Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn công tác dân vận (CTDV) chính quyền với các nhiệm vụ phát triển KT-XH và đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch thực hiện CTDV phù hợp với nhiệm vụ. Bộ máy chính quyền phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Mô hình chính quyền thân thiện góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động của nhà máy nhựa Lạc Sơn.

UBND các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch các chương trình, kế hoạch, dự án, cơ chế, chính sách theo quy định; tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt tình hình Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, đoàn viên, hội viên. Qua đó tỉnh đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo QP-AN.

Tuy nhiên, việc triển khai CTDV ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Một bộ phận công chức, viên chức ở cơ sở thiếu phương pháp, kỹ năng hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình TTHC theo quy định; còn có trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm đạo đức công vụ và vi phạm pháp luật phải xử lý theo quy định. Công tác cải cách TTHC ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vẫn xếp thứ hạng thấp…

Ngày 31/10/2023, BTVTU ban hành Kết luận số 949-KL/TU tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 17/8/2018 của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV chính quyền trên địa bàn tỉnh. BTVTU yêu cầu: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện CTDV của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về CTDV của hệ thống chính trị, dân vận chính quyền. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH. Nâng cao năng lực điều hành, hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển KT-XH, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về CTDV trong các cơ quan nhà nước. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ trong các cơ quan nhà nước đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; coi trọng công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, uy tín, trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện CTDV gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, công khai TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ. Đưa việc thực hiện CTDV của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp vào tiêu chí xếp loại thi đua, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong CTDV xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, vận động Nhân dân, lắng nghe, tiếp thu và quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, tăng cường tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về CTDV trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Lê Chung


Các tin khác


Đẩy mạnh cơ chế hợp tác toàn diện giữa 9 tỉnh của Việt Nam, Lào và Thái Lan

Hội nghị cấp cao 9 tỉnh của 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12 lần thứ 23 đã diễn ra từ ngày 27-29/2 tại tỉnh Sakon Nakhon (Đông Bắc Thái Lan) với sự tham dự của đại diện 9 tỉnh gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình của Việt Nam; Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom và Nong Khai của Thái Lan; cùng Bolikhamxay và Khammouane của Lào. Bên cạnh đó, hội nghị còn có sự tham dự của đại diện hàng chục doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành 3 nước.

Đảng bộ xã Độc Lập lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

Thời gian qua, Đảng bộ xã Độc Lập (TP Hòa Bình) đã lãnh đạo triển khai hiệu quả nhiều giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, phát huy được nội lực và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Huyện Kim Bôi nhân rộng điển hình tiên tiến

Bốn khâu quan trọng của phong trào thi đua yêu nước đó là: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT). Trong đó, xây dựng ĐHTT là cơ sở, tiền đề cho việc lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để kịp thời động viên và xem xét biểu dương, khen thưởng. Trong thời gian qua, huyện Kim Bôi đã chú trọng thực hiện tốt việc nhân rộng ĐHTT trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn.

Thủ tướng: Sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

Ngày 28/2, tại Trụ sở Chính phủ, chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Thủ tướng: Nội dung các luật phải được diễn đạt rõ ý, ngắn gọn, dễ thực hiện, dễ kiểm tra

Ngày 27/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2024 để thảo luận, xem xét cho ý kiến, quyết nghị đối với 9 nội dung gồm các dự án luật, đề nghị xây dựng pháp luật và về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Sở Y tế nhân ngày 27/2

Ngày 27/2, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng Sở Y tế nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục