các mặt đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế, giữ gìn ANTT ở cơ sở để từ đó tuyên truyền, vận động gia đình, bà con xóm giềng học tập, làm theo. Cũng qua việc đọc báo, tạp chí của Đảng đã cung cấp nhiều thông tin về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, cũng như những sáng kiến, kinh nghiệm hay trên các mặt của đời sống xã hội... giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và hội viên các đoàn thể tham khảo, rút ra bài học kinh nghiệm, vận dụng vào điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị mình.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, ngày 10/10/2022, BTV Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 809-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU. Theo đó, yêu cầu đầu tiên là các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các văn bản chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Để báo, tạp chí của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan ngôn luận và lý luận chính trị của Đảng, diễn đàn của nhân dân, bài viết xin trích dẫn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư tại Hội nghị "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng” do Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức mới đây. Đồng chí nhấn mạnh: Đề nghị các cơ quan báo, tạp chí của Đảng cần tiếp tục xuất bản các sản phẩm báo chí có chất lượng cao, bảo đảm "đúng, trúng, hay”, "đúng vai, thuộc bài”, đáp ứng nhu cầu nhận thức tư tưởng, lý luận ngày càng cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Các cấp ủy cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng; cần giao cho một đơn vị làm đầu mối thực hiện đặt mua cho các đơn vị, địa phương cơ sở, bảo đảm đủ số lượng, đúng đối tượng…

Bình Giang 

Các tin khác


Kiều bào và khát vọng cống hiến cho cội nguồn

Với khoảng hơn 2 triệu người Việt Nam ở nước ngoài xuất thân hoặc có liên hệ từ TP Hồ Chí Minh, từ nhiều năm qua, thành phố mang tên Bác được coi là một trong những địa phương có mối liên hệ mật thiết nhất với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và là "đầu cầu” lớn nhất đón kiều bào trở về quê hương đón Tết.

Về những bản làng ấm tình quân dân

(HBĐT) - Trong cái se lạnh của những ngày cuối năm, tôi lại về những bản làng để tìm và cảm nhận hơi ấm. Đó là hơi ấm của tình cảm quân - dân nơi những "Làng văn hoá, QP-AN" nối nhau hình thành trong suốt 13 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết tại các bệnh viện ở Hà Nội

Sáng 21/1 (tức 30 Tết Quý Mão 2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và dự Chương trình "Tết yêu thương – Tết sẻ chia” Xuân Quý Mão 2023 do Bệnh viện tổ chức; thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội).

Rộng dài hoạt động đối ngoại

(HBĐT) - Hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Bám sát chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, trong những năm qua, tỉnh ta đã triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại. Qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục