(HBĐT) - Thời gian qua, Huyện ủy, BTV Huyện ủy Mai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ huyện quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS). Qua đó góp phần phát hiện, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


Huyện ủy Mai Châu triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023.

Công tác kiểm tra của cấp ủy và UBKT các cấp có nhiều đổi mới, theo hướng thực chất, hiệu quả, chủ động, kịp thời, sát với thực tiễn. Năm 2022, BTV Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 TCĐ và 2 đảng viên (ĐV) là cấp ủy viên, nguyên cấp ủy viên cấp huyện có liên quan đến việc cho thuê đất. Qua kiểm tra đã xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 ĐV nguyên là cấp ủy viên cùng cấp. Cấp ủy các cấp kiểm tra 28 TCĐ và 44 ĐV, cấp ủy viên; giám sát 29 TCĐ và 33 ĐV, cấp ủy viên. So với năm 2021, nhìn chung số cuộc KTGS đều tăng (cấp ủy huyện tăng 10%, cấp ủy cơ sở tăng 14%).

BTV Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT từ huyện đến cơ sở thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định. Trong năm 2022, UBKT các cấp kiểm tra 2 TCĐ, 24 ĐV khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 17 TCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với 34 TCĐ; giám sát chuyên đề đối với 29 TCĐ, 43 ĐV; giải quyết tố cáo đối với 2 ĐV. Qua KTGS, cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật 2 TCĐ, 34 ĐV vi phạm bằng các hình thức: khiển trách 19 ĐV; cảnh cáo 2 TCĐ, 11 ĐV; khai trừ 4 ĐV, vi phạm chủ yếu do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương và quy định về những điều ĐV không được làm.

Công tác KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện Mai Châu thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực; chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS từng bước được nâng lên. Nội dung kiểm tra đi vào trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề dư luận quan tâm, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; việc KTGS TCĐ đã gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Huyện chú trọng kiểm tra việc quán triệt, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng; việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, ĐV… Qua đó góp phần phát hiện, khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ; góp phần đổi mới phương pháp làm việc, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện...

Bên cạnh đó, huyện kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận kiểm toán, thanh tra, KTGS, trong đó trọng tâm là theo dõi, đôn đốc UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện các kiến nghị theo thông báo kết quả kiểm toán ngân sách năm 2020 tại huyện của Kiểm toán Nhà nước khu vực I. Đến nay, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực I cơ bản khắc phục xong.

Đồng chí Đinh Đức Lân, Bí thư Huyện ủy Mai Châu cho biết: Trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện các văn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 387-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh. Trọng tâm là chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình KTGS năm 2023 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành thực hiện nghiêm các kết luận kiểm toán, thanh tra, KTGS; chỉ đạo thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư, thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, Thường trực, BTV Huyện ủy. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT cấp ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy, quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Chú trọng kiểm tra TCĐ, ĐV khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, vi phạm...


Lê Chung


Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Lương Sơn xây dựng Đảng vững mạnh

(HBĐT) - Từ việc triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) đã góp phần quan trọng để Đảng bộ thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, xây dựng thị trấn Lương Sơn từng bước đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường vào năm 2025.

Ngày 2/6, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Việt Nam và Australia hướng tới khuôn khổ hợp tác mới

Trải qua 50 năm kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia ngày càng phát triển và thu được nhiều thành quả thực chất.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Nhận diện khó khăn, tìm giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 1/6, tại phiên thảo luận của Quốc hội về vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tham gia giải trình, làm rõ thêm một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình: Cần cơ chế đặc thù khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Tuần làm việc thứ hai, Quốc hội khóa XV đã dành 1,5 ngày để thảo luận tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục