(HBĐT) - Vừa qua, cử tri, nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị: Cấp có thẩm quyền xem xét lại việc thu tiền thuê đất của các hộ nhận khoán đất lâm trường. Bởi, mức thu như hiện nay là quá cao so với thu nhập của các hộ dân.


Vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 134, ngày 13/2/2014 của UBND tỉnh đã giao Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình (nay là Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình) thuê 1.083,70 ha đất tại huyện Lạc Thủy, gồm có xã An Bình 204,37 ha, xã An Lạc 610,39 ha, xã Cố Nghĩa 4,58 ha, xã Đồng Môn 259,25 ha và xã Phú Lão 5,11 ha.

Căn cứ Nghị định số 135, ngày 5/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh; Nghị định số 168, ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước. Trên cơ sở tự nguyện và thỏa thuận giữa hộ dân và Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, hiện tại, Công ty thực hiện mô hình khoán hộ theo chu kỳ kinh doanh (7 năm/chu kỳ kinh doanh). Trên cơ sở đơn giá dự toán trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng được Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phê duyệt, Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình đã đầu tư hàng năm cho hộ dân nhận khoán trong chu kỳ sản xuất, kinh doanh (mức đầu tư được thể hiện cụ thể trong hợp đồng khoán). Khi kết thúc chu kỳ SX-KD, Công ty thu hồi giá trị vốn đầu tư bằng sản phẩm gỗ (mức thu hồi sản phẩm được thể hiện cụ thể trong hợp đồng khoán).

Về mức khoán sản phẩm được xác định trên cơ sở vốn đầu tư theo đơn giá dự toán được phê duyệt, lãi suất vốn vay, đơn giá gỗ thực tế và mức khoán chi phí chỉ đạo khuyến lâm. Hiện tại, trên địa bàn huyện Lạc Thủy, Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình chủ yếu tổ chức trồng rừng theo mô hình khoán hộ (hộ dân nhận khoán đất, nhận vốn đầu tư chu kỳ 7 năm. Hết chu kỳ thì thanh lý hợp đồng, trả vốn vay theo hợp đồng đã ký. Nếu hộ có nhu cầu và khả năng thì được ưu tiên ký tiếp chu kỳ tiếp theo trên nguyên tắc tự nguyện).

Tổng diện tích quản lý rừng hiện tại là 920 ha, trong đó diện tích rừng trồng khoán hộ 916 ha, 410 hộ tham gia (Công ty không thực hiện việc cho các hộ thuê đất để trồng rừng). Do đó kiến nghị của cử tri về việc thu tiền thuê đất của các hộ nhận khoán đất lâm trường như hiện nay quá cao so với thu nhập của các hộ dân là không có cơ sở.


L.N (TH)


Các tin khác


Quy định về quyền của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Minh (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết, theo quy định pháp luật, người nuôi trồng thủy sản có những quyền gì?

Quy định những tình huống nguy hiểm về an ninh mạng

(HBĐT) - Bạn Nguyễn Văn Tài (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những tình huống nào được xác định là nguy hiểm về an ninh mạng?

Quy định đối tượng được giao rừng đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Thông (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước giao rừng đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng cho các đối tượng nào?

Giải đáp pháp luật: Quy định về đối tượng luân chuyển cán bộ

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Lan (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc luân chuyển cán bộ, chức danh luân chuyển được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật: Quy định các loại dịch vụ môi trường rừng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Toán (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định dịch vụ môi trường rừng gồm những gì?

Giải đáp pháp luật: Quy định nội dung quản lý Nhà nước về phòng thủ dân sự

(HBĐT) - Ông Bùi Xuân Tiến (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết công tác quản lý Nhà nước về phòng thủ dân sự gồm những nội dung gì?