(HBĐT) - Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sau 1,5 ngày làm việc, sáng 3/4, hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên bế mạc


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Quá trình thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường, hầu hết các ý kiến đồng tình và cho rằng các dự thảo do BTV Tỉnh ủy trình tại hội nghị được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, đúng quy trình trước khi trình BCH Đảng bộ tỉnh. 

Về công tác lãnh đạo thực hiện quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018, hội nghị thống nhất đánh giá: Trong quý I, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh củng cố, xây dựng Đảng; mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2017-2025; lãnh đạo tổ chức tốt việc đón tết Nguyên đán. Đẩy mạnh thực hiện NQ T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và NQ T.Ư 6, khóa XII. Lãnh đạo MTTQ, các tổ chức CT-XH tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và các phong trào thi đua yêu nước. Kinh tế tăng trưởng ước đạt 8,1%; tổng thu NSNN ước đạt 21,34% chỉ tiêu Nghị quyết. Văn hóa, GD-ĐT, lao động, việc làm có nhiều tiến bộ. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. QP-AN được đảm bảo, hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, nêu rõ một số hạn chế, nguyên nhân và thống nhất cao với các nhiệm vụ, giải pháp trong quý II/2018.

 

    Đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng vào các văn bản của hội nghị lần thứ 11

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH T.Ư, với các mục tiêu: bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe là trách nhiệm của mỗi người dân, từng gia đình, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH, trong đó ngành Y tế và các ngành là nòng cốt. Phấn đấu nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và hội nhập. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng, đảm bảo mọi người dân đều được bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc tham gia và hưởng thụ BHYT và các dịch vụ có liên quan. Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ y tế có năng lực chuyên môn vững vàng. 

Đối với Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH T.Ư về công tác dân số trong tình hình mới, hội nghị thảo luận và thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp và thông qua với mục tiêu: chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển; duy trì ổn định vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng có hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số phù hợp với quá trình phát triển. 

Về báo cáo sơ kết 5 năm và Kết luận thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU, của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hội nghị thống nhất đánh giá: những năm qua, công tác QLNN về đất đai được tăng cường, góp phần khai thác và phát huy có hiệu quả nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, bảo vệ môi trường...Do vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc những quan điểm chỉ đạo và tích cực triển khai các định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đăng ký đất đai, cấp Giấy CNQSD đất; quan tâm phát triển thị trường bất động sản và cơ chế tài chính về đất đai. 

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, hội nghị cho rằng: các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển KHCN. Việc ứng dụng KHCN trong QLNN theo mô hình chính quyền điện tử đạt kết quả tích cực bước đầu. Phát triển KH&CN là động lực quan trọng trong sự nghiệp CNH,HĐH. Do vậy, cần tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển KH&CN; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu ứng dụng và triển khai, xác định doanh nghiệp và các đơn vị dịch vụ công là trung tâm của đổi mới, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; chú trọng liên kết với các nhà nghiên cứu, khoa học, công nghệ tại Thủ đô Hà Nội. 

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 11, BCH Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp. Tổ chức thực hiện có kết quả Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đề nghị, mỗi đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ trên cương vị công tác của mình phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các Kết luận của hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới phải tổ chức mạnh mẽ hơn nữa việc thu hút đầu tư; các huyện đề xuất với UBND tỉnh để cấp Giấy CNĐT trên cơ sở quy hoạch đất đai, quy hoạch ngành. Có cơ chế để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, HTX; từ năm 2019 bố trí ngân sách cao hơn cho đầu tư phát triển công nghiệp. Tăng cường trách nhiệm quản lý hành chính và vai trò của các huyện để phát huy hiệu quả của các khu, cụm công nghiệp để chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu lao động. Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ ruộng đất và xây dựng NTM, kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Có lộ trình để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh tiến độ giải ngân và quy rõ trách nhiêm của người đứng đầu trong thực hiện các dự án đầu tư. Tăng cường chấn chỉnh đầu tư XDCB, GPMB, làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân trong GPMB. Đánh giá, chấn chỉnh lại hoạt động Trung tâm xúc tiến thương mại - du lịch và Trung tâm dịch vụ hành chính công. Đẩy mạnh xã hội hoá lĩnh vực giáo dục, y tế, TD-TT, PT-TH, dịch vụ công.Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai để phát huy hiệu quả cho phát triển KT-XH; rà soát và tăng cường quản lý đất đai sau cổ phần hóa đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích đề tăng cường nguồn lực cho tỉnh. Quản lý chặt chẽ đất nông lâm trường, khu bảo tồn thiên nhiên đã giao cho các địa phương quản lý, sử dụng. Từ quý II, tổ chức đánh giá và kế hoạch hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động phòng chống lũ bão, thiên tai năm 2018. Tiếp tục thực hiện tốt NQ T.Ư 6 khóa XII, tổ chức đánh giá việc sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố để nhân rộng. 


                                                                                               Đức Phượng


Các tin khác


Cần giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng đường 433

(HBĐT) - Dự án đường 433 - TP Hòa Bình đi huyện Đà Bắc là dự án trọng điểm của tỉnh. Qua hơn 6 năm triển khai, dự án vẫn chưa hoàn thành và phải gia hạn hợp đồng đến tháng 12/2018. Nguyên nhân chậm tiến độ là thiếu vốn và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB).

Sở Kế hoạch và đầu tư cần tham mưu giải pháp cụ thể đối với 3 chỉ tiêu khó đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra

(HBĐT) - Ngày 16/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo Kế hoạch số 115 của BTV Tỉnh uỷ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tiếp tục đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào chiều sâu

Sáng 15-4, tại TP Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDNNTMKM), vườn mẫu. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư, các tỉnh, thành trong cả nước và đại diện một số cơ quan ngoại giao tại Việt Nam dự hội nghị.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và làm việc tại tỉnh ta

(HBĐT) - Ngày 13/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại để chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế

(HBĐT) - Chiều 12/4, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã làm việc với Sở Công thương về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và tình hình thực hiện các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và BTV Tỉnh uỷ về phát triển CN-TTCN giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và phát triển thương mại giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Giải quyết dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng, tập trung thi công và đưa vào khai thác đường 433 trong năm 2018

(HBĐT)- Sáng 12/4, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án cải tạo nâng cấp đường 433- Hòa Bình đi Đà Bắc. Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành chức năng, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Hòa Bình và huyện Đà Bắc.