Bà Nguyễn Thị Thảo (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người phạm tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:
Điều 231, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định xử phạt tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ như sau:
- Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100 - dưới 300 triệu đồng thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 triệu - 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm:
+ Có tổ chức;
+ Phạm tội 2 lần trở lên;
+ Gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ 300 triệu đồng trở lên;
+ Gây ảnh hưởng xấu về AN-TT, an toàn xã hội.
- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 - 5 năm.

                                                                                            VH (TH)

Các tin khác


Quy định đối tượng giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Khiêm (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những đối tượng nào được Nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng?

Quy định về quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết nhóm người sử dụng đất có chung quyền sử dụng đất thì có các quyền và nghĩa vụ gì?

Quy định xử phạt tội lập quỹ trái phép

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết người phạm tội lập quỹ trái phép bị xử phạt như thế nào?

Chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Hùng (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ được hưởng những quyền lợi gì?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục