(HBĐT) - Huyện Yên Thủy đã có nhiều cố gắng thực hiện các giải pháp cải cách hành chính (CCHC), được ghi nhận là địa phương đứng đầu trong chỉ số đánh giá chất lượng điều hành cấp huyện, thành phố.


Người dân được hướng dẫn tận tình khi đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Thủy. 

Chúng tôi gặp chị Bùi Thị Huyền, thị trấn Hàng Trạm ở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) huyện Yên Thủy vào đầu giờ sáng. Chị Huyền chia sẻ: Lần đầu tiên tôi làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Được cán bộ ở bộ phận một cửa huyện hướng dẫn tận tình, hẹn ngày trả kết quả chính xác, tôi không phải chờ đợi, đi lại nhiều. 

Thời gian qua, UBND huyện Yên Thủy tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế "4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ). Trong quý I/2023, Bộ phận TN&TKQ cấp huyện tiếp nhận 197 hồ sơ; đã giải quyết 189 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 143 hồ sơ, đúng hạn 45 hồ sơ, 1 hồ sơ đã trả nhưng quá hạn. Bộ phận TN&TKQ cấp xã là 1.734 hồ sơ, đã giải quyết là 1.712 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 1.448 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 264 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Đồng chí Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch về CCHC, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan chức năng thực hiện tuyên truyền về CCHC. Ban hành văn bản hướng dẫn chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC hàng tháng đối với các cơ quan, đơn vị. Giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 và phần mềm quản lý văn bản đến các đơn vị. Tất cả các cơ quan, đơn vị, 11/11 xã, thị trấn đều chủ động xây dựng kế hoạch CCHC với các nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Công tác rà soát, đơn giản hoá TTHC được triển khai thường xuyên. Công tác cải cách thể chế, củng cố kiện toàn Bộ phận TN&TKQ cho người dân hoạt động có nề nếp, hiệu quả đáp ứng nhu cầu giao dịch của tổ chức, công dân.

UBND huyện đã rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng, ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp theo quy định; xây dựng kế hoạch sắp xếp các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. Nhìn chung, việc triển khai, rà soát TTHC đến các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua rà soát cho thấy, không trường hợp nào tự ý đặt ra các TTHC; không có trường hợp nào tự đặt ra các hồ sơ, thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho công dân; không tự ý thu sai, thu không đúng mục đích các loại phí, lệ phí. 

Bên cạnh đó, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021 và kế hoạch chi tiết cho từng năm trên cơ sở rà soát các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế. Đồng thời tổ chức các buổi tư vấn trực tiếp đến công chức, viên chức về chính sách tinh giản biên chế. Cách làm đó đã mang lại hiệu quả cao trong việc quyết tâm thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được quan tâm, lấy sản phẩm, việc thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở để đánh giá, xếp loại vào cuối năm và bình xét danh hiệu thi đua. 100% đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện giao tự chủ về tài chính. Duy trì 12/12 phòng chuyên môn thực hiện các quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO, có rà soát, đánh giá, cập nhật thực hiện quy trình định kỳ, thường xuyên hàng năm. 100% xã, thị trấn áp dụng ISO.

100% cơ quan, đơn vị ban hành nội quy, quy chế làm việc, các quy chế về: chi tiêu nội bộ; quản lý và sử dụng tài sản công; tiếp công dân; văn hóa công sở; phối hợp công tác giữa cơ quan, đơn vị với các ban, ngành, đoàn thể và quy chế thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” trong giải quyết công việc với công dân, tổ chức… đảm bảo cải tiến lề lối làm việc của cơ quan theo hướng phục vụ, tôn trọng và có trách nhiệm với Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: Huyện Yên Thủy cũng thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Qua đó kịp thời nắm bắt, lắng nghe, giải quyết các vấn đề, nội dung còn khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân. Cùng với đó, huyện tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất - kinh doanh, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu thực hiện các nội dung CCHC, hỗ trợ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn.

Hương Lan

Các tin khác


Huyện Lương Sơn ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

(HBĐT) - Ngày 22/9, Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo” phối hợp UBND huyện Lương Sơn tổ chức ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người gắn với phát triển văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 22/9, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người gắn với phát triển văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình”. 

Đảng bộ thị trấn Chi Nê quan tâm phát triển đảng viên

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) phấn đấu kết nạp 60 đảng viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị trấn kết nạp được 29 đảng viên. Đảng bộ xác định trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm bồi dưỡng tạo nguồn, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên.

Huyện Lạc Thuỷ nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) các cấp trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 44-CT/TU) nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện Lạc Thuỷ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hoạt động giám sát chuyên đề được nâng lên; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

(HBĐT) - Chiều 21/9, tại Cung văn hóa tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Dự Đại hội có đại diện Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 250 đại biểu đại diện cho hơn 80.000 công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ) trên địa bàn toàn tỉnh.

Chính phủ lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(HBĐT) - Sáng 21/9, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục