Bà Nguyễn Thị Thảo (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người phạm tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:
Điều 231, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định xử phạt tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ như sau:
- Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100 - dưới 300 triệu đồng thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 triệu - 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm:
+ Có tổ chức;
+ Phạm tội 2 lần trở lên;
+ Gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ 300 triệu đồng trở lên;
+ Gây ảnh hưởng xấu về AN-TT, an toàn xã hội.
- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 - 5 năm.

                                                                                            VH (TH)

Các tin khác


Quy định về hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hậu (Lạc Thủy) hỏi: Được biết, hiện Nhà nước đang có chính sách hỗ trợ đài, ti vi cho người nghèo. Xin hỏi thông tin này có chính xác không, nếu đúng đối tượng nào thuộc diện được hỗ trợ?

Quy định chấm dứt việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Trần Thị Thùy (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt trong các trường hợp nào?

Quy định xử lý người có hành vi tham nhũng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Thạo (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc xử lý người có hành vi tham nhũng được quy định như thế nào?

Xử phạt vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân

(HBĐT) - Bà Đinh Thị Trang (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) bị xử phạt như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục