(HBĐT) - Chiều 30/5, Quốc hội (QH) nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi), sau đó, QH thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết này và dự thảo nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

 
Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phát biểu thảo luận tại tổ chiều 30/5.
 
Phát biểu ý kiến tại buổi thảo luận về dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải ban hành các chính sách đặc thù, đặc cách, đặc biệt, xứng đáng với vị thế, vai trò, ý nghĩa của thành phố mang tên Bác. Chính sách mới cần "mang tính đột phá” mạnh mẽ, "vượt trội về chính sách” theo đúng tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; song cũng cần khả thi, phù hợp thực tiễn; có trọng tâm, tránh dàn trải. Cơ chế đột phá cần đi đôi với năng lực thực hiện, khả năng quản lý, điều hành, kiểm soát; bảo đảm tính minh bạch, tránh lợi dụng chính sách gây thất thoát, lãng phí.

Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà đã phân tích một số nội dung trọng tâm của dự thảo Nghị quyết và đề nghị Ban soạn thảo rà soát, không quy định lại các khái niệm đã có trong các Luật liên quan, tránh mâu thuẫn, chồng chéo như:

Thứ nhất, về quản lý đầu tư, đại biểu cho rằng còn có sự mâu thuẫn chưa phù hợp giữa dự thảo Nghị quyết với các Luật có liên quan như: Việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương để bổ sung kế hoạch đầu tư công; trình tự, thủ tục đầu tư, xây dựng đối với dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… đối với nội dung này đã được quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và thuộc thẩm quyền quyết định thuộc HĐND Thành phố. 

Thứ hai, về quy định liên quan đến thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP Hồ Chí Minh, đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng, rà soát đặc biệt các quy định về Nhà đầu tư chiến lược được hưởng ưu đãi hỗ trợ một phần chi phí của dự án đầu tư từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách thành phố là chưa phù hợp với Luật Ngân sách và không tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch. 

Thứ ba, liên quan đến tổ chức bộ máy của thành phố thành lập Sở An toàn thực phẩm, đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng vì căn cứ thành lập là chưa thuyết phục, đồng thời chưa phù hợp với yêu cầu cải cách bộ máy nhà nước theo hướng tinh giản, đồng thời hiệu lực của Nghị quyết chỉ có 5 năm.

Thứ tư, về hiệu lực của Nghị quyết, đề nghị xem xét tính toán hiệu lực của Nghị quyết để phù hợp với một số dự án Luật quan trọng đang trong quá trình sửa đổi, đảm bảo tính thống nhất của Luật, Nghị quyết khi được ban hành.    


                      Ngô Hường 
(Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Hòa Bình)


Các tin khác


Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người gắn với phát triển văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 22/9, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người gắn với phát triển văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình”. 

Đảng bộ thị trấn Chi Nê quan tâm phát triển đảng viên

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) phấn đấu kết nạp 60 đảng viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị trấn kết nạp được 29 đảng viên. Đảng bộ xác định trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm bồi dưỡng tạo nguồn, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên.

Huyện Lạc Thuỷ nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) các cấp trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 44-CT/TU) nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện Lạc Thuỷ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hoạt động giám sát chuyên đề được nâng lên; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

(HBĐT) - Chiều 21/9, tại Cung văn hóa tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Dự Đại hội có đại diện Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 250 đại biểu đại diện cho hơn 80.000 công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ) trên địa bàn toàn tỉnh.

Chính phủ lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(HBĐT) - Sáng 21/9, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 14/9/2023 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục