CÔNG TY CP TÀI CHÍNH ĐẤU GIÁ HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                               


Số: 353/TB-ĐGHoà Bình, ngày  18 tháng 5 năm 2018
THÔNG BÁO 
BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 6)

Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 1.600 m2  (08 lô) đất ở tại thôn 2C, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình;
2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình.
3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 
3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 1.600 m2 đất ở tại nông thôn;
3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản: Loại đất ở tại nông thôn; Tổng diện tích đất 1.600 m2; Tổng số lô đất bán đấu giá: 08 lô; Diện tích: 200 m2/01 lô; Mục đích sử dụng đất: Xây dựng nhà ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Địa điểm, vị trí của tài sản: Tại thôn 2C, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (Có bảng kê chi tiết kèm theo).
4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 14/6/2018. Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.
5. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 1.920.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm: Phí trước bạ và các lệ phí khác.
6. Tiền đặt trước: (Cụ thể có bảng kê chi tiết kèm theo):
6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần tài chính đấu giá Bình;
6.2. Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tài chính đấu giá Hòa Bình;
6.3. Số tài khoản: 45510000415557 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.
7.  Tổ chức xem tài sản: 
7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 21/5/2018 đến ngày 30/5/2018 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình;
7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 22/5/2018 đến ngày 08/6/2018 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại thôn 2C, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/5/2018 đến ngày 11/6/2018; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá (Có bảng kê chi tiết kèm theo); 
8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 11/6/2018; 
8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại Quy chế của Công ty Đấu giá Hòa Bình.
9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
9.2. Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.
10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)
- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607.
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Niêm yết tại:
 - Nơi trưng bày tài sản;
- Nơi tổ chức bán đấu giá;
- Trụ sở Công ty cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình;
- Báo chí;
- Lưu VT, HSĐG.
ĐẤU GIÁ VIÊN

Nguyễn Thị Lợi Quỳnh

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo bán đấu giá số 353/BĐG ngày 18/5/2018 về việc đấu giá 1.600 m2 đất

ở tại  thôn 2C, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình)Số TT

Ký hiệu

lô đất

Khu vực

Vị trí

Diện tích từng lô

(m2)

Giá khởi điểm bán đấu giá QSD đất (Đồng/m2)

Thành tiền từng lô

(Đồng)

Tiền đặt

trước từng lô (Đồng)

Bước giá tối thiểu từng lô (Đồng)

Phí tham gia đấu giá (Đồng/hồ sơ)

Ghi chú

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

1

04

KVII

VT1

200,0

1.200.000

240.000.000

36.000.000

5.000.000

200.000


2

05

KVII

VT1

200,0

1.200.000

240.000.000

36.000.000

5.000.000

200.000


3

06

KVII

VT1

200,0

1.200.000

240.000.000

36.000.000

5.000.000

200.000


4

08

KVII

VT1

200,0

1.200.000

240.000.000

36.000.000

5.000.000

200.000


5

09

KVII

VT1

200,0

1.200.000

240.000.000

36.000.000

5.000.000

200.000


6

10

KVII

VT1

200,0

1.200.000

240.000.000

36.000.000

5.000.000

200.000


7

18

KVII

VT1

200,0

1.200.000

240.000.000

36.000.000

5.000.000

200.000


8

19

KVII

VT1

200,0

1.200.000

240.000.000

36.000.000

5.000.000

200.000
Tổng Cộng

1.600


1.920.000.000

Các tin khác


Thông cáo báo chí: Ra mắt dự án Zen Village

Hoà Bình, ngày 23/10/2018 – Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp xin thông báo về sự kiện ra mắt dự án ZenVillage với những nội dung chính như sau:

Thông báo mời tham gia xét chọn thầu thiết kế, may áo đồng phục

(HBĐT) - Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Kim Bôi thông báo xét chọn nhà thầu thiết kế, in, may áo đồng phục cho các cầu thủ tại 10 xã dự án ChildFund Pass It Back huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.