Thời gian qua, công tác tiếp xúc, đối thoại (TXĐT) giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp. Qua TXĐT giúp các cấp ủy đảng, chính quyền nắm bắt những vấn về nhân dân quan tâm, bức xúc. Đây cũng là dịp để người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như giải pháp giúp cho chính quyền các cấp hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, đồng thời là kênh giám sát với nhiều thông tin quan trọng.


Lãnh đạo các sở, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của người dân tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nhân dân trên địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Kim Bôi. 

Tại cuộc đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nhân dân trên địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Kim Bôi được tổ chức ngày 31/10 vừa qua tập trung vào 5 nhóm vấn đề: Đầu tư, thu hút doanh nghiệp; khởi nghiệp; đường giao thông; cung cấp điện; công tác quản lý đất đai, thu hồi giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; dự án công trình nông nghiệp; lĩnh vực văn hóa; đào tạo nghề; thủ tục liên quan đến cư trú; chế độ, chính sách.

Tại cuộc đối thoại đã tiếp nhận 25 ý kiến, kiến nghị, đề xuất. Người dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề quan tâm. Trong đó có ý kiến của bà Bùi Thị Thíu, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) kiến nghị về việc gia đình bà làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thời gian kéo dài chưa được giải quyết. Trước vấn đề này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp UBND huyện Yên Thủy phân công, cử công chức, viên chức tiếp cận, tìm hiểu cụ thể nội dung phản ánh của bà Thíu để thống nhất đưa ra phương án xử lý dứt điểm ngay trong tháng 11/2023.

Ngoài ra, nhiều ý kiến đề nghị lãnh đạo các sở, ngành tập trung vấn đề còn bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách đối với nhân dân tại 2 huyện Yên Thủy, Kim Bôi; đề xuất lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành về giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, giải pháp để phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, phát triển KT-XH của tỉnh; các nội dung nhân dân quan tâm về chính sách, định hướng phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh...

Các hội nghị TXĐT ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Hàng năm, các cấp ủy, chính quyền chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, vấn đề nhân dân còn nhiều băn khoăn, bức xúc để tổ chức TXĐT giải quyết, thông qua đó giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về tình hình phát triển KT-XH của địa phương, cơ sở, những hạn chế, bất cập trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, từ đó điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị... Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở.

Toàn tỉnh hiện có 4.266 mô hình "Dân vận khéo”, trong đó, lĩnh vực kinh tế 1.277 mô hình, văn hóa - xã hội 1.594 mô hình, AN-QP 1.048 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị 347 mô hình. Trong 9 tháng năm 2023 đã tiếp nhận 102 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chuyển đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền. Tỉnh tiếp tục duy trì tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đã tiếp nhận 74 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chuyển đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền. Toàn tỉnh đã tổ chức 456 hội nghị, hội thảo, có 20.144 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân. Hoạt động TXĐT đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng TXĐT, tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc TXĐT với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định TXĐT trực tiếp với cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Ngoài tổ chức đối thoại định kỳ sẽ đối thoại đột xuất để giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở, chính quyền các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, chỉ đạo giải quyết tốt các nội dung tiếp thu ý kiến sau TXĐT. Nâng cao vai trò của MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện TXĐT; tham gia góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, thống nhất giữa các cơ quan trong việc TXĐT và tiếp thu ý kiến.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với nhân dân để kịp thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, từ đó có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác quản lý, điều hành của chính quyền trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Bên cạnh đó, nhân dân tích cực tìm hiểu pháp luật nhằm nâng cao trình độ để cùng giám sát, đồng hành với cơ quan nhà nước trong triển khai thực hiện các chính sách và giải quyết những vấn đề vướng mắc.


Hương Lan

Các tin khác


Đẩy mạnh cơ chế hợp tác toàn diện giữa 9 tỉnh của Việt Nam, Lào và Thái Lan

Hội nghị cấp cao 9 tỉnh của 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12 lần thứ 23 đã diễn ra từ ngày 27-29/2 tại tỉnh Sakon Nakhon (Đông Bắc Thái Lan) với sự tham dự của đại diện 9 tỉnh gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình của Việt Nam; Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom và Nong Khai của Thái Lan; cùng Bolikhamxay và Khammouane của Lào. Bên cạnh đó, hội nghị còn có sự tham dự của đại diện hàng chục doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành 3 nước.

Đảng bộ xã Độc Lập lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

Thời gian qua, Đảng bộ xã Độc Lập (TP Hòa Bình) đã lãnh đạo triển khai hiệu quả nhiều giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, phát huy được nội lực và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Huyện Kim Bôi nhân rộng điển hình tiên tiến

Bốn khâu quan trọng của phong trào thi đua yêu nước đó là: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT). Trong đó, xây dựng ĐHTT là cơ sở, tiền đề cho việc lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để kịp thời động viên và xem xét biểu dương, khen thưởng. Trong thời gian qua, huyện Kim Bôi đã chú trọng thực hiện tốt việc nhân rộng ĐHTT trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn.

Thủ tướng: Sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

Ngày 28/2, tại Trụ sở Chính phủ, chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Thủ tướng: Nội dung các luật phải được diễn đạt rõ ý, ngắn gọn, dễ thực hiện, dễ kiểm tra

Ngày 27/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2024 để thảo luận, xem xét cho ý kiến, quyết nghị đối với 9 nội dung gồm các dự án luật, đề nghị xây dựng pháp luật và về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Sở Y tế nhân ngày 27/2

Ngày 27/2, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng Sở Y tế nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục