(HBĐT) - Vừa qua, cử tri, nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị: Cấp có thẩm quyền xem xét lại việc thu tiền thuê đất của các hộ nhận khoán đất lâm trường. Bởi, mức thu như hiện nay là quá cao so với thu nhập của các hộ dân.


Vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 134, ngày 13/2/2014 của UBND tỉnh đã giao Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình (nay là Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình) thuê 1.083,70 ha đất tại huyện Lạc Thủy, gồm có xã An Bình 204,37 ha, xã An Lạc 610,39 ha, xã Cố Nghĩa 4,58 ha, xã Đồng Môn 259,25 ha và xã Phú Lão 5,11 ha.

Căn cứ Nghị định số 135, ngày 5/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh; Nghị định số 168, ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước. Trên cơ sở tự nguyện và thỏa thuận giữa hộ dân và Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, hiện tại, Công ty thực hiện mô hình khoán hộ theo chu kỳ kinh doanh (7 năm/chu kỳ kinh doanh). Trên cơ sở đơn giá dự toán trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng được Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phê duyệt, Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình đã đầu tư hàng năm cho hộ dân nhận khoán trong chu kỳ sản xuất, kinh doanh (mức đầu tư được thể hiện cụ thể trong hợp đồng khoán). Khi kết thúc chu kỳ SX-KD, Công ty thu hồi giá trị vốn đầu tư bằng sản phẩm gỗ (mức thu hồi sản phẩm được thể hiện cụ thể trong hợp đồng khoán).

Về mức khoán sản phẩm được xác định trên cơ sở vốn đầu tư theo đơn giá dự toán được phê duyệt, lãi suất vốn vay, đơn giá gỗ thực tế và mức khoán chi phí chỉ đạo khuyến lâm. Hiện tại, trên địa bàn huyện Lạc Thủy, Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình chủ yếu tổ chức trồng rừng theo mô hình khoán hộ (hộ dân nhận khoán đất, nhận vốn đầu tư chu kỳ 7 năm. Hết chu kỳ thì thanh lý hợp đồng, trả vốn vay theo hợp đồng đã ký. Nếu hộ có nhu cầu và khả năng thì được ưu tiên ký tiếp chu kỳ tiếp theo trên nguyên tắc tự nguyện).

Tổng diện tích quản lý rừng hiện tại là 920 ha, trong đó diện tích rừng trồng khoán hộ 916 ha, 410 hộ tham gia (Công ty không thực hiện việc cho các hộ thuê đất để trồng rừng). Do đó kiến nghị của cử tri về việc thu tiền thuê đất của các hộ nhận khoán đất lâm trường như hiện nay quá cao so với thu nhập của các hộ dân là không có cơ sở.


L.N (TH)


Các tin khác


Giải đáp pháp luật: Quyền của tổ chức cộng đồng trong quản lý bảo vệ nguồn lợi thủ sản

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thịnh (Mai Châu) hỏi:Đề nghị cho biết tổ chức cộng đồng có quyền gì trong công tác quản lý bảo vệ nguồn lượi thủy sản?

Việc xem xét thu hồi giấy phép đầu tư một số dự án ở huyện Lương Sơn đang được tiến hành

(HBĐT) -Vừa qua, cử tri huyện Lương Sơn đề nghị: UBND tỉnh xem xét thu hồi giấy phép đầu tư các dự án: Trường nghề Sông Đà; trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang; mỏ đá Hà Sơn; mỏ đá Phan Côn - Hồng Hà xã Hòa Sơn được UBND tỉnh phê duyệt đã lâu nhưng đến nay không triển khai, thực hiện.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng

(HBĐT) -Vừa qua, cử tri huyện Tân Lạc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hợp lý để hỗ trợ gia đình chính sách, người có công để đảm bảo mức sống trung bình. Có chính sách ưu tiên khi tuyển dụng con, em các gia đình chính sách vào công tác tại các cơ quan, đơn vị.