CÔNG TY CP TÀI CHÍNH ĐẤU GIÁ HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66/TB-ĐG

Hoà Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá tài sản là Nhà cửa, vật kiến trúc và cây cối do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị:Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

1.3. Văn phòng giào dịch: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Nhà cửa, vật kiến trúc và cây cối;

3.2. Địa điểm: Tại Phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 12/02/2018. Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.

5. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 552.810.000 đồng (Năm trăm năm mươi hai triệu tám trăm mười nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm: Các chi phí di dời, bốc rỡ và các chi phí khác.

6. Tiền đặt trước:

6.1. Số tiền: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng);

6.2. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình; (Chi tiết nêu tại Quy chế bán đấu giá tài sản).

7. Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình;

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 31/01/2018 đến ngày 09/02/2018; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình (đấu giá tài sản.Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ đấu giá);

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 09/02/2018;

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, các quy định, quy chế do Công ty Đấu giá phát hành và quy định đặc thù do người có tài sản quy định.

- Người tham gia đấu giá nếu trúng đấu giá thì phải thực hiện tháo dỡ, di dời những tài sản đã trúng đấu giá ra khỏi nơi đang để tài sản; Thời hạn tối đã không quá 90 ngày kể từ ngày trúng đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình: Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

 

Niêm yết tại:

- Nơi trưng bày tài sản;

- Nơi tổ chức bán đấu giá;

- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính

đấu giá Hòa Bình;

- Báo chí;

- Lưu VT, HSĐG.

ĐẤU GIÁ VIÊN

Nguyễn Thị Lợi Quỳnh


 

Các tin khác


Thông cáo báo chí: Ra mắt dự án Zen Village

Hoà Bình, ngày 23/10/2018 – Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp xin thông báo về sự kiện ra mắt dự án ZenVillage với những nội dung chính như sau:

Thông báo mời tham gia xét chọn thầu thiết kế, may áo đồng phục

(HBĐT) - Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Kim Bôi thông báo xét chọn nhà thầu thiết kế, in, may áo đồng phục cho các cầu thủ tại 10 xã dự án ChildFund Pass It Back huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục