Tình trạng thả rông trâu trên quốc lộ gây mất an toàn giao thông vẫn xảy ra. ảnh chụp trên địa bàn xã Trung Minh (TP Hòa Bình). ảnh: H.L

Các tin khác


Ống kính phóng viên

(HBĐT) - Xe cải tiến chở vật liệu xây dựng quá khổ, không che chắn, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh chụp tại đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).