(HBĐT) - Cử tri huyện Tân Lạc hỏi: Đề nghị hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên xã đoạn từ xã Tử Nê đi xã Lỗ Sơn và từ xã Thanh Hối đi xã Gia Mô đã xuống cấp nghiêm trọng?


UBND tỉnh trả lời: Để giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT ban hành Văn bản số 1112/SGTVT-KHTC ngày 5/6/2019 gửi UBND huyện Tân Lạc, trong đó nêu rõ nội dung kiến nghị của cử tri. Đồng thời khẳng định việc đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người dân là việc hết sức cần thiết. Các tuyến đường liên xã như ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền quản lý, bảo trì của UBND cấp huyện, cấp xã.

Theo quy định (tại Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 và Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh), những tuyến đường do cấp huyện, cấp xã quản lý thì UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện việc đầu tư xây dựng. Do đó, Sở GTVT đã đề nghị UBND huyện Tân Lạc chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện rà soát, kiểm tra hiện trạng; đồng thời bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các tuyến đường như nội dung kiến nghị của cử tri. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị có văn bản báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh và chủ động nghiên cứu lồng ghép các nguồn vốn để từng bước đầu tư đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Như vậy, ý kiến kiến nghị của cử tri đã được chuyển đến cơ quan, cấp có thẩm quyền là UBND huyện Tân Lạc để nghiên cứu thực hiện.


P.V (TH)


Các tin khác


Nguồn vốn hoạt động của Quỹ hợp tác xã

(HBĐT) - Ông Lê Văn Hưng (Tân Lạc) hỏi:  Đề nghị cho biết nguồn vốn hoạt động của Quỹ hợp tác xã (HTX) được hình thành từ những nguồn nào?

Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Vĩnh (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) trong những lĩnh vực nào?

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những địa điểm nào không được đăng ký thường trú mới?

Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của cá nhân trong phòng cháy, chữa cháy

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong phòng cháy và chữa cháy (PC&CC)?

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

(HBĐT) - Ông Lê Bình (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) đối với công ty TNHH MTV cần những giấy tờ gì?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục