(HBĐT) - Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Báo Hoà Bình thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản do Báo Hoà Bình quản lý và sử dụng, nay thanh lý, cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Báo Hoà Bình;

1.2. Địa chỉ: Số 47 đường Nguyễn Huệ, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:

2.1. Tên tài sản: 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA LANDCRUISER; Biển kiểm soát: 28A – 1567.

2.1. Thông số kỹ thuật (theo Đăng ký và Giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô):

- Loại phương tiện: ô tô con; Loại xe: Du lịch (theo Đăng ký xe ô tô);

- Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: LANDCRUISER;

- Số máy: 1FZ-0224697; Số khung: FZJ80-8500193; Màu sơn: Xanh;

- Năm, nước sản xuất: 1996, Nhật Bản;

- Loại nhiên liệu suwr dụng: Xăng.

- Đăng ký xe ô tô số: A0003271; Tên chủ xe: Văn phòng Tỉnh Uỷ Hoà Bình.

2.3. Chất lượng của tài sản bán đấu giá:

Xe đưa vào sử dụng năm 1996, nhiều bộ phận của xe đã xuống cấp, thân vỏ nhiều chỗ mọt, rỉ, tay lái rơ, hệ thống điện chập chờn, gầm kêu, máy chảy dầu, lốp mòn. Trong quá trình vận hành thường xuyên hỏng hóc, phụ tùng thay thế khan hiếm, chi phí sửa chữa cao.

3. Tổng giá khởi điểm: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:

4.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên;

4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;

4.5. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

4.6. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Báo Hoà Bình (Phòng Hành chính- Trị sự) Số điện thoại: 0218.3852526.

Địa chỉ Số 47 đường Nguyễn Huệ, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Báo Hoà Bình thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình biết và đăng ký./.

 

Nơi nhận:

- Các Tổ chức đấu giá tài sản;

- Ban biên tập;

- Phòng Hành chính - Trị sự;

- Lưu: VT.

KT/ TỔNG BIÊN TẬP

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Đỗ Ngọc Vinh

 

Các tin khác


Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)

(HBĐT) - Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 1.794,8 m2 (10 lô) đất ở tại khu 13, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:

Thông báo thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Căn cứ Thông báo số 198/TB - ĐG ngày 23/02/2018 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; Căn cứ Thông báo số 280/TB - ĐG ngày 18/4/2018 về việc hoãn tổ chức phiên đấu giá ngày 18/4/2018;

Thông báo về việc hoãn tổ chức phiên đấu giá ngày 18 tháng 4 năm 2018

(HBĐT) - Căn cứ Thông báo số 198/TB – ĐG ngày 23/02/2018 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; Giấy mời số 271/GM-ĐG ngày 16/4/2018 về việc tham dự mở cuộc đấu giá quyền sử dụng đất;