CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Kính gửi:Báo Hòa Bình

Tên bên mời thầu:1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Địa chỉ:2 Tổ 27 phường Đồng Tiến – TP Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại/fax/email: 0917.238.665/email: thoact1982@gmail.com.

Mã số thuế: 5400164107.

Đề nghị Báo Hòa Bình thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung ứng dịch vụ vận chuyển người bệnh.

2. Đơn giá gói thầu cụ thể như sau:

a. Giá thu dịch vụ vận chuyển người bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình giá thu tối đa là 20.000đồng/km.

b. Chi phí quản lý và chi phí bãi đỗ xe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình giá tối thiểu là 3.000.000 đồng/tháng

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng kể từ ngày hợp đồng ký kết có hiệu lực.

4. Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ vận chuyển người bệnh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn mộ túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ 09 giờ, ngày 12 tháng 9 năm 2018 đến trước08 giờ, ngày 17 tháng 9 năm 2018 (trong giờ hành chính)4.

8. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: Phòng tài chính – kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Số điện thoại: 02183.896546- số máy lẻ 133

9. Giá bán 01 bộBản yêu cầu báo gá:5 Miễn phí

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2018.

 

Hòa Bình, ngày 07 tháng 9 năm 2018
Giám đốc

Lê Xuân Hoàng

Các tin khác


Thông cáo báo chí: Ra mắt dự án Zen Village

Hoà Bình, ngày 23/10/2018 – Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp xin thông báo về sự kiện ra mắt dự án ZenVillage với những nội dung chính như sau:

Thông báo mời tham gia xét chọn thầu thiết kế, may áo đồng phục

(HBĐT) - Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Kim Bôi thông báo xét chọn nhà thầu thiết kế, in, may áo đồng phục cho các cầu thủ tại 10 xã dự án ChildFund Pass It Back huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục