(HBĐT) - Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sau 1,5 ngày làm việc, sáng 3/4, hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên bế mạc


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Quá trình thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường, hầu hết các ý kiến đồng tình và cho rằng các dự thảo do BTV Tỉnh ủy trình tại hội nghị được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, đúng quy trình trước khi trình BCH Đảng bộ tỉnh. 

Về công tác lãnh đạo thực hiện quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018, hội nghị thống nhất đánh giá: Trong quý I, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh củng cố, xây dựng Đảng; mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2017-2025; lãnh đạo tổ chức tốt việc đón tết Nguyên đán. Đẩy mạnh thực hiện NQ T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và NQ T.Ư 6, khóa XII. Lãnh đạo MTTQ, các tổ chức CT-XH tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và các phong trào thi đua yêu nước. Kinh tế tăng trưởng ước đạt 8,1%; tổng thu NSNN ước đạt 21,34% chỉ tiêu Nghị quyết. Văn hóa, GD-ĐT, lao động, việc làm có nhiều tiến bộ. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. QP-AN được đảm bảo, hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, nêu rõ một số hạn chế, nguyên nhân và thống nhất cao với các nhiệm vụ, giải pháp trong quý II/2018.

 

    Đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng vào các văn bản của hội nghị lần thứ 11

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH T.Ư, với các mục tiêu: bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe là trách nhiệm của mỗi người dân, từng gia đình, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH, trong đó ngành Y tế và các ngành là nòng cốt. Phấn đấu nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và hội nhập. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng, đảm bảo mọi người dân đều được bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc tham gia và hưởng thụ BHYT và các dịch vụ có liên quan. Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ y tế có năng lực chuyên môn vững vàng. 

Đối với Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH T.Ư về công tác dân số trong tình hình mới, hội nghị thảo luận và thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp và thông qua với mục tiêu: chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển; duy trì ổn định vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng có hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số phù hợp với quá trình phát triển. 

Về báo cáo sơ kết 5 năm và Kết luận thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU, của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hội nghị thống nhất đánh giá: những năm qua, công tác QLNN về đất đai được tăng cường, góp phần khai thác và phát huy có hiệu quả nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, bảo vệ môi trường...Do vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc những quan điểm chỉ đạo và tích cực triển khai các định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đăng ký đất đai, cấp Giấy CNQSD đất; quan tâm phát triển thị trường bất động sản và cơ chế tài chính về đất đai. 

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, hội nghị cho rằng: các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển KHCN. Việc ứng dụng KHCN trong QLNN theo mô hình chính quyền điện tử đạt kết quả tích cực bước đầu. Phát triển KH&CN là động lực quan trọng trong sự nghiệp CNH,HĐH. Do vậy, cần tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển KH&CN; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu ứng dụng và triển khai, xác định doanh nghiệp và các đơn vị dịch vụ công là trung tâm của đổi mới, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; chú trọng liên kết với các nhà nghiên cứu, khoa học, công nghệ tại Thủ đô Hà Nội. 

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 11, BCH Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp. Tổ chức thực hiện có kết quả Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đề nghị, mỗi đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ trên cương vị công tác của mình phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các Kết luận của hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới phải tổ chức mạnh mẽ hơn nữa việc thu hút đầu tư; các huyện đề xuất với UBND tỉnh để cấp Giấy CNĐT trên cơ sở quy hoạch đất đai, quy hoạch ngành. Có cơ chế để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, HTX; từ năm 2019 bố trí ngân sách cao hơn cho đầu tư phát triển công nghiệp. Tăng cường trách nhiệm quản lý hành chính và vai trò của các huyện để phát huy hiệu quả của các khu, cụm công nghiệp để chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu lao động. Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ ruộng đất và xây dựng NTM, kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Có lộ trình để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh tiến độ giải ngân và quy rõ trách nhiêm của người đứng đầu trong thực hiện các dự án đầu tư. Tăng cường chấn chỉnh đầu tư XDCB, GPMB, làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân trong GPMB. Đánh giá, chấn chỉnh lại hoạt động Trung tâm xúc tiến thương mại - du lịch và Trung tâm dịch vụ hành chính công. Đẩy mạnh xã hội hoá lĩnh vực giáo dục, y tế, TD-TT, PT-TH, dịch vụ công.Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai để phát huy hiệu quả cho phát triển KT-XH; rà soát và tăng cường quản lý đất đai sau cổ phần hóa đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích đề tăng cường nguồn lực cho tỉnh. Quản lý chặt chẽ đất nông lâm trường, khu bảo tồn thiên nhiên đã giao cho các địa phương quản lý, sử dụng. Từ quý II, tổ chức đánh giá và kế hoạch hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động phòng chống lũ bão, thiên tai năm 2018. Tiếp tục thực hiện tốt NQ T.Ư 6 khóa XII, tổ chức đánh giá việc sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố để nhân rộng. 


                                                                                               Đức Phượng


Các tin khác

Không có hình ảnh

Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ làm ăn thuận lợi tại Việt Nam; sẵn sàng lắng nghe mọi kiến nghị để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

(HBĐT) - Sáng 14/3, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề quý I về "Công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông”. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Huyện Mai Châu cần tiếp tục rà soát quy hoạch phát triển du lịch gắn với quy hoạch chung của huyện và tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/3, Đoàn công tác của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Mai Châu đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06, ngày 30/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng huyện Mai Châu trở thành điểm du lịch quốc gia vào năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng một số sở, ngành của tỉnh.

Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Chiều 8/3, Đoàn công tác Thường trực Ban Bí thư, do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm và làm việc tại xã Yên Thượng, huyện Cao Phong

(HBĐT) - Sáng 8/3, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm và làm việc tại xã Yên Thượng, huyện Cao Phong. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Cao Phong.

Gặp mặt nữ lãnh đạo quản lý, đại biểu Quốc hội và nữ doanh nhân tiêu biểu cấp tỉnh

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tối 6/3, Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt nữ lãnh đạo quản lý, đại biểu Quốc hội và nữ doanh nhân tiêu biểu cấp tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và 37 nữ lãnh đạo quản lý, đại biểu Quốc hội, doanh nhân tiêu biểu cấp tỉnh.