TỈNH UỶ HOÀ BÌNH

BÁO HÒA BÌNH

*

Số: 09 - TB/BHB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hòa Bình, ngày 21 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội.

- Căn cứ Quyết định số 744 - QĐ/VPTU, ngày 11/9/2020 của Văn phòng Tỉnh uỷ về việc phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý xe ô tô của Báo Hoà Bình;

Báo Hòa Bình thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

1.1. Tên cơ quan: Báo Hòa Bình.

1.2. Địa chỉ trụ sở: Số 47, đường Nguyễn Huệ, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.3. Số điện thoại: 02183852525

1.4. Người đại diện theo pháp luật là ông: Nguyễn Mạnh Tuấn

Chức vụ: Tổng Biên tập.

2. Thông tin tài sản: 01 xe ô tô nhãn hiệu: Ford Escape, 05 chỗ ngồi, biển kiểm soát: 28A - 4889; số máy: 399524; số khung: 5R04242.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 123.500.000 đồng (Một trăm hai mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gồm các tiêu chí như sau:

a. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết: Có địa chỉ trụ sở rõ ràng, có trang thiết bị đầy đủ để phục vụ quá trình tổ chức đấu giá.;

b. Phương án đấu giá: Xây dựng phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. Cần công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh trong quá trình tổ chức đấu giá;

c. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

- Có Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Có ít nhất 03 hợp đồng ký kết với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn toàn quốc trong thời gian gần đây;

- Có từ 03 đấu giá viên trở lên.

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;

đ. Tổ chức đăng ký phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố tại cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia của Tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày 22/9/2020 đến ngày 28/9/2020(Trong giờ hành chính). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.

- Địa điểm nộp hồ sơ: tại Phòng Hành chính - Trị sự, Báo Hòa Bình; địa chỉ: phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Số lượng nộp hồ sơ: 01 bộ.

6. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm, phương án tổ chức đấu giá tài sản.

- Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm phải được chứng thực.

Báo Hòa Bình thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản được biết và tham gia đăng ký./.

Nơi nhận:

- Thông báo công khai trên Báo Hoà

Bình điện tử;

- Thông báo công khai trên cổng thông

tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản -

Bộ Tư pháp;

- Niêm yết tại trụ sở Báo Hòa Bình;

- Lưu: VT.

TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Mạnh Tuấn

 


Các tin khác


THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Lần 2)

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 08 thửa đất tại thôn Đồng Bíp và thôn Mạnh Tiến xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình chuyển giao như sau:

Dự án Hòa Bình New City điểm sáng từ vị trí đắt giá

Thị trường bất động sản BĐS thành phố Hoà Bình đầu năm 2020 đang có nguồn cung đất nền tương đối dồi dào với hàng loạt các dự án tại Thành phố. Nổi bật trong các dự án là Hòa Bình New City với vị trí "đắt giá” có một không hai

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Viettel Hòa Bình – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2019 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)

(HBĐT) - Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác làm việc tại các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2019;

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục