(HBĐT) - Ngày 15/3, Hội đồng sát hạch cán bộ tham gia tuyển chọn vào Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 20/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã tổ chức kỳ thi sát hạch cán bộ. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sát hạch đã tới dự.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sát hạch phát biểu khai mạc kỳ thi. 

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Kỳ thi sát hạch nhằm tuyển chọn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người DTTS có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt để chuẩn bị nguồn cán bộ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, đảm bảo sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới. Để kỳ thi sát hạch diễn ra đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, có cạnh tranh và đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, các thành viên của Hội đồng sát hạch, thành viên Ban coi thi, tổ giúp việc của Hội đồng, căn cứ nhiệm vụ được phân công, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; tổ chức kỳ sát hạch nghiêm túc, đúng quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền đảm bảo ANTT, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ thí sinh tham gia kỳ thi. Đối với các thí sinh dự thi, thực hiện đúng hướng dẫn của Hội đồng sát hạch, Ban coi thi và giám thị phòng thi, nghiêm túc thực hiện quy chế thi, tập trung thực hiện các phần thi đạt kết quả tốt nhất.

Tham gia kỳ sát hạch tuyển chọn cán bộ tham gia vào Đề án số 10-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 167 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện tiêu chuẩn được các cơ quan, đơn vị cử tham gia tuyển chọn vào đề án. Qua kỳ thi sát hạch sẽ lựa chọn 135 đồng chí để đưa vào đào tạo theo nội dung đề án. Việc sát hạch tuyển chọn cán bộ được thực hiện thông qua 2 phần thi: tự luận và phỏng vấn. Cán bộ trúng tuyển phải đảm bảo hoàn thành đầy đủ 2 phần thi theo quy định. Kết quả thi của mỗi cán bộ là tổng điểm của phần thi tự luận và phỏng vấn. Theo đó, thí sinh phải đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100) ở mỗi phần thi mới đủ điều kiện để xem xét lựa chọn trúng tuyển.

Trong phần thi của mình, các thí sinh sẽ trình bày hiểu biết về: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 về lĩnh vực KT-XH, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, đề án để thể chế hóa, cụ thể hóa về chủ trương, quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


P.V

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục